Ny version av libc.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-17 23:19:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Ny version av libc.
   Date:   Tue, 17 Dec 1996 23:19:33 +0100 (MET)
   ------

Hej.

Här kommer en ny version av libc. Uppgraderad till 1.99 och med många
ändringar som kommit upp här.

Jag har verifierat att de meddelande som börjar med RPC ska tolkas på
samma sätt som RPC: d.v.s. ett prefix som inte ska kopplas till
den efterföljande texten.

Eftersom libc 2.0 är i faggorna har jag skickat in denna version
för att den ska hinna komma med. Libc 2.0 ska bli Linux libc 6.0
och det vore bra att få kommentarer från Linux-användare också.

Men naturligtvis kommer saker som kommer upp här att fixas till
och skickas in. .0-versioner brukar inte vara så långlivade :-)

Först kommer skillnad mot första versionen, sedan kommer alltihop.

	Jan D.

--------------- Skillnader ----------------------
 
 msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
-msgstr "\"Zon %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
+msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
 
 msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
-msgstr "\"Zon %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"
+msgstr "\"Zone %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"
 
 msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
-msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"
+msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falskt.\n"
 
 msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
-msgstr "%s: kommando var \"%s\", resultat var %d\n"
+msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"
 
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"
 
 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
-msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
+msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"
 
 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga `%c%s'\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"
 
 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr "%s: okänd flagga `--%s'\n"
+msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"
 
 msgstr ""
 "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
 "katalog ]\n"
-"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"
+"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"
 
 msgid ".rhosts fstat failed"
-msgstr "ta status (fstat) på .rhosts misslyckades"
+msgstr "misslyckades ta status (fstat) på .rhosts"
 
 msgid ".rhosts lstat failed"
-msgstr "ta status (lstat) på .rhosts misslyckades"
+msgstr "misslyckades ta status (lstat) på .rhosts"
 
 msgid ".rhosts writeable by other than owner"
-msgstr ".rhosts är skrivbar av fler än ägaren"
+msgstr ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"
 
 msgid "Address family not supported by protocol"
-msgstr "Adressfamiljen stödjs inte av protokollet"
+msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"
 
 msgid "Bad font file format"
-msgstr "Felaktigt format på teckenuppsättningsfil"
+msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"
+
+msgid "Bad message"
+msgstr "Felaktigt meddelande"
 
 msgid "CPU time limit exceeded"
-msgstr "CPU-tidsbegränsning överskriden"
+msgstr "begränsning av CPU-tid överskriden"
 
+msgid "Can't bind to server which serves this domain"
+msgstr "Kan inte ansluta till betjänt som betjänar denna domän"
+
+msgid "Can't communicate with portmapper"
+msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"
+
+msgid "Can't communicate with ypbind"
+msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"
+
+msgid "Can't communicate with ypserv"
+msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"
+

 msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
-msgstr "Kan inte skapa socket för utsändnings-rpc"
+msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"
 
 msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
-msgstr "Kan inte skicka efter transportslutpunkten har tagits ned"
+msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten har tagits ned"
 
 msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
-msgstr "Kan inte sätta socket-flaggan SO_BROADCAST"
+msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket) SO_BROADCAST"
 
 msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
-msgstr "Beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."
+msgstr "Att beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag...."
 
 msgid "Computing table size for collation information might take a while...."
-msgstr "Beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."
+msgstr ""
+"Att beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."
 
+msgid "Database is busy"
+msgstr "Databasen är upptagen"
+
 msgid "Destination address required"
 msgstr "Måladress krävs"
 
 msgid "Device not a stream"
-msgstr "Enheten är inte strömmande"
+msgstr "Enheten är inte en stream"
 
+msgid "Domain not bound"
+msgstr "Domän inte bunden"
+

 msgid "Error: .netrc file is readable by others."
-msgstr "Fel: .netrc är läsbar av andra."
+msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."
 
 msgid "File descriptor in bad state"
-msgstr "Filidentifierare i felaktigt läge"
+msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"
 
 msgid "File locking deadlock error"
-msgstr "Fillåsning gav deadlock-fel"
+msgstr "Fillåsning gav dödläge"
 
 msgid "File size limit exceeded"
-msgstr "Filstorleksbegränsning överskriden"
+msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"
 
 msgid "Host name lookup failure"
-msgstr "Misslyckades slå upp värdens namn"
+msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"
 
 msgid "I/O possible"
 msgstr "I/O möjligt"
 
 msgid "IOT trap"
-msgstr "IOT trap"
+msgstr "IOT fälla"
 
 msgid "Inappropriate file type or format"
-msgstr "Otillämplig filtyp eller enhet"
+msgstr "Filtyp eller format olämplig"
 
 msgid "Inappropriate ioctl for device"
-msgstr "Otillämplig ioctl för enhet"
+msgstr "Ioctl för enhet olämplig"
 
 msgid "Inappropriate operation for background process"
-msgstr "Otillämplig operation för bakgrundsprocess"
+msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"
 
+msgid "Internal NIS error"
+msgstr "Internt NIS-fel"
+
+msgid "Internal ypbind error"
+msgstr "Internt ypbind-fel"
+
 
 msgid "Invalid collation character"
-msgstr "Ogiligt kollationeringstecken"
+msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"
 
 msgid "Invalid request code"
-msgstr "Ogiltigt ??? kod"
+msgstr "Ogiltig åtkomstkod"
 
 msgid "Invalid server verifier"
-msgstr "Ogiltig tjänsteverifierare"
+msgstr "Ogiltig betjäntverifierare"
 
 msgid "Is a named type file"
-msgstr "Är en namgiven filtyp"
+msgstr "Är en namngiven filtyp"
 
 msgid "Level 3 reset"
-msgstr "Nivå 3 omstart"
+msgstr "Nivå 3 omstartad"
 
+msgid "Local domain name not set"
+msgstr "Lokalt domännamn inte satt"
+
+msgid "Local resource allocation failure"
+msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"
+
 msgid "Machine is not on the network"
-msgstr "Maskin finns inte på nätverket"
+msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"
 
+msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
+msgstr "NIS klient/betjänt versionsskillnad - kan inte betjäna"
+
+msgid "NIS map data base is bad"
+msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"
+
 
 msgid "No data available"
-msgstr "Inget data tillgängligt"
+msgstr "Data otillgängligt"
 
+msgid "No more records in map database"
+msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"
+
 
+msgid "No such key in map"
+msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"
+
+msgid "No such map in server's domain"
+msgstr "Ingen sådan tabell i betjäntens domän"
+
 
 msgid "Numerical result out of range"
-msgstr "Numersikt resultat är utanför giltigt område"
+msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"
 
 msgid "Odd number of quotation marks"
-msgstr "Ojämt antal citationstecken"
+msgstr "Ojämnt antal citationstecken"
 
 msgid "Operation not supported"
-msgstr "Operationen stödjs inte"
+msgstr "Operationen stöds inte"
 
 msgid "Operation not supported by device"
-msgstr "Operationen stödjs inte av enheten"
+msgstr "Operationen stöds inte av enheten"
 
 msgid "Power failure"
-msgstr "Kraftbortfall"
+msgstr "Spänningsfall"
 
 msgid "Protocol driver not attached"
-msgstr "Styrprogram för protokoll inte ansluten"
+msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"
 
 msgid "Protocol family not supported"
-msgstr "Protokollfamiljen stödjs ej"
+msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"
 
 msgid "Protocol not available"
 msgstr "Protokollet ej tillgängligt"
 
 msgid "Protocol not supported"
-msgstr "Protokollet stödjs ej"
+msgstr "Protokollet stöds ej"
 
 msgid "Protocol wrong type for socket"
-msgstr "Fel protokolltyp för socket"
+msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"
 
 msgid "RFS specific error"
-msgstr "RFS specifikationsfel"
+msgstr "RFS-specifikt fel"
 
+msgid "RPC failure on NIS operation"
+msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"
+
 
 msgid "RPC: Authentication error"
-msgstr "RPC: Autentikationsfel"
+msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"
 
 msgid "RPC: Can't encode arguments"
-msgstr "RPC: Kan inte koda argument"
+msgstr "RPC: Kan inte koda argumentet"
 
 msgid "RPC: Port mapper failure"
-msgstr "RPC: Fel i portmapparen"
+msgstr "RPC: Fel i portöversättare"
 
 msgid "RPC: Program/version mismatch"
-msgstr "RPC: Program/version inkompabilitet"
+msgstr "RPC: Program/version-inkompabilitet"
 
 msgid "RPC: Server can't decode arguments"
-msgstr "RPC: Tjänstegivare kan inte avkoda argument"
+msgstr "RPC: Betjänt kan inte avkoda argumenten"
 
+msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
+msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
+

 msgid "Read-only file system"
-msgstr "Filsystem endast läsbart"
+msgstr "Filsystemet endast läsbart"
 
 msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
-msgstr "Raportera fel till <bug-glic@prep.ai.mit.edu>.\n"
+msgstr "Rapportera fel till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
+
+msgid "Request arguments bad"
+msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"
 
 msgid "Resolver Error 0 (no error)"
-msgstr "Namnlösarfel 0 (inget fel)"
+msgstr "Resolver-fel 0 (inget fel)"
 
 msgid "Resource temporarily unavailable"
-msgstr "Resurs tillfälligt otillgänglig"
+msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"
 
 msgid "Server rejected credential"
-msgstr "Tjänstegivare förkastade kreditiv"
+msgstr "Betjänt förkastade kreditiv"
 
 msgid "Server rejected verifier"
-msgstr "Tjänstegivare förkastade verifierare"
+msgstr "Betjänt förkastade verifierare"
 
 msgid "Socket operation on non-socket"
-msgstr "Socket-operation på icke-socket"
+msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"
 
 msgid "Socket type not supported"
-msgstr "Socket-typ stödjs inte"
+msgstr "Uttagstyp (socket) stöds inte"
 
 msgid "Structure needs cleaning"
-msgstr "Struktur behöver städas"
+msgstr "Strukturen behöver städas"
 
+msgid "System resource allocation failure"
+msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"
+
 
 msgid "Trailing backslash"
-msgstr "Avslutande snedsträckstecken"
+msgstr "Felplacerat omvänt snedstreck"
 
 msgid "Transport endpoint is already connected"
-msgstr "Transportslutpunkt är redan förbunden"
+msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"
 
 msgid "Transport endpoint is not connected"
-msgstr "Transportslutpunkt är inte förbunden"
+msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"
 
+msgid "Unknown NIS error code"
+msgstr "Okänd NIS-felkod"
+
 
+msgid "Unknown ypbind error"
+msgstr "Okänt ypbind-fel"
+

 msgstr ""
 "Användning: %s [FLAGGA]... -o UTFIL [INFIL]...\n"
 "      %s [FLAGGA]... [UTFIL [INFIL]...]\n"
-"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
-" -H, --header    skapa en C deklarationsfil med symboldefinitioner\n"
+"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
+"korta.\n"
+" -H, --header    skapa en C-deklarationsfil med symboldefinitioner\n"
 " -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --new      använd inte existerande katalog, gör en ny utfil\n"
 " -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
@@ -943,11 +1008,12 @@
 "Användning: %s [FLAGGA]... INFIL UTFIL\n"
 "      %s [FLAGGA]... -o UTFIL INFIL\n"
 "      %s [FLAGGA]... -u INFIL\n"
-"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
-" -f, --fold-case   omvnadla till små bokstäver\n"
+"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
+"korta.\n"
+" -f, --fold-case   omvandla nyckel till små bokstäver\n"
 " -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
 " -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
-"   --quiet     visa inga meddelanden medans databasen byggs\n"
+"   --quiet     visa inga meddelanden när databasen byggs\n"
 " -u, --undo     skriv innehållet i databasen, en post per rad\n"
 " -V, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
 "Om INFIL är -, läs indata från standard in\n"

 "            locale files : %s\n"
 msgstr ""
 "Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
-"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
+"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
+"korta.\n"
 " -c, --force        skapa resultatfil även om varningar gavs\n"
 " -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
 " -f, --charmap=FIL     symboliska teckennamn definieras i FIL\n"
 " -i, --inputfile=FIL    källdefinitioner finns i FIL\n"
-" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att mappa ISO 10646 element\n"
+" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att översätta\n"
+"              ISO 10646-element\n"
 " -v, --verbose       skriv mer meddelanden\n"
 " -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
 "   --posix        följ POSIX strikt\n"
@@ -995,18 +1063,19 @@
 " -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
 msgstr ""
 "Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
-"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
+"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
+"korta.\n"
 " -h, --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
 " -V, --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
 "\n"
 " -a, --all-locales   skriv namnen på tillgängliga lokaler\n"
 " -m, --charmaps    skriv namnen på tillgängliga teckenuppsättningar\n"
 "\n"
-" -c, --category-name  skriv namnen på tillgängliga kategorier\n"
-" -k, --keyword-name  skriv namnen på tillgängliga nyckelord\n"
+" -c, --category-name  skriv namnen på utvalda kategorier\n"
+" -k, --keyword-name  skriv namnen på utvalda nyckelord\n"
 
 msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
-msgstr "Användning: %s varaibelnamn [sökväg]\n"
+msgstr "Användning: %s variabelnamn [sökväg]\n"
 
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Internal error\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Internt fel\n"
+
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: No server for domain %s\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Ingen betjänt för domän %s\n"
+
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Allokeringsfel för resurs\n"
+
+msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Unknown error\n"
+msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Okänt fel\n"
+
 
 msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
-msgstr "Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"
+msgstr ""
+"Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"
 
 msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
-msgstr "\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""
+msgstr ""
+"\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""
 
 msgid ""
 "`from' string in collation element declaration contains unknown character"
-msgstr "\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt tecken"
+msgstr ""
+"\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt "
+"tecken"
 
 msgid "argument to <%s> must be a single character"
-msgstr "argument till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
+msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
 
 msgid "argument to `%s' must be a single character"
-msgstr "argument till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
+msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
 
 msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "broadcast: ioctl (hämta interface-konfiguration)"
+msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
 
 msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
-msgstr "broadcast: ioctl (hämta interface-flaggor)"
+msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittsflaggor)"
 
 msgid "can't determine time zone abbrevation to use just after until time"
-msgstr "kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"
+msgstr ""
+"kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"
 
 msgid "cannot open locale definition file `%s'"
-msgstr "kan inte öppna lokaldefintionsfil \"%s\""
+msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
 
-msgid "character `%c' not defined while needed as default value"
-msgstr "tecken \"%c\" inte definierad men behövs som standardvärde"
-
 
-msgid "collation symbol `.*s' appears more than once: ignore line"
-msgstr "kollationssymbol \".*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"
+msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
+msgstr "kollationssymbol \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"
 
 msgid "couldn't create an rpc server\n"
-msgstr "kunde inte skapa en rpc-tjänst\n"
-
-msgid "couldn't do tcp_create\n"
-msgstr "kunde inte utföra tcp_create\n"
-
-msgid "couldn't do udp_create\n"
-msgstr "kunde inte utföra udp_create\n"
+msgstr "kunde inte skapa en rpc-betjänt\n"
 
 msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
-msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta interface-konfiguration)"
+msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"
 
+msgid "memory exhausted\n"
+msgstr "minnet slut\n"
+
 
 msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
-msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kateori \"%s\": %s"
+msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"
 
 msgid "no symbolic name given"
-msgstr "inget syboliskt namn givet"
+msgstr "inget symboliskt namn givet"
 
 msgid "program %lu is not available\n"
-msgstr "program %lu är inte tillgänligt\n"
+msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"
 
 msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
-msgstr "rcmd: socket: Alla portar används\n"
+msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"
 
 msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
-msgstr "rpcinfo: broadcast misslyckades: %s\n"
+msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"
 
 msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
-msgstr "socket: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
+msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
 
 msgid "svctcp_.c - udp socket creation problem"
-msgstr "svctcp_.c - problem att skapa udp-socket"
+msgstr "svctcp_.c - problem att skapa udp-uttag (socket)"
 
 msgid "svcudp_create: socket creation problem"
-msgstr "svcudp_create: problem att skapa socket"
+msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"
 
+msgid "undefined"
+msgstr "odefinierad"
+
+msgid "yp_all: clnttcp_create failed"
+msgstr "yp_all: clnttcp_create misslyckades"
+
+msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
+msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"
+
+msgid "yp_update: cannot get server address\n"
+msgstr "yp_update: kan inte hämta betjäntadress\n"
-------------Slut Skillnader --------------------

# GNU libc message catalog for swedish
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.6 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 1.99\n"
"POT-Creation-Date: 1996-12-03 13:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996-12-17 22:55:15+01 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:612
msgid "    rpcinfo -b prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -b prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:613
msgid "    rpcinfo -d prognum versnum\n"
msgstr "    rpcinfo -d prognr versnr\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:611
msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
msgstr "    rpcinfo -p [ värd ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:610
msgid "    rpcinfo [ -n portnum ] -t host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "    rpcinfo [ -n portnr ] -t värd prognr [ versnr ]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:517
msgid "  program vers proto  port\n"
msgstr "  program vers proto  port\n"

#: time/zic.c:424
#, c-format
msgid " (rule from \"%s\", line %d)"
msgstr " (regel från \"%s\", rad %d)"

#: locale/programs/ld-collate.c:360 locale/programs/ld-ctype.c:1234
msgid " done\n"
msgstr " klar\n"

#: time/zic.c:421
#, c-format
msgid "\"%s\", line %d: %s"
msgstr "\"%s\", rad %d: %s"

#: time/zic.c:945
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:953
#, c-format
msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
msgstr "\"Zone %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"

#: time/zic.c:758
#, c-format
msgid "%s in ruleless zone"
msgstr "%s i zon utan regel"

#: assert/assert.c:46
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falskt.\n"

#: assert/assert-perr.c:47
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"

#: stdio-common/psignal.c:47
#, c-format
msgid "%s%sUnknown signal %d\n"
msgstr "%s%sOkänd signal %d\n"

#: time/zic.c:2139
#, c-format
msgid "%s: %d did not sign extend correctly\n"
msgstr "%s: %d teckenexpanderades inte korrekt\n"

#: locale/programs/charmap.c:176
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"

#: time/zic.c:1430
#, c-format
msgid "%s: Can't create %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa %s: %s\n"

#: time/zic.c:2118
#, c-format
msgid "%s: Can't create directory %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte skapa katalog %s: %s\n"

#: time/zic.c:612
#, c-format
msgid "%s: Can't link from %s to %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte länka från %s till %s: %s\n"

#: time/zic.c:783
#, c-format
msgid "%s: Can't open %s: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna %s: %s\n"

#: time/zic.c:851
#, c-format
msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"

#: time/zic.c:845
#, c-format
msgid "%s: Error reading %s\n"
msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"

#: time/zic.c:1494
#, c-format
msgid "%s: Error writing %s\n"
msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"

#: time/zdump.c:258
#, c-format
msgid "%s: Error writing standard output "
msgstr "%s: Fel vid skrivning till standard ut "

#: time/zic.c:830
#, c-format
msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"

#: time/zic.c:362
#, c-format
msgid "%s: Memory exhausted: %s\n"
msgstr "%s: Minnet slut: %s\n"

#: time/zic.c:527
#, c-format
msgid "%s: More than one -L option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:487
#, c-format
msgid "%s: More than one -d option specified\n"
msgstr "%s: Flagga -d given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:497
#, c-format
msgid "%s: More than one -l option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -l given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:507
#, c-format
msgid "%s: More than one -p option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -p given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:517
#, c-format
msgid "%s: More than one -y option specified\n"
msgstr "%s: Flaggan -y given mer än en gång\n"

#: time/zic.c:1845
#, c-format
msgid "%s: command was '%s', result was %d\n"
msgstr "%s: kommandot var \"%s\", resultatet blev %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:593 locale/programs/locfile.c:878
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"

#: posix/getopt.c:687
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:690
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: posix/getopt.c:611
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:582
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:628 posix/getopt.c:801
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#: posix/getopt.c:606
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:786
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tar inget argument\n"

#: posix/getopt.c:767
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: posix/getopt.c:721 posix/getopt.c:850
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: time/zic.c:837 time/zic.c:1248 time/zic.c:1268
#, c-format
msgid "%s: panic: Invalid l_value %d\n"
msgstr "%s: panik: ogiltigt l_value %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:600
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: för tidigt filslut"

#: posix/getopt.c:661
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: posix/getopt.c:657
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: time/zic.c:446
#, c-format
msgid ""
"%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d "
"directory ]\n"
"\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
msgstr ""
"%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
"katalog ]\n"
"\t[ -L skottsekunder ] [ -y årkontrollprogram ] [ filnamn ... ]\n"

#: time/zdump.c:165
#, c-format
msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
msgstr "%s: användning är %s [ -v ] [ -c gräns ] zonnamn ...\n"

#: sunrpc/clnt_perr.c:125
#, c-format
msgid "(unknown authentication error - %d)"
msgstr "(okänt fel vid äkthetskontroll - %d)"

#: sunrpc/rpcinfo.c:555
msgid "(unknown)"
msgstr "(okänt)"

#: catgets/gencat.c:253
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard in*"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:766
msgid ".lib section in a.out corrupted"
msgstr ".lib-sektion i a.out korrupt"

#: inet/rcmd.c:358
msgid ".rhosts fstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (fstat) på .rhosts"

#: inet/rcmd.c:354
msgid ".rhosts lstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (lstat) på .rhosts"

#: inet/rcmd.c:356
msgid ".rhosts not regular file"
msgstr ".rhosts är inte en normal fil"

#: inet/rcmd.c:362
msgid ".rhosts writeable by other than owner"
msgstr ".rhosts kan skrivas av andra än ägaren"

#: sunrpc/clnt_perr.c:112 sunrpc/clnt_perr.c:133
#, c-format
msgid "; low version = %lu, high version = %lu"
msgstr "; undre version = %lu, övre version = %lu"

#: sunrpc/clnt_perr.c:119
msgid "; why = "
msgstr "; varför = "

#: locale/programs/ld-ctype.c:326
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:317
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""

#. TRANS The experienced user will know what is wrong.
#. TRANS @c This error code is a joke. Its perror text is part of the joke.
#. TRANS @c Don't change it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:591
msgid "?"
msgstr "?"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:762
msgid "Accessing a corrupted shared library"
msgstr "Öppnar ett korrupt delat bibliotek"

#. TRANS The requested socket address is already in use. @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:354
msgid "Address already in use"
msgstr "Adressen används redan"

#. TRANS The address family specified for a socket is not supported; it is
#. TRANS inconsistent with the protocol being used on the socket. @xref{Sockets}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:349
msgid "Address family not supported by protocol"
msgstr "Adressfamiljen stöds inte av protokollet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:730
msgid "Advertise error"
msgstr "Annonseringsfel"

msgid "Alarm clock"
msgstr "Alarmklocka"

#. TRANS Argument list too long; used when the arguments passed to a new program
#. TRANS being executed with one of the @code{exec} functions (@pxref{Executing a
#. TRANS File}) occupy too much memory space. This condition never arises in the
#. TRANS GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:57
msgid "Argument list too long"
msgstr "Argumentlistan för lång"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:770
msgid "Attempting to link in too many shared libraries"
msgstr "Försök att länka in för många delade bibliotek"

#: sunrpc/clnt_perr.c:276
msgid "Authentication OK"
msgstr "Äkthetskontroll OK"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:549
msgid "Authentication error"
msgstr "Äkthetskontroll misslyckades"

#. TRANS Bad address; an invalid pointer was detected.
#. TRANS In the GNU system, this error never happens; you get a signal instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:102
msgid "Bad address"
msgstr "Felaktig adress"

#. TRANS Bad file descriptor; for example, I/O on a descriptor that has been
#. TRANS closed or reading from a descriptor open only for writing (or vice
#. TRANS versa).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:70
msgid "Bad file descriptor"
msgstr "Felaktig filidentifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:718
msgid "Bad font file format"
msgstr "Felaktigt format på typsnittsfil"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:610
msgid "Bad message"
msgstr "Felaktigt meddelande"

#. TRANS A file that isn't a block special file was given in a situation that
#. TRANS requires one. For example, trying to mount an ordinary file as a file
#. TRANS system in Unix gives this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:109
msgid "Block device required"
msgstr "Blockspecialfil krävs"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:337
msgid "Broadcast select problem"
msgstr "Problem med \"select\" i utsändning"

#. TRANS Broken pipe; there is no process reading from the other end of a pipe.
#. TRANS Every library function that returns this error code also generates a
#. TRANS @code{SIGPIPE} signal; this signal terminates the program if not handled
#. TRANS or blocked. Thus, your program will never actually see @code{EPIPE}
#. TRANS unless it has handled or blocked @code{SIGPIPE}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:222
msgid "Broken pipe"
msgstr "Brutet rör"

msgid "Bus error"
msgstr "Bussfel"

msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "begränsning av CPU-tid överskriden"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:758
msgid "Can not access a needed shared library"
msgstr "Kan inte komma åt ett nödvändigt delat bibliotek"

#: nis/ypclnt.c:637
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Kan inte ansluta till betjänt som betjänar denna domän"

#: nis/ypclnt.c:649
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"

#: nis/ypclnt.c:651
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"

#: nis/ypclnt.c:653
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"

#. TRANS No memory available. The system cannot allocate more virtual memory
#. TRANS because its capacity is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:91
msgid "Cannot allocate memory"
msgstr "Kan inte allokera minne"

#. TRANS The requested socket address is not available; for example, you tried
#. TRANS to give a socket a name that doesn't match the local host name.
#. TRANS @xref{Socket Addresses}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:361
msgid "Cannot assign requested address"
msgstr "Kan inte tilldela begärd adress"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:255
msgid "Cannot create socket for broadcast rpc"
msgstr "Kan inte skapa uttag (socket) för utsändnings-rpc"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:774
msgid "Cannot exec a shared library directly"
msgstr "Kan inte köra ett delat bibliotek direkt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:349
msgid "Cannot receive reply to broadcast"
msgstr "Kan inte ta emot svar på utsändning"

#: sunrpc/pmap_clnt.c:79
msgid "Cannot register service"
msgstr "Kan inte registrera tjänst"

#. TRANS The socket has already been shut down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:422
msgid "Cannot send after transport endpoint shutdown"
msgstr "Kan inte skicka efter att transportslutpunkten har tagits ned"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:313
msgid "Cannot send broadcast packet"
msgstr "Kan inte skicka utsändningspaket"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:261
msgid "Cannot set socket option SO_BROADCAST"
msgstr "Kan inte sätta uttagsflaggan (socket) SO_BROADCAST"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:658
msgid "Channel number out of range"
msgstr "Kanalnummer utanför giltigt intervall"

msgid "Child exited"
msgstr "Barnet avslutade"

#: sunrpc/clnt_perr.c:286
msgid "Client credential too weak"
msgstr "Klientens referenser är för svaga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:738
msgid "Communication error on send"
msgstr "Kommunikationsfel vid sändning"

#. TRANS Go home and have a glass of warm, dairy-fresh milk.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:601
msgid "Computer bought the farm"
msgstr "Datorn packade ihop"

#: locale/programs/ld-ctype.c:1197
msgid "Computing table size for character classes might take a while..."
msgstr "Att beräkna tabellstorlek för teckenklasser kan ta ett tag..."

#: locale/programs/ld-collate.c:327
msgid "Computing table size for collation information might take a while...."
msgstr ""
"Att beräkna tabellstorlek för kollationeringsinformation kan ta ett tag..."

#. TRANS A remote host refused to allow the network connection (typically because
#. TRANS it is not running the requested service).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:439
msgid "Connection refused"
msgstr "Förbindelse vägras"

#. TRANS A network connection was closed for reasons outside the control of the
#. TRANS local host, such as by the remote machine rebooting or an unrecoverable
#. TRANS protocol violation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:389
msgid "Connection reset by peer"
msgstr "Förbindelse borttagen av kommunikationspartnern"

#. TRANS A socket operation with a specified timeout received no response during
#. TRANS the timeout period.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:433
msgid "Connection timed out"
msgstr "Förbindelsens tid tog slut"

msgid "Continued"
msgstr "Fortsätter"

#: catgets/gencat.c:169 db/makedb.c:120 locale/programs/locale.c:187
#: locale/programs/localedef.c:177
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"

#: nis/ypclnt.c:663
msgid "Database is busy"
msgstr "Databasen är upptagen"

#. TRANS No default destination address was set for the socket. You get this
#. TRANS error when you try to transmit data over a connectionless socket,
#. TRANS without first specifying a destination for the data with @code{connect}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:417
msgid "Destination address required"
msgstr "Måladress krävs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:638
msgid "Device not a stream"
msgstr "Enheten är inte en stream"

#. TRANS No such device or address. The system tried to use the device
#. TRANS represented by a file you specified, and it couldn't find the device.
#. TRANS This can mean that the device file was installed incorrectly, or that
#. TRANS the physical device is missing or not correctly attached to the
#. TRANS computer.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:49
msgid "Device not configured"
msgstr "Enheten är inte konfigurerad"

#. TRANS Resource busy; a system resource that can't be shared is already in use.
#. TRANS For example, if you try to delete a file that is the root of a currently
#. TRANS mounted filesystem, you get this error.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:116
msgid "Device or resource busy"
msgstr "Enhet eller resurs upptagen"

#. TRANS Directory not empty, where an empty directory was expected. Typically,
#. TRANS this error occurs when you are trying to delete a directory.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:468
msgid "Directory not empty"
msgstr "Katalog inte tom"

#. TRANS The user's disk quota was exceeded.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:486
msgid "Disc quota exceeded"
msgstr "Diskkvot överskriden"

#: nis/ypclnt.c:709
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domän inte bunden"

#: sunrpc/clnt_perr.c:254
#, c-format
msgid "Error %d"
msgstr "Fel %d"

#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:52
msgid "Error in unknown error system: "
msgstr "Fel i okänt felsystem: "

#: inet/ruserpass.c:161
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
msgid "Exchange full"
msgstr "Växeln full"

#. TRANS Invalid executable file format. This condition is detected by the
#. TRANS @code{exec} functions; see @ref{Executing a File}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:63
msgid "Exec format error"
msgstr "Formatfel på körbar fil"

#: locale/programs/localedef.c:213
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""

#: sunrpc/clnt_perr.c:290
msgid "Failed (unspecified error)"
msgstr "Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:750
msgid "File descriptor in bad state"
msgstr "Filidentifierare i felaktigt tillstånd"

#. TRANS File exists; an existing file was specified in a context where it only
#. TRANS makes sense to specify a new file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:122
msgid "File exists"
msgstr "Filen existerar"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:714
msgid "File locking deadlock error"
msgstr "Fillåsning gav dödläge"

#. TRANS Filename too long (longer than @code{PATH_MAX}; @pxref{Limits for
#. TRANS Files}) or host name too long (in @code{gethostname} or
#. TRANS @code{sethostname}; @pxref{Host Identification}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:452
msgid "File name too long"
msgstr "Filnamn för långt"

msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Begränsning av filstorlek överskriden"

#. TRANS File too big; the size of a file would be larger than allowed by the system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:190
msgid "File too large"
msgstr "Fil för stor"

msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsberäkningsfel"

#. TRANS Function not implemented. Some functions have commands or options defined
#. TRANS that might not be supported in all implementations, and this is the kind
#. TRANS of error you get if you request them and they are not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:561
msgid "Function not implemented"
msgstr "Funktion inte implementerad"

#. TRANS This error code has no purpose.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:606
msgid "Gratuitous error"
msgstr "Omotiverat fel"

msgid "Hangup"
msgstr "Lägg på"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:457
msgid "Host is down"
msgstr "Värddator är nere"

#: resolv/herror.c:75
msgid "Host name lookup failure"
msgstr "Uppslagning av värdnamn misslyckades"

msgid "I/O possible"
msgstr "I/O möjligt"

msgid "IOT trap"
msgstr "IOT fälla"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:614
msgid "Identifier removed"
msgstr "Identifierare borttagen"

msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Otillåten instruktion"

#. TRANS Invalid seek operation (such as on a pipe).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:201
msgid "Illegal seek"
msgstr "Otillåten sökning"

#. TRANS Inappropriate file type or format. The file was the wrong type for the
#. TRANS operation, or a data file had the wrong format.
#. TRANS
#. TRANS On some systems @code{chmod} returns this error if you try to set the
#. TRANS sticky bit on a non-directory file; @pxref{Setting Permissions}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
msgid "Inappropriate file type or format"
msgstr "Filtyp eller format olämplig"

#. TRANS Inappropriate I/O control operation, such as trying to set terminal
#. TRANS modes on an ordinary file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:176
msgid "Inappropriate ioctl for device"
msgstr "Ioctl för enhet olämplig"

#. TRANS In the GNU system, servers supporting the @code{term} protocol return
#. TRANS this error for certain operations when the caller is not in the
#. TRANS foreground process group of the terminal. Users do not usually see this
#. TRANS error because functions such as @code{read} and @code{write} translate
#. TRANS it into a @code{SIGTTIN} or @code{SIGTTOU} signal. @xref{Job Control},
#. TRANS for information on process groups and these signals.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:577
msgid "Inappropriate operation for background process"
msgstr "Operation för bakgrundsprocess olämplig"

#. TRANS Input/output error; usually used for physical read or write errors.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:40
msgid "Input/output error"
msgstr "In/ut-fel"

#: nis/ypclnt.c:643
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Internt NIS-fel"

#: nis/ypclnt.c:707
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Internt ypbind-fel"

msgid "Interrupt"
msgstr "Avbrutet"

#. TRANS Interrupted function call; an asynchronous signal occured and prevented
#. TRANS completion of the call. When this happens, you should try the call
#. TRANS again.
#. TRANS
#. TRANS You can choose to have functions resume after a signal that is handled,
#. TRANS rather than failing with @code{EINTR}; see @ref{Interrupted
#. TRANS Primitives}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:35
msgid "Interrupted system call"
msgstr "Avbrutet systemanrop"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:654
msgid "Interrupted system call should be restarted"
msgstr "Avbrutet systemanrop borde omstartas"

#. TRANS Invalid argument. This is used to indicate various kinds of problems
#. TRANS with passing the wrong argument to a library function.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:152
msgid "Invalid argument"
msgstr "Ogiltigt argument"

#: posix/regex.c:946
msgid "Invalid back reference"
msgstr "Ogiltig bakåtreferens"

#: posix/regex.c:944
msgid "Invalid character class name"
msgstr "Ogiltigt teckenklassnamn"

#: sunrpc/clnt_perr.c:278
msgid "Invalid client credential"
msgstr "Ogiltiga klientreferenser"

#: sunrpc/clnt_perr.c:282
msgid "Invalid client verifier"
msgstr "Ogiltig klientverifierare"

#: posix/regex.c:943
msgid "Invalid collation character"
msgstr "Ogiltigt kollationeringstecken"

#: posix/regex.c:950
msgid "Invalid content of \\{\\}"
msgstr "Ogiltig användning av \\{\\}"

#. TRANS An attempt to make an improper link across file systems was detected.
#. TRANS This happens not only when you use @code{link} (@pxref{Hard Links}) but
#. TRANS also when you rename a file with @code{rename} (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:129
msgid "Invalid cross-device link"
msgstr "Ogiltig länk över skilda enheter"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
msgid "Invalid exchange"
msgstr "Ogiltig växel"

#. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an invalid
#. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is invalid.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"

#: posix/regex.c:953
msgid "Invalid preceding regular expression"
msgstr "Ogiltigt föregående reguljärt uttryck"

#: posix/regex.c:951
msgid "Invalid range end"
msgstr "Ogiltigt intervallslut"

#: posix/regex.c:942
msgid "Invalid regular expression"
msgstr "Ogiltigt reguljärt uttryck"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:706
msgid "Invalid request code"
msgstr "Ogiltig åtkomstkod"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:694
msgid "Invalid request descriptor"
msgstr "Ogiltig frågedeskriptor"

#: sunrpc/clnt_perr.c:288
msgid "Invalid server verifier"
msgstr "Ogiltig betjäntverifierare"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:710
msgid "Invalid slot"
msgstr "Ogiltig plats"

#. TRANS File is a directory; you cannot open a directory for writing,
#. TRANS or create or remove hard links to it.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:146
msgid "Is a directory"
msgstr "Är en katalog"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:794
msgid "Is a named type file"
msgstr "Är en namngiven filtyp"

msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:686
msgid "Level 2 halted"
msgstr "Nivå 2 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:662
msgid "Level 2 not synchronized"
msgstr "Nivå 2 inte synkroniserad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:666
msgid "Level 3 halted"
msgstr "Nivå 3 stannad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:670
msgid "Level 3 reset"
msgstr "Nivå 3 omstartad"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:626
msgid "Link has been severed"
msgstr "Länken har brutits"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
msgid "Link number out of range"
msgstr "Länktal utanför giltigt område"

#: nis/ypclnt.c:655
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalt domännamn inte satt"

#: nis/ypclnt.c:645
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:722
msgid "Machine is not on the network"
msgstr "Maskinen finns inte på nätverket"

#: posix/regex.c:952
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Minnet slut"

#. TRANS The size of a message sent on a socket was larger than the supported
#. TRANS maximum size.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:305
msgid "Message too long"
msgstr "Meddelandet för långt"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:618
msgid "Multihop attempted"
msgstr "Flerhopp försöktes"

#: nis/ypclnt.c:659
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS klient/betjänt versionsskillnad - kan inte betjäna"

#: nis/ypclnt.c:657
msgid "NIS map data base is bad"
msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:746
msgid "Name not unique on network"
msgstr "Namnet inte unikt i nätverket"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:554
msgid "Need authenticator"
msgstr "Behöver äkthetsintygare"

#. TRANS A network connection was reset because the remote host crashed.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:377
msgid "Network dropped connection on reset"
msgstr "Nätverket tog bort förbindelsen vid omstart"

#. TRANS A socket operation failed because the network was down.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:366
msgid "Network is down"
msgstr "Nätverket är nere"

#. TRANS A socket operation failed because the subnet containing the remote host
#. TRANS was unreachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:372
msgid "Network is unreachable"
msgstr "Nätverket kan inte nås"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:682
msgid "No CSI structure available"
msgstr "Inga CSI-strukturer tillgängliga"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:790
msgid "No XENIX semaphores available"
msgstr "Inga XENIX-semaforer tillgängliga"

#: resolv/herror.c:77
msgid "No address associated with name"
msgstr "Ingen adress associerad med namnet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
msgid "No anode"
msgstr "Ingen anod"

#. TRANS The kernel's buffers for I/O operations are all in use. In GNU, this
#. TRANS error is always synonymous with @code{ENOMEM}; you may get one or the
#. TRANS other from network operations.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:396
msgid "No buffer space available"
msgstr "Ingen buffertplats tillgänglig"

#. TRANS There are no child processes. This error happens on operations that are
#. TRANS supposed to manipulate child processes, when there aren't any processes
#. TRANS to manipulate.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:77
msgid "No child processes"
msgstr "Inga barnprocesser"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:622
msgid "No data available"
msgstr "Data otillgängligt"

#. TRANS No locks available. This is used by the file locking facilities; see
#. TRANS @ref{File Locks}. This error is never generated by the GNU system, but
#. TRANS it can result from an operation to an NFS server running another
#. TRANS operating system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:535
msgid "No locks available"
msgstr "Inga lås tillgängliga"

#: posix/regex.c:941
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:630
msgid "No message of desired type"
msgstr "Inget meddelande av önskad typ"

#: nis/ypclnt.c:647
msgid "No more records in map database"
msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"

#: posix/regex.c:5204
msgid "No previous regular expression"
msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"

#: sunrpc/rpcinfo.c:515
msgid "No remote programs registered.\n"
msgstr "Inga fjärrprogram registrerade.\n"

#. TRANS The remote host for a requested network connection is not reachable.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:462
msgid "No route to host"
msgstr "Ingen väg till värd"

#. TRANS No space left on device; write operation on a file failed because the
#. TRANS disk is full.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:196
msgid "No space left on device"
msgstr "Enheten är full"

#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:19
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"

#: nis/ypclnt.c:641
msgid "No such key in map"
msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"

#: nis/ypclnt.c:639
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Ingen sådan tabell i betjäntens domän"

#. TRANS No process matches the specified process ID.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:24
msgid "No such process"
msgstr "Processen finns inte"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:786
msgid "Not a XENIX named type file"
msgstr "Inte en XENIX-namngiven fil"

#. TRANS A file that isn't a directory was specified when a directory is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:140
msgid "Not a directory"
msgstr "Inte en katalog"

#. TRANS Domain error; used by mathematical functions when an argument value does
#. TRANS not fall into the domain over which the function is defined.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:228
msgid "Numerical argument out of domain"
msgstr "Numeriskt argument är utanför området"

#. TRANS Range error; used by mathematical functions when the result value is
#. TRANS not representable because of overflow or underflow.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:234
msgid "Numerical result out of range"
msgstr "Numeriskt resultat är utanför giltigt område"

#. TRANS An attempt was made to NFS-mount a remote file system with a file name that
#. TRANS already specifies an NFS-mounted file.
#. TRANS (This is an error on some operating systems, but we expect it to work
#. TRANS properly on the GNU system, making this error code impossible.)
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:502
msgid "Object is remote"
msgstr "Är ett fjärrobjekt"

#: time/zic.c:1939
msgid "Odd number of quotation marks"
msgstr "Ojämnt antal citationstecken"

#. TRANS An operation is already in progress on an object that has non-blocking
#. TRANS mode selected.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:294
msgid "Operation already in progress"
msgstr "Operationen pågår redan"

#. TRANS Operation not permitted; only the owner of the file (or other resource)
#. TRANS or processes with special privileges can perform the operation.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:12
msgid "Operation not permitted"
msgstr "Operationen inte tillåten"

#. TRANS The operation you requested is not supported. Some socket functions
#. TRANS don't make sense for all types of sockets, and others may not be
#. TRANS implemented for all communications protocols. In the GNU system, this
#. TRANS error can happen for many calls when the object does not support the
#. TRANS particular operation; it is a generic indication that the server knows
#. TRANS nothing to do for that call.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:338
msgid "Operation not supported"
msgstr "Operationen stöds inte"

#. TRANS The wrong type of device was given to a function that expects a
#. TRANS particular sort of device.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:135
msgid "Operation not supported by device"
msgstr "Operationen stöds inte av enheten"

#. TRANS An operation that cannot complete immediately was initiated on an object
#. TRANS that has non-blocking mode selected. Some functions that must always
#. TRANS block (such as @code{connect}; @pxref{Connecting}) never return
#. TRANS @code{EAGAIN}. Instead, they return @code{EINPROGRESS} to indicate that
#. TRANS the operation has begun and will take some time. Attempts to manipulate
#. TRANS the object before the call completes return @code{EALREADY}. You can
#. TRANS use the @code{select} function to find out when the pending operation
#. TRANS has completed; @pxref{Waiting for I/O}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:288
msgid "Operation now in progress"
msgstr "Operationen pågår nu"

#. TRANS In the GNU C library, this is another name for @code{EAGAIN} (above).
#. TRANS The values are always the same, on every operating system.
#. TRANS
#. TRANS C libraries in many older Unix systems have @code{EWOULDBLOCK} as a
#. TRANS separate error code.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:276
msgid "Operation would block"
msgstr "Operationen skulle blockera"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:634
msgid "Out of streams resources"
msgstr "Stream-resurserna är slut"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:726
msgid "Package not installed"
msgstr "Paketet är inte installerat"

#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/ypclnt.c:661 stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:96
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"

msgid "Power failure"
msgstr "Spänningsfall"

#: posix/regex.c:954
msgid "Premature end of regular expression"
msgstr "För tidigt slut på reguljärt uttryck"

msgid "Profiling timer expired"
msgstr "Profileringstiden tog slut"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:678
msgid "Protocol driver not attached"
msgstr "Styrprogram för protokoll inte anslutet"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:646
msgid "Protocol error"
msgstr "Protokollfel"

#. TRANS The socket communications protocol family you requested is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:343
msgid "Protocol family not supported"
msgstr "Protokollfamiljen stöds ej"

#. TRANS You specified a socket option that doesn't make sense for the
#. TRANS particular protocol being used by the socket. @xref{Socket Options}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:316
msgid "Protocol not available"
msgstr "Protokollet ej tillgängligt"

#. TRANS The socket domain does not support the requested communications protocol
#. TRANS (perhaps because the requested protocol is completely invalid.)
#. TRANS @xref{Creating a Socket}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:323
msgid "Protocol not supported"
msgstr "Protokollet stöds ej"

#. TRANS The socket type does not support the requested communications protocol.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:310
msgid "Protocol wrong type for socket"
msgstr "Fel protokolltyp för uttag (socket)"

msgid "Quit"
msgstr "Sluta"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:742
msgid "RFS specific error"
msgstr "RFS-specifikt fel"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
msgid "RPC bad procedure for program"
msgstr "RPC dålig procedur för program"

#: nis/ypclnt.c:635
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:517
msgid "RPC program not available"
msgstr "RPC programmet ej tillgängligt"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:522
msgid "RPC program version wrong"
msgstr "RPC fel programversion"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:507
msgid "RPC struct is bad"
msgstr "RPC struktur dålig"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:512
msgid "RPC version wrong"
msgstr "RPC fel version"

#: sunrpc/clnt_perr.c:217
msgid "RPC: (unknown error code)"
msgstr "RPC: (okänd felkod)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:179
msgid "RPC: Authentication error"
msgstr "RPC: Fel vid äkthetskontroll"

#: sunrpc/clnt_perr.c:169
msgid "RPC: Can't decode result"
msgstr "RPC: Kan inte avkoda resultatet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:167
msgid "RPC: Can't encode arguments"
msgstr "RPC: Kan inte koda argumentet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:199
msgid "RPC: Failed (unspecified error)"
msgstr "RPC: Misslyckades (ospecificerat fel)"

#: sunrpc/clnt_perr.c:177
msgid "RPC: Incompatible versions of RPC"
msgstr "RPC: Inkompatibla versioner av RPC"

#: sunrpc/clnt_perr.c:195
msgid "RPC: Port mapper failure"
msgstr "RPC: Fel i portöversättare"

#: sunrpc/clnt_perr.c:185
msgid "RPC: Procedure unavailable"
msgstr "RPC: Procedur inte tillgänglig"

#: sunrpc/clnt_perr.c:197
msgid "RPC: Program not registered"
msgstr "RPC: Programmet inte registrerat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:181
msgid "RPC: Program unavailable"
msgstr "RPC: Programmet otillgängligt"

#: sunrpc/clnt_perr.c:183
msgid "RPC: Program/version mismatch"
msgstr "RPC: Program/version-inkompabilitet"

#: sunrpc/clnt_perr.c:189
msgid "RPC: Remote system error"
msgstr "RPC: Fjärrsystemsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:187
msgid "RPC: Server can't decode arguments"
msgstr "RPC: Betjänt kan inte avkoda argumenten"

#: sunrpc/clnt_perr.c:165
msgid "RPC: Success"
msgstr "RPC: Lyckat"

#: sunrpc/clnt_perr.c:175
msgid "RPC: Timed out"
msgstr "RPC: Tiden löpte ut"

#: sunrpc/clnt_perr.c:173
msgid "RPC: Unable to receive"
msgstr "RPC: Kan inte ta emot"

#: sunrpc/clnt_perr.c:171
msgid "RPC: Unable to send"
msgstr "RPC: Kan inte skicka"

#: sunrpc/clnt_perr.c:191
msgid "RPC: Unknown host"
msgstr "RPC: Okänd värdmaskin"

#: sunrpc/clnt_perr.c:193
msgid "RPC: Unknown protocol"
msgstr "RPC: Okänt protokoll"

#: elf/dlsym.c:49
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"

#. TRANS An attempt was made to modify something on a read-only file system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:206
msgid "Read-only file system"
msgstr "Filsystemet endast läsbart"

#: posix/regex.c:955
msgid "Regular expression too big"
msgstr "Reguljärt uttryck för stort"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:798
msgid "Remote I/O error"
msgstr "I/O-fel på fjärrmaskin"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:754
msgid "Remote address changed"
msgstr "Fjärradress ändrades"

#: inet/ruserpass.c:162
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"

#: catgets/gencat.c:224 db/makedb.c:227 locale/programs/locale.c:257
#: locale/programs/localedef.c:408
msgid "Report bugs to <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"
msgstr "Rapportera fel till <bug-glibc@prep.ai.mit.edu>.\n"

#: nis/ypclnt.c:633
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"

#: resolv/herror.c:73
msgid "Resolver Error 0 (no error)"
msgstr "Resolver-fel 0 (inget fel)"

#: resolv/herror.c:117
msgid "Resolver internal error"
msgstr "Internt fel i namnlösare"

#. TRANS Deadlock avoided; allocating a system resource would have resulted in a
#. TRANS deadlock situation. The system does not guarantee that it will notice
#. TRANS all such situations. This error means you got lucky and the system
#. TRANS noticed; it might just hang. @xref{File Locks}, for an example.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:85
msgid "Resource deadlock avoided"
msgstr "Resursdödläge undveks"

#. TRANS Resource temporarily unavailable; the call might work if you try again
#. TRANS later. The macro @code{EWOULDBLOCK} is another name for @code{EAGAIN};
#. TRANS they are always the same in the GNU C library.
#. TRANS
#. TRANS This error can happen in a few different situations:
#. TRANS
#. TRANS @itemize @bullet
#. TRANS @item
#. TRANS An operation that would block was attempted on an object that has
#. TRANS non-blocking mode selected. Trying the same operation again will block
#. TRANS until some external condition makes it possible to read, write, or
#. TRANS connect (whatever the operation). You can use @code{select} to find out
#. TRANS when the operation will be possible; @pxref{Waiting for I/O}.
#. TRANS
#. TRANS @strong{Portability Note:} In older Unix many systems, this condition
#. TRANS was indicated by @code{EWOULDBLOCK}, which was a distinct error code
#. TRANS different from @code{EAGAIN}. To make your program portable, you should
#. TRANS check for both codes and treat them the same.
#. TRANS
#. TRANS @item
#. TRANS A temporary resource shortage made an operation impossible. @code{fork}
#. TRANS can return this error. It indicates that the shortage is expected to
#. TRANS pass, so your program can try the call again later and it may succeed.
#. TRANS It is probably a good idea to delay for a few seconds before trying it
#. TRANS again, to allow time for other processes to release scarce resources.
#. TRANS Such shortages are usually fairly serious and affect the whole system,
#. TRANS so usually an interactive program should report the error to the user
#. TRANS and return to its command loop.
#. TRANS @end itemize
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:267
msgid "Resource temporarily unavailable"
msgstr "Resursen tillfälligt otillgänglig"

msgid "Segmentation fault"
msgstr "Minnessegmentsfel"

#: sunrpc/clnt_perr.c:280
msgid "Server rejected credential"
msgstr "Betjänt förkastade kreditiv"

#: sunrpc/clnt_perr.c:284
msgid "Server rejected verifier"
msgstr "Betjänt förkastade verifierare"

#. TRANS A file that isn't a socket was specified when a socket is required.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:299
msgid "Socket operation on non-socket"
msgstr "Uttagsoperation på icke-uttag (socket)"

#. TRANS The socket type is not supported.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:328
msgid "Socket type not supported"
msgstr "Uttagstyp (socket) stöds inte"

#. TRANS A network connection was aborted locally.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:382
msgid "Software caused connection abort"
msgstr "Mjukvara orsakade förbindelsebrott"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
msgid "Srmount error"
msgstr "Srmount-fel"

#. TRANS Stale NFS file handle. This indicates an internal confusion in the NFS
#. TRANS system which is due to file system rearrangements on the server host.
#. TRANS Repairing this condition usually requires unmounting and remounting
#. TRANS the NFS file system on the local host.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:494
msgid "Stale NFS file handle"
msgstr "Förlegad NFS-filhandtag"

msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

msgid "Stopped (signal)"
msgstr "Stoppad (signal)"

msgid "Stopped (tty input)"
msgstr "Stoppad (tty-läsning)"

msgid "Stopped (tty output)"
msgstr "Stoppad (tty-skrivning)"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:778
msgid "Streams pipe error"
msgstr "Streams-rörfel"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:782
msgid "Structure needs cleaning"
msgstr "Strukturen behöver städas"

#: nis/ypclnt.c:631 nis/ypclnt.c:705 posix/regex.c:940
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:7
msgid "Success"
msgstr "Lyckat"

#: nis/ypclnt.c:711
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"

msgid "Terminated"
msgstr "Terminerad"

#. TRANS An attempt to execute a file that is currently open for writing, or
#. TRANS write to a file that is currently being executed. Often using a
#. TRANS debugger to run a program is considered having it open for writing and
#. TRANS will cause this error. (The name stands for ``text file busy''.) This
#. TRANS is not an error in the GNU system; the text is copied as necessary.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:185
msgid "Text file busy"
msgstr "Kodfil upptagen"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:650
msgid "Timer expired"
msgstr "Tidtagning avslutad"

#. TRANS Too many levels of symbolic links were encountered in looking up a file name.
#. TRANS This often indicates a cycle of symbolic links.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:445
msgid "Too many levels of symbolic links"
msgstr "För många nivåer av symboliska länkar"

#. TRANS Too many links; the link count of a single file would become too large.
#. TRANS @code{rename} can cause this error if the file being renamed already has
#. TRANS as many links as it can take (@pxref{Renaming Files}).
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:213
msgid "Too many links"
msgstr "För många länkar"

#. TRANS The current process has too many files open and can't open any more.
#. TRANS Duplicate descriptors do count toward this limit.
#. TRANS
#. TRANS In BSD and GNU, the number of open files is controlled by a resource
#. TRANS limit that can usually be increased. If you get this error, you might
#. TRANS want to increase the @code{RLIMIT_NOFILE} limit or make it unlimited;
#. TRANS @pxref{Limits on Resources}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:163
msgid "Too many open files"
msgstr "För många öppna filer"

#. TRANS There are too many distinct file openings in the entire system. Note
#. TRANS that any number of linked channels count as just one file opening; see
#. TRANS @ref{Linked Channels}. This error never occurs in the GNU system.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:170
msgid "Too many open files in system"
msgstr "För många öppna filer i systemet"

#. TRANS This means that the per-user limit on new process would be exceeded by
#. TRANS an attempted @code{fork}. @xref{Limits on Resources}, for details on
#. TRANS the @code{RLIMIT_NPROC} limit.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:475
msgid "Too many processes"
msgstr "För många processer"

#. TRANS ???
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:427
msgid "Too many references: cannot splice"
msgstr "För många referenser: kan inte skarva"

#. TRANS The file quota system is confused because there are too many users.
#. TRANS @c This can probably happen in a GNU system when using NFS.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:481
msgid "Too many users"
msgstr "För många användare"

msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Spårning/brytpunktsfälla"

#: posix/regex.c:945
msgid "Trailing backslash"
msgstr "Felplacerat omvänt snedstreck"

#. TRANS In the GNU system, opening a file returns this error when the file is
#. TRANS translated by a program and the translator program dies while starting
#. TRANS up, before it has connected to the file.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:584
msgid "Translator died"
msgstr "Översättaren dog"

#. TRANS You tried to connect a socket that is already connected.
#. TRANS @xref{Connecting}.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:402
msgid "Transport endpoint is already connected"
msgstr "Transportslutpunkten är redan förbunden"

#. TRANS The socket is not connected to anything. You get this error when you
#. TRANS try to transmit data over a socket, without first specifying a
#. TRANS destination for the data. For a connectionless socket (for datagram
#. TRANS protocols, such as UDP), you get @code{EDESTADDRREQ} instead.
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:410
msgid "Transport endpoint is not connected"
msgstr "Transportslutpunkten är inte förbunden"

#: catgets/gencat.c:208 db/makedb.c:209 locale/programs/locale.c:241
#: locale/programs/localedef.c:389
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#: inet/rcmd.c:136
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Provar %s...\n"

#: inet/ruserpass.c:246
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"

#: nis/ypclnt.c:665
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Okänd NIS-felkod"

#: string/../sysdeps/generic/_strerror.c:44
#: string/../sysdeps/mach/_strerror.c:67
msgid "Unknown error "
msgstr "Okänt fel "

#: resolv/herror.c:74
msgid "Unknown host"
msgstr "Okänd värd"

#: resolv/herror.c:120
msgid "Unknown resolver error"
msgstr "Okänt fel hos namnlösare"

#: resolv/herror.c:76
msgid "Unknown server error"
msgstr "Okänt fel hos tjänsteställe"

#: string/strsignal.c:41
#, c-format
msgid "Unknown signal %d"
msgstr "Okänd signal %d"

#: misc/error.c:95
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: nis/ypclnt.c:713
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Okänt ypbind-fel"

#: posix/regex.c:948
msgid "Unmatched ( or \\("
msgstr "Obalanserade ( eller \\("

#: posix/regex.c:956
msgid "Unmatched ) or \\)"
msgstr "Obalanserade ) eller \\)"

#: posix/regex.c:947
msgid "Unmatched [ or [^"
msgstr "Obalanserade [ eller [^"

#: posix/regex.c:949
msgid "Unmatched \\{"
msgstr "Obalanserad \\{"

#: posix/getconf.c:260
#, c-format
msgid "Unrecognized variable `%s'"
msgstr "Okänd variabel \"%s\""

msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Viktigt I/O-tillstånd"

#: catgets/gencat.c:212
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"    %s [OPTION]... [OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -H, --header    create C header file containing symbol definitions\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
"   --new      do not use existing catalog, force new output file\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... -o UTFIL [INFIL]...\n"
"      %s [FLAGGA]... [UTFIL [INFIL]...]\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -H, --header    skapa en C-deklarationsfil med symboldefinitioner\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --new      använd inte existerande katalog, gör en ny utfil\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta.\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in. Om UTFIL är -, skriv\n"
"resultatet till standard ut.\n"

#: db/makedb.c:213
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... INPUT-FILE OUTPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -o OUTPUT-FILE INPUT-FILE\n"
"    %s [OPTION]... -u INPUT-FILE\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -f, --fold-case   convert key to lower case\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -o, --output=NAME  write output to file NAME\n"
"   --quiet     don't print messages while building database\n"
" -u, --undo     print content of database file, one entry a line\n"
" -V, --version    output version information and exit\n"
"If INPUT-FILE is -, input is read from standard input.\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... INFIL UTFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -o UTFIL INFIL\n"
"      %s [FLAGGA]... -u INFIL\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -f, --fold-case   omvandla nyckel till små bokstäver\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -o, --output=NAMN  skriv resultatet till filen NAMN\n"
"   --quiet     visa inga meddelanden när databasen byggs\n"
" -u, --undo     skriv innehållet i databasen, en post per rad\n"
" -V, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"Om INFIL är -, läs indata från standard in\n"

#: locale/programs/localedef.c:393
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -c, --force        create output even if warning messages were "
"issued\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -f, --charmap=FILE    symbolic character names defined in FILE\n"
" -i, --inputfile=FILE   source definitions are found in FILE\n"
" -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
" -v, --verbose       print more messages\n"
" -V, --version       output version information and exit\n"
"   --posix        be strictly POSIX conform\n"
"\n"
"System's directory for character maps: %s\n"
"            locale files : %s\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -c, --force        skapa resultatfil även om varningar gavs\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -f, --charmap=FIL     symboliska teckennamn definieras i FIL\n"
" -i, --inputfile=FIL    källdefinitioner finns i FIL\n"
" -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att översätta\n"
"              ISO 10646-element\n"
" -v, --verbose       skriv mer meddelanden\n"
" -V, --version       visa versionsinformation och avsluta\n"
"   --posix        följ POSIX strikt\n"
"\n"
"Systemets katalog för teckenuppsättningar: %s\n"
"           meddelandekataloger: %s\n"

#: locale/programs/locale.c:245
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... name\n"
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
" -h, --help      display this help and exit\n"
" -V, --version     output version information and exit\n"
"\n"
" -a, --all-locales   write names of available locales\n"
" -m, --charmaps    write names of available charmaps\n"
"\n"
" -c, --category-name  write names of selected categories\n"
" -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
msgstr ""
"Användning: %s [FLAGGA]... namn\n"
"Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de "
"korta.\n"
" -h, --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -V, --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -a, --all-locales   skriv namnen på tillgängliga lokaler\n"
" -m, --charmaps    skriv namnen på tillgängliga teckenuppsättningar\n"
"\n"
" -c, --category-name  skriv namnen på utvalda kategorier\n"
" -k, --keyword-name  skriv namnen på utvalda nyckelord\n"

#: posix/getconf.c:200
#, c-format
msgid "Usage: %s variable_name [pathname]\n"
msgstr "Användning: %s variabelnamn [sökväg]\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:609
msgid "Usage: rpcinfo [ -n portnum ] -u host prognum [ versnum ]\n"
msgstr "Användning: rpcinfo [ -n portnr ] -u värd prognr [ versnr ]\n"

msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användarsignal 1"

msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användarsignal 2"

#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:642
msgid "Value too large for defined data type"
msgstr "Värdet för stort för definierad datatyp"

msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Virtuell tidtagare löpte ut"

#: time/zic.c:1844
msgid "Wild result from command execution"
msgstr "Vilt resultat från kommandokörning"

msgid "Window changed"
msgstr "Fönstret ändrades"

#: catgets/gencat.c:174 db/makedb.c:125 locale/programs/locale.c:192
#: locale/programs/localedef.c:182
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skriven av %s.\n"

#: nis/ypclnt.c:146
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Internal error\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Internt fel\n"

#: nis/ypclnt.c:150
#, c-format
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: No server for domain %s\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Ingen betjänt för domän %s\n"

#: nis/ypclnt.c:154
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Resource allocation failure\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Allokeringsfel för resurs\n"

#: nis/ypclnt.c:158
msgid "YPBINDPROC_DOMAIN: Unknown error\n"
msgstr "YPBINDPROC_DOMAIN: Okänt fel\n"

#. TRANS You did @strong{what}?
#: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:596
msgid "You really blew it this time"
msgstr "Du strulade till det den här gången"

#: time/zic.c:1050
msgid "Zone continuation line end time is not after end time of previous line"
msgstr ""
"Zon-fortsättningsradens sluttid är inte efter sluttiden på föregående rad"

#: locale/programs/charmap.c:397 locale/programs/locfile.c:341
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "\"%1$s\" definition slutar ej med \"END %1$s\""

#: locale/programs/ld-monetary.c:358 locale/programs/ld-numeric.c:190
#, c-format
msgid "`-1' must be last entry in `%s' field in `%s' category"
msgstr "\"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1652
msgid "`...' must only be used in `...' and `UNDEFINED' entries"
msgstr "\"...\" får endast användas för post \"...\" och post \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:538
msgid "`from' expected after first argument to `collating-element'"
msgstr ""
"\"from\" förväntades efter första argumentet till \"collating-element\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1109
msgid ""
"`from' string in collation element declaration contains unknown character"
msgstr ""
"\"från\"-sträng i deklaration av kollationeringselement innehåller okänt "
"tecken"

#: locale/programs/charmap.c:267
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"

#: locale/programs/locfile.c:215
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

#: sunrpc/auth_unix.c:322
msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"

#: inet/rcmd.c:360
msgid "bad .rhosts owner"
msgstr "dålig .rhosts-ägare"

#: locale/programs/charmap.c:212 locale/programs/locfile.c:209
msgid "bad argument"
msgstr "dåligt argument"

#: time/zic.c:1172
msgid "blank FROM field on Link line"
msgstr "tomt \"FROM\"-fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:1176
msgid "blank TO field on Link line"
msgstr "tomt \"TO\"-fält på \"Link\"-rad"

#: malloc/mcheck.c:189
msgid "block freed twice"
msgstr "block avallokerat två gånger"

#: malloc/mcheck.c:192
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy"
msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:179
msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: sunrpc/pmap_rmt.c:186
msgid "broadcast: ioctl (get interface flags)"
msgstr "utsändning: ioctl (hämta gränssnittsflaggor)"

#: sunrpc/svc_udp.c:402
msgid "cache_set: victim not found"
msgstr "cache_set: offer hittades ej"

#: time/zic.c:1685
msgid "can't determine time zone abbrevation to use just after until time"
msgstr ""
"kan inte avgöra tidszonsförkortning att använda just efter \"until\"-tid"

#: sunrpc/svc_simple.c:64
#, c-format
msgid "can't reassign procedure number %d\n"
msgstr "kan inte återtilldela procedurnummer %d\n"

#: locale/programs/localedef.c:287
#, c-format
msgid "cannot `stat' locale file `%s'"
msgstr "kan inte ta status på lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1314
#, c-format
msgid "cannot insert collation element `%.*s'"
msgstr "kan inte sätta in kollationselement \"%.*s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1493 locale/programs/ld-collate.c:1498
msgid "cannot insert into result table"
msgstr "kan inte sätta in i resultattabell"

#: locale/programs/ld-collate.c:1166 locale/programs/ld-collate.c:1208
#, c-format
msgid "cannot insert new collating symbol definition: %s"
msgstr "kan inte sätta in ny kollationssymbolsdefinition: %s"

#: db/makedb.c:161
#, c-format
msgid "cannot open database file `%s': %s"
msgstr "kan inte öppna databasfil \"%s\": %s"

#: catgets/gencat.c:259 db/makedb.c:180
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:221
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""

#: catgets/gencat.c:764 catgets/gencat.c:805 db/makedb.c:189
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:986
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1360
msgid "cannot process order specification"
msgstr "kan inte bearbeta sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/locale.c:303
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""

#: locale/programs/locale.c:278
#, c-format
msgid "cannot read locale directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalkatalog \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:309
#, c-format
msgid "cannot read locale file `%s'"
msgstr "kan inte läsa lokalfil \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:334
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""

#: locale/programs/localedef.c:377
msgid "category data requested more than once: should not happen"
msgstr "kategoridata begärd mer än en gång: borde inte inträffa"

#: locale/programs/ld-ctype.c:265
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:289
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:310
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"

#: locale/programs/ld-ctype.c:939 locale/programs/ld-ctype.c:1002
#: locale/programs/ld-ctype.c:1010 locale/programs/ld-ctype.c:1018
#: locale/programs/ld-ctype.c:1026 locale/programs/ld-ctype.c:1034
#: locale/programs/ld-ctype.c:1042 locale/programs/ld-ctype.c:1068
#: locale/programs/ld-ctype.c:1076 locale/programs/ld-ctype.c:1114
#: locale/programs/ld-ctype.c:1141 locale/programs/ld-ctype.c:1152
#, c-format
msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "tecken \"%s\" inte definierad men behövs som standardvärde"

#: locale/programs/ld-ctype.c:801
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/ld-ctype.c:833
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"

#: locale/programs/charmap.c:76
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" inte funnen"

#: sunrpc/clnt_raw.c:106
msgid "clnt_raw.c - Fatal header serialization error."
msgstr "clnt_raw.c - Fatalt fel vid serialisation."

#: locale/programs/ld-collate.c:1329
#, c-format
msgid "collation element `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationselement \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1347
#, c-format
msgid "collation symbol `%.*s' appears more than once: ignore line"
msgstr "kollationssymbol \"%.*s\" finns mer än en gång: rad ignorerad"

#: locale/programs/locfile.c:522
#, c-format
msgid "collation symbol expected after `%s'"
msgstr "kollationssymbol förväntades efter \"%s\""

#: inet/rcmd.c:129
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "koppla till adress %s: "

#: sunrpc/svc_simple.c:70
msgid "couldn't create an rpc server\n"
msgstr "kunde inte skapa en rpc-betjänt\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:77
#, c-format
msgid "couldn't register prog %d vers %d\n"
msgstr "kunde inte registrera prog %d vers %d\n"

#: locale/programs/charmap.c:86
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" inte hittad"

#: locale/programs/ld-time.c:154
#, c-format
msgid ""
"direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not '+' nor "
"'-'"
msgstr ""
"riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte \"+\" "
"eller \"-\""

#: locale/programs/ld-time.c:164
#, c-format
msgid ""
"direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single "
"character"
msgstr ""
"riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte ett "
"tecken"

#: locale/programs/charset.c:87 locale/programs/charset.c:132
#, c-format
msgid "duplicate character name `%s'"
msgstr "duplicerat teckennamn \"%s\""

#: locale/programs/ld-collate.c:1141
msgid "duplicate collating element definition"
msgstr "dubbla definitioner av kollationselement"

#: locale/programs/ld-collate.c:1287
#, c-format
msgid "duplicate definition for character `%.*s'"
msgstr "dubbla definitioner för tecken \"%.*s\""

#: db/makedb.c:310
msgid "duplicate key"
msgstr "duplicerad nyckel"

#: catgets/gencat.c:378
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplicerad definition av uppsättning"

#: time/zic.c:965
#, c-format
msgid "duplicate zone name %s (file \"%s\", line %d)"
msgstr "duplicerat zonnamn %s (fil \"%s\", rad %d)"

#: catgets/gencat.c:541
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplicerad meddelandeidentifierare"

#: catgets/gencat.c:514
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplicerat meddelandenummer"

#: locale/programs/ld-collate.c:1696
msgid "empty weight name: line ignored"
msgstr "tomt viktnamn: rad ignorerad"

#: sunrpc/svc_udp.c:348
msgid "enablecache: cache already enabled"
msgstr "enablecache: cache redan påslagen"

#: sunrpc/svc_udp.c:353
msgid "enablecache: could not allocate cache"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache"

#: sunrpc/svc_udp.c:360
msgid "enablecache: could not allocate cache data"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-data"

#: sunrpc/svc_udp.c:366
msgid "enablecache: could not allocate cache fifo"
msgstr "enablecache: kunde inte allokera cache-fifo"

#: locale/programs/ld-collate.c:1419
msgid "end point of ellipsis range is bigger then start"
msgstr "slutpunkt för ... är större än startvärdet"

#: locale/programs/ld-collate.c:1149
msgid "error while inserting collation element into hash table"
msgstr "fel vid insättning av kollationselement i hashtabellen"

#: locale/programs/ld-collate.c:1161
msgid "error while inserting to hash table"
msgstr "fel vis insättning till hashtabellen"

#: locale/programs/locfile.c:465
msgid "expect string argument for `copy'"
msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""

#: time/zic.c:856
msgid "expected continuation line not found"
msgstr "förväntad fortsättningsrad ej funnen"

#: locale/programs/locfile.c:1010
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-monetary.c:154 locale/programs/ld-numeric.c:95
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' not defined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" inte definierad"

#: locale/programs/ld-messages.c:81 locale/programs/ld-messages.c:102
#, c-format
msgid "field `%s' in category `%s' undefined"
msgstr "fält \"%s\" i kategori \"%s\" odefinierad"

#: locale/programs/locfile.c:547
msgid "from-value of `collating-element' must be a string"
msgstr "frånvärde för \"collating-element\" måste vara en sträng"

#: locale/programs/linereader.c:328
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"

#: locale/programs/linereader.c:214
msgid "garbage at end of digit"
msgstr "skräp i slutet av nummer"

#: locale/programs/ld-time.c:183
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of offset value in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:238
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:310
#, c-format
msgid ""
"garbage at end of stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"skräp i slutet av slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/get_myaddr.c:73
msgid "get_myaddress: ioctl (get interface configuration)"
msgstr "get_myaddress: ioctl (hämta gränssnittskonfiguration)"

#: time/zic.c:1149
msgid "illegal CORRECTION field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"CORRECTION\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1153
msgid "illegal Rolling/Stationary field on Leap line"
msgstr "otillåtet \"Rolling/Stationary\"-fält på \"Leap\"-rad"

#: locale/programs/ld-collate.c:1767
msgid "illegal character constant in string"
msgstr "otillåten teckenkonstant i sträng"

#: locale/programs/ld-collate.c:1116
msgid "illegal collation element"
msgstr "otillåtet kollationselement"

#: locale/programs/charmap.c:196
msgid "illegal definition"
msgstr "otillåten definition"

#: locale/programs/charmap.c:349
msgid "illegal encoding given"
msgstr "otillåten kodning given"

#: locale/programs/linereader.c:546
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"

#: locale/programs/charset.c:101
msgid "illegal names for character range"
msgstr "otillåtna namn för teckenomfång"

#: locale/programs/ld-time.c:176
#, c-format
msgid "illegal number for offset in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr ""
"otillåtet tal för tilläggsvärde i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: catgets/gencat.c:351 catgets/gencat.c:428
msgid "illegal set number"
msgstr "otillåtet tal för uppsättning"

#: locale/programs/ld-time.c:230
#, c-format
msgid "illegal starting date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet startdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:302
#, c-format
msgid "illegal stopping date in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "otillåtet slutdatum i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:807
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character classes allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenklasser tillåtet"

#: locale/programs/ld-ctype.c:839
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr ""
"implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"

#: db/makedb.c:163
msgid "incorrectly formatted file"
msgstr "felaktigt formaterad rad"

#: time/zic.c:814
msgid "input line of unknown type"
msgstr "inrad av okänd typ"

#: time/zic.c:1733
msgid "internal error - addtype called with bad isdst"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig isdst"

#: time/zic.c:1741
msgid "internal error - addtype called with bad ttisgmt"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisgmt"

#: time/zic.c:1737
msgid "internal error - addtype called with bad ttisstd"
msgstr "internt fel - addtype anropad med felaktig ttisstd"

#: locale/programs/ld-ctype.c:301
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "internt fel i %s, rad %u"

#: time/zic.c:1021
msgid "invalid GMT offset"
msgstr "ogiltigt tilläggsvärde till GMT"

#: time/zic.c:1024
msgid "invalid abbreviation format"
msgstr "ogiltigt förkortningsformat"

#: time/zic.c:1114 time/zic.c:1313 time/zic.c:1327
msgid "invalid day of month"
msgstr "ogiltig dag i månaden"

#: time/zic.c:1272
msgid "invalid ending year"
msgstr "ogiltigt slutår"

#: time/zic.c:1086
msgid "invalid leaping year"
msgstr "ogiltigt skottår"

#: time/zic.c:1101 time/zic.c:1204
msgid "invalid month name"
msgstr "ogiltigt månadsnamn"

#: time/zic.c:920
msgid "invalid saved time"
msgstr "ogiltigt sparad tid"

#: time/zic.c:1252
msgid "invalid starting year"
msgstr "ogiltigt startår"

#: time/zic.c:1130 time/zic.c:1232
msgid "invalid time of day"
msgstr "ogiltig tid på dagen"

#: time/zic.c:1318
msgid "invalid weekday name"
msgstr "ogiltigt veckodagsnamn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1412
msgid "line after ellipsis must contain character definition"
msgstr "rad efter ... får inte innehålla teckendefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1391
msgid "line before ellipsis does not contain definition for character constant"
msgstr "rad före ... innehåller inte definition för teckenkonstant"

#: time/zic.c:794
msgid "line too long"
msgstr "rad för lång"

#: locale/programs/localedef.c:281
#, c-format
msgid "locale file `%s', used in `copy' statement, not found"
msgstr "lokalfil \"%s\", använd i \"copy\", inte funnen"

#: catgets/gencat.c:609
msgid "malformed line ignored"
msgstr "felaktig rad ignorerad"

#: malloc/mcheck.c:183
msgid "memory clobbered before allocated block"
msgstr "minnet förstört före allokerat block"

#: malloc/mcheck.c:186
msgid "memory clobbered past end of allocated block"
msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block"

#: locale/programs/ld-collate.c:167 locale/programs/ld-collate.c:173
#: locale/programs/ld-collate.c:177 locale/programs/ld-collate.c:1439
#: locale/programs/ld-collate.c:1468 locale/programs/locfile.c:940
#: locale/programs/xmalloc.c:68 posix/getconf.c:250
msgid "memory exhausted"
msgstr "minne slut"

#: malloc/obstack.c:425
msgid "memory exhausted\n"
msgstr "minnet slut\n"

#: malloc/mcheck.c:180
msgid "memory is consistent, library is buggy"
msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt"

#: locale/programs/ld-time.c:348
#, c-format
msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "saknar eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: locale/programs/ld-time.c:337
#, c-format
msgid "missing era name in string %d in `era' fieldin category `%s'"
msgstr "saknar eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: time/zic.c:915
msgid "nameless rule"
msgstr "namnlös regel"

#: sunrpc/svc_simple.c:140
#, c-format
msgid "never registered prog %d\n"
msgstr "aldrig registrerat prog %d\n"

#: locale/programs/ld-messages.c:95 locale/programs/ld-messages.c:116
#, c-format
msgid "no correct regular expression for field `%s' in category `%s': %s"
msgstr "felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\" i kategori \"%s\": %s"

#: time/zic.c:2059
msgid "no day in month matches rule"
msgstr "ingen dag i månaden matchar regeln"

#: locale/programs/ld-collate.c:259
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""

#: locale/programs/locfile.c:479
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "inget annat nyckelord ska anges när \"copy\" används"

#: locale/programs/localedef.c:340
msgid "no output file produced because warning were issued"
msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"

#: locale/programs/charmap.c:315 locale/programs/charmap.c:466
#: locale/programs/charmap.c:545
msgid "no symbolic name given"
msgstr "inget symboliskt namn givet"

#: locale/programs/charmap.c:380 locale/programs/charmap.c:512
#: locale/programs/charmap.c:578
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet på omfånget"

#: locale/programs/ld-collate.c:244
#, c-format
msgid "no weight defined for symbol `%s'"
msgstr "ingen vikt definierad för symbol \"%s\""

#: locale/programs/charmap.c:430
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får följa definitionen av \"CHARMAP\""

#: db/makedb.c:326
#, c-format
msgid "problems while reading `%s'"
msgstr "problem läsa \"%s\""

#: sunrpc/rpcinfo.c:222 sunrpc/rpcinfo.c:350
#, c-format
msgid "program %lu is not available\n"
msgstr "program %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:245 sunrpc/rpcinfo.c:282 sunrpc/rpcinfo.c:371
#: sunrpc/rpcinfo.c:408 sunrpc/rpcinfo.c:429 sunrpc/rpcinfo.c:462
#, c-format
msgid "program %lu version %lu is not available\n"
msgstr "program %lu version %lu är inte tillgängligt\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:466
#, c-format
msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
msgstr "program %lu version %lu klar och väntar\n"

#: inet/rcmd.c:171
#, c-format
msgid "rcmd: select (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: select (sätter upp standard error): %m\n"

#: inet/rcmd.c:103
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"

#: inet/rcmd.c:159
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard error): %m\n"

#: sunrpc/svc_simple.c:83
msgid "registerrpc: out of memory\n"
msgstr "registerrpc: minnet slut\n"

#: time/zic.c:1794
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "upprepad skottsekundstillfälle"

#: sunrpc/rpcinfo.c:659
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown host\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd värd\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:626
#, c-format
msgid "rpcinfo: %s is unknown service\n"
msgstr "rpcinfo: %s är en okänd tjänst\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:600
#, c-format
msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
msgstr "rpcinfo: Kunde inte ta bort registrering för prog %s version %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:576
#, c-format
msgid "rpcinfo: broadcast failed: %s\n"
msgstr "rpcinfo: utsändning misslyckades: %s\n"

#: sunrpc/rpcinfo.c:505
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper"
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper"

#: sunrpc/rpcinfo.c:510
msgid "rpcinfo: can't contact portmapper: "
msgstr "rpcinfo: kan inte kontakta portmapper: "

#: time/zic.c:708 time/zic.c:710
msgid "same rule name in multiple files"
msgstr "samma regel i flera filer"

#: inet/rcmd.c:174
msgid "select: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "select: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: inet/rcmd.c:192
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"

#: locale/programs/locfile.c:600
msgid "sorting order `forward' and `backward' are mutually exclusive"
msgstr ""
"sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"

#: locale/programs/ld-collate.c:1568 locale/programs/ld-collate.c:1614
msgid ""
"specification of sorting weight for collation symbol does not make sense"
msgstr ""
"specifikation av sorteringsvikter för kollationssymbol verkar inte vettig"

#: time/zic.c:779
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: time/zdump.c:260
msgid "standard output"
msgstr "standard ut"

#: locale/programs/ld-time.c:256
#, c-format
msgid "starting date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "startdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: time/zic.c:1276
msgid "starting year greater than ending year"
msgstr "startår är större än slutår"

#: locale/programs/ld-time.c:328
#, c-format
msgid "stopping date is illegal in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "slutdatum är otillåtet i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

#: sunrpc/svc_tcp.c:201 sunrpc/svc_tcp.c:206
msgid "svc_tcp: makefd_xprt: out of memory\n"
msgstr "svc_tcp: makefd_xprt: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_tcp.c:149
msgid "svctcp_.c - cannot getsockname or listen"
msgstr "svctcp_.c - kan inte anropa getsockname eller listen"

#: sunrpc/svc_tcp.c:136
msgid "svctcp_.c - udp socket creation problem"
msgstr "svctcp_.c - problem att skapa udp-uttag (socket)"

#: sunrpc/svc_tcp.c:156 sunrpc/svc_tcp.c:163
msgid "svctcp_create: out of memory\n"
msgstr "svctcp_create: minnet slut\n"

#: sunrpc/svc_udp.c:123
msgid "svcudp_create - cannot getsockname"
msgstr "svcudp_create - kan inte anropa getsockname"

#: sunrpc/svc_udp.c:111
msgid "svcudp_create: socket creation problem"
msgstr "svcudp_create: problem att skapa uttag (socket)"

#: locale/programs/ld-collate.c:1191
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates element "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1064
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other element "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"elementdefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1200
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates other symbol "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar annan\n"
"symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1073
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbol "
"definition"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symboldefinition"

#: locale/programs/ld-collate.c:1055 locale/programs/ld-collate.c:1182
#, c-format
msgid ""
"symbol for multicharacter collating element `%.*s' duplicates symbolic name "
"in charset"
msgstr ""
"symbol för flerteckenskollationselement \"%.*s\" duplicerar symbolnamn i\n"
"teckenuppsättning"

#: locale/programs/charmap.c:314 locale/programs/charmap.c:348
#: locale/programs/charmap.c:378 locale/programs/charmap.c:465
#: locale/programs/charmap.c:511 locale/programs/charmap.c:544
#: locale/programs/charmap.c:576
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"

#: locale/programs/locfile.c:620
msgid "syntax error in `order_start' directive"
msgstr "syntaxfel i direktivet \"order_start\""

#: locale/programs/locfile.c:362
msgid "syntax error in character class definition"
msgstr "syntaxfel i teckenklassdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:420
msgid "syntax error in character conversion definition"
msgstr "syntaxfel i teckenkonverteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:662
msgid "syntax error in collating order definition"
msgstr "syntaxfel i kollationssorteringsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:512
msgid "syntax error in collation definition"
msgstr "syntaxfel i kollationsdefinition"

#: locale/programs/locfile.c:335
msgid "syntax error in definition of LC_CTYPE category"
msgstr "syntaxfel i definition av kategorin LC_CTYPE"

#: locale/programs/locfile.c:278
msgid "syntax error in definition of new character class"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenklass"

#: locale/programs/locfile.c:288
msgid "syntax error in definition of new character map"
msgstr "syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"

#: locale/programs/locfile.c:873
msgid "syntax error in message locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av meddelandelokal"

#: locale/programs/locfile.c:784
msgid "syntax error in monetary locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av monetärlokal"

#: locale/programs/locfile.c:811
msgid "syntax error in numeric locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av numerisk lokal"

#: locale/programs/locfile.c:722
msgid "syntax error in order specification"
msgstr "syntaxfel i sorteringsspecifikation"

#: locale/programs/charmap.c:195 locale/programs/charmap.c:211
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaxfel i prolog: %s"

#: locale/programs/locfile.c:849
msgid "syntax error in time locale definition"
msgstr "syntaxfel i definition av tidslokal"

#: locale/programs/locfile.c:255
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokaldefinition"

#: catgets/gencat.c:380 catgets/gencat.c:516 catgets/gencat.c:543
msgid "this is the first definition"
msgstr "detta är den första definitionen"

#: time/zic.c:1119
msgid "time before zero"
msgstr "tid före noll"

#: time/zic.c:1127 time/zic.c:1959 time/zic.c:1978
msgid "time overflow"
msgstr "för stort tidsvärde"

#: locale/programs/charset.c:44
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "för få byte i teckenkodning"

#: locale/programs/charset.c:46
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "för många tecken i teckenkodning"

#: locale/programs/locales.h:72
msgid "too many character classes defined"
msgstr "för många teckenklasser definierade"

#: time/zic.c:1788
msgid "too many leap seconds"
msgstr "för många skottsekunder"

#: time/zic.c:1760
msgid "too many local time types"
msgstr "för många lokala tidstyper"

#: time/zic.c:1714
msgid "too many transitions?!"
msgstr "för många övergångar?!"

#: locale/programs/ld-collate.c:1623
msgid "too many weights"
msgstr "för många vikter"

#: time/zic.c:2082
msgid "too many, or too long, time zone abbreviations"
msgstr "för många eller för långa tidszonförkortningar"

#: locale/programs/linereader.h:146
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "avslutande skräp vid radslutet"

#: sunrpc/svc_simple.c:132
#, c-format
msgid "trouble replying to prog %d\n"
msgstr "problem att svara till prog %d\n"

#: locale/programs/ld-collate.c:1383
msgid "two lines in a row containing `...' are not allowed"
msgstr "två rader efter varann som har \"...\" är inte tillåtet"

#: time/zic.c:1283
msgid "typed single year"
msgstr "satte typ på endast ett år"

#: posix/getconf.c:239
msgid "undefined"
msgstr "odefinierad"

#: locale/programs/charmap.c:617 locale/programs/charmap.c:628
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "okänt tecken \"%s\""

#: locale/programs/ld-messages.c:193 locale/programs/ld-messages.c:204
#: locale/programs/ld-messages.c:215 locale/programs/ld-messages.c:226
#: locale/programs/ld-time.c:696
#, c-format
msgid "unknown character in field `%s' of category `%s'"
msgstr "okänt tecken i fält \"%s\" i kategori \"%s\""

#: locale/programs/locfile.c:585
msgid "unknown collation directive"
msgstr "okänt kollationsdirektiv"

#: catgets/gencat.c:477
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"

#: catgets/gencat.c:456
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "okänd uppsättning \"%s\""

msgid "unknown signal"
msgstr "okänd signal"

#: locale/programs/ld-collate.c:1367 locale/programs/ld-collate.c:1558
#: locale/programs/ld-collate.c:1732
#, c-format
msgid "unknown symbol `%.*s': line ignored"
msgstr "okänd symbol \"%.*s\": rad ignorerad"

#: time/zic.c:751
msgid "unruly zone"
msgstr "besvärlig zon"

#: catgets/gencat.c:961
msgid "unterminated message"
msgstr "oavslutat meddelande"

#: locale/programs/linereader.c:515 locale/programs/linereader.c:550
msgid "unterminated string"
msgstr "oavslutad sträng"

#: locale/programs/linereader.c:385
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "oavslutat symboliskt namn"

#: locale/programs/ld-collate.c:1685
msgid "unterminated weight name"
msgstr "oavslutat viktnamn"

#: locale/programs/charset.c:119
msgid "upper limit in range is not smaller then lower limit"
msgstr "övre gräns i område är inte mindre än undre gräns"

#: time/zic.c:2025
msgid "use of 2/29 in non leap-year"
msgstr "använder 29/2 i icke-skottår"

#: locale/programs/charmap.c:438 locale/programs/charmap.c:492
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "värdet för %s måste vara heltal"

#: locale/programs/charmap.c:233
#, c-format
msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
msgstr "värde för <%s> måste vara mellan 1 och 4"

#: locale/programs/ld-monetary.c:148 locale/programs/ld-numeric.c:89
#, c-format
msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
msgstr "värde för fält \"%s\" i kategori \"%s\" får inte vara tom sträng"

#: locale/programs/charmap.c:245
msgid "value of <mb_cur_max> must be greater than the value of <mb_cur_min>"
msgstr "värdet på <mb_cur_max> måste vara större än värdet på <mb_cur_min>"

#: locale/programs/ld-monetary.c:138
msgid ""
"value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' does not "
"correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr ""
"värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY stämmer inte "
"med värden i ISO 4217"

#: locale/programs/ld-monetary.c:133
msgid ""
"value of field `int_curr_symbol' in category `LC_MONETARY' has wrong length"
msgstr ""
"värdet på fältet \"int_curr_symbol\" i kategorin LC_MONETARY har fel längd"

#: locale/programs/ld-monetary.c:370 locale/programs/ld-numeric.c:199
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must be smaller than 127"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" måste vara mindre än 127"

#: locale/programs/ld-monetary.c:366
#, c-format
msgid "values for field `%s' in category `%s' must not be zero"
msgstr "värden på fält \"%s\" i kategorin \"%s\" får inte vara noll"

#: login/utmp_file.c:84
msgid "while opening UTMP file"
msgstr "när UTMP-filen öppnades"

#: catgets/gencat.c:988
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "när gammal katalogfil öppnades"

#: db/makedb.c:353
msgid "while reading database"
msgstr "när databasen lästes"

#: db/makedb.c:315
msgid "while writing data base file"
msgstr "när databasen skrevs"

#: db/makedb.c:142
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "fel antal argument"

#: time/zic.c:1077
msgid "wrong number of fields on Leap line"
msgstr "fel antal fält på \"Leap\"-rad"

#: time/zic.c:1168
msgid "wrong number of fields on Link line"
msgstr "fel antal fält på \"Link\"-rad"

#: time/zic.c:911
msgid "wrong number of fields on Rule line"
msgstr "fel antal fält på \"Rule\"-rad"

#: time/zic.c:981
msgid "wrong number of fields on Zone continuation line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-fortsättningsrad"

#: time/zic.c:939
msgid "wrong number of fields on Zone line"
msgstr "fel antal fält på \"Zone\"-rad"

#: nis/ypclnt.c:570
msgid "yp_all: clnttcp_create failed"
msgstr "yp_all: clnttcp_create misslyckades"

#: nis/ypclnt.c:772
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"

#: nis/ypclnt.c:784
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: kan inte hämta betjäntadress\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.