Re: flex, slutknorr

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-08 19:01:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: flex, slutknorr
   Date:   Sun, 8 Dec 1996 19:01:53 +0100 (MET)
   ------

> 
> >> NSV: "regler för varierbar efterföljande kontext kan inte användas
> >>tillsammans med -f eller -F"
> >
> >Jag tycker det brukar vara en god regel att hålla raderna inom 80
> >tecken, eftersom det är en så vanlig bredd. Om sammanhanget tillåter
> >det föreslår jag att du delar upp den raden i två.
> 
> #: main.c:943
> msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
> msgstr "regler för varierbar efterföljande kontext kan inte användas\n"
> "tillsammans med -f eller -F"
> 
> Funkar det om man skriver så här? Är det några problem med att radantalet
> är olika i originalet och översättningen? msgfmt klagar visserligen inte,
> men jag vill bara vara säker.

Ja det fungerar. Det brukar inte vara något problem om det inte är tänkt
att vara någon formatterad utskrift, typ i en tabell eller så. Är det
bara ett "normalt" meddelande går det bra. För säkerhets skull kan man
titta i filen där det används.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.