Re: libc - del 1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-09 18:52:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: libc - del 1
   Date:   Mon, 09 Dec 1996 18:52:25 +0100
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
>   Subject: libc 1.97 =SO-8859-1?Q?första?= versionen.
>   Date:   Sun, 8 Dec 1996 18:57:59 +0100 (MET)
>   ------

> Exempel: Hur översätter man socket? Socket har jag använt.

Har vi inte diskuterat detta tidigare?


> #: time/zic.c:945
> #, c-format
> msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
> msgstr "\"Zon %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
> 
> #: time/zic.c:953
> #, c-format
> msgid "\"Zone %s\" line and -p option are mutually exclusive"
> msgstr "\"Zon %s\" rad och -p flagga är ömsesidigt uteslutande"

Här har du använt olika översättningar i de två fallen. (Missförstå mig
rätt :-) Jag föreslår:
"Raden \"Zon %s\" och flaggan -p är ..." 
Motsvarande i det första fallet. (Annan flagga, alltså!)


> #: time/zic.c:851
> #, c-format
> msgid "%s: Error closing %s: %s\n"
> msgstr "%s: Fel vid stängning av %s: %s\n"

Jag tycker det låter bättre med "%s: Fel när %s: %s stängdes". Men detta
har vi nog också diskuterat tidigare. Tog med efterföljande
översättninger där jag uppmärksammat samma sak.

> #: time/zic.c:845
> #, c-format
> msgid "%s: Error reading %s\n"
> msgstr "%s: Fel vid läsning från %s\n"
 
> #: time/zic.c:1494
> #, c-format
> msgid "%s: Error writing %s\n"
> msgstr "%s: Fel vid skrivning till %s\n"
 
> #: time/zdump.c:258
> #, c-format
> msgid "%s: Error writing standard output "
> msgstr "%s: Fel vid skrivning till standard ut "
 
> #: time/zic.c:830
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: Leap line in non leap seconds file %s\n"
> msgstr "%s: \"Leap\"-rad i fil %s som inte är skottsekundsfil\n"

Bör väl översätta "Leap" också. "Skottrad" är väl inte helt fel...
 
> #: time/zic.c:527
> #, c-format
> msgid "%s: More than one -L option specified\n"
> msgstr "%s: Flaggan -L given mer än en gång\n"


> #: posix/getopt.c:786
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"
            ^^^
 
> #: posix/getopt.c:767
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
> msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"
            ^^^^ 

> #: locale/programs/charmap.c:600
> #, c-format
> msgid "%s: premature end of file"
> msgstr "%s: för tidigt filslut"

> #: time/zic.c:446
> #, fuzzy, c-format
> msgid ""
> "%s: usage is %s [ -s ] [ -v ] [ -l localtime ] [ -p posixrules ] [ -d "
> "directory ]\n"
> "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> msgstr ""
> "%s: användning är %s [ -s ] [ -v ] [ -l lokaltid ] [ -p posixregler ] [ -d "
> "katalog ]\n"
> "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"

Tycker konstruktionen "användning är" låter lite svengelskt. Kanske är
"används såhär", eller nåt. Det låter lite för informellt, iofs. Sen
låter "årtypskoll" lite konstigt i mina öron, men å andra sidan låter
det konsigt på engelska också :-)
 
> #: time/zdump.c:165
> #, c-format
> msgid "%s: usage is %s [ -v ] [ -c cutoff ] zonename ...\n"
> msgstr "%s: användning är %s [ -v ] [ -c gräns ] zonnamn ...\n"

"användning är"

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.