libc, del 1 från mig

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-08 22:57:25

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: libc, del 1 från mig
   Date:   Sun, 8 Dec 1996 22:57:25 +0100 (MET)
   ------

> Jag har haft stora problem
> de senaste månaderna att komma in på alpha (någon fler?)

Ja, jag har också haft svårigheter.

>      Hur översätter man locale? Lokal har jag använt.

Enligt en tidigare diskussion i den här gruppen har vi bestämt att
använda just "lokal", så det är bra.

> Jag skulle uppskatta om ni tar kommentarer i steg eftersom denna fil
> är ganska stor.

Det skall bli. Här var första delen. Den var väl inte så lång? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.