Re: flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-15 18:32:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: flex, första version
   Date:   Fri, 15 Nov 1996 18:32:27 +0100 (MET)
   ------


> Thomas ville ha en annan översättning av "scanner". I SAOL finns
> "bildavläsare" som synonym till scanner. Jag vet inte om jag tycker att det
> är ett bra förslag. Flex läser text... Personligen tycker jag scanner är
> helt ok. Någon annan med avvikande uppfattning?

Scanner låter bra för mig.

> >> #: main.c:221
> >> msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
> >> msgstr "-Cf/-CF och -Cm kan inte användas tillsammans"
> >
> >Borde man inte översätta närmare originalet? Typ ".. är inte
> >meningsfulla tillsammans". Dessutom har "... are incompatible" redan
> >översatts med "... kan inte används tillsammans"
> >
> 
> Jag översatte ett flertal uttryck som betyder ungefär samma sak till "...
> kan inte används tillsammans". Jag tyckte det blev mer enhetligt så.
> Bra eller dåligt?

Bra tycker jag.

> >> #: gen.c:426 gen.c:902
> >> msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
> >> msgstr "tillstånd # %d godtar: [%d]\n"
> >
> >Här talar man väl om att ett tillstånd accepterar ett visst tecken.
> >Jag har även i svenska hört att man säger att tillståndet accepterar
> >något. Finns på flera ställen.
> >
> 
> "Godta" och "acceptera" är väl ändå synonymer?

Jovisst, jag menade bara att gänse språkbruk (som jag hört i alla fall)
när det gäller tillståndsautomater är acceptera. Godta är förvisso
en synonym, men det brukar man inte säga om tillståndsautomater.

> >> #: scan.l:628
> >> msgid "EOF encountered inside an action"
> >> msgstr "filslut påträffat inuti en funktion"
> >
> >Är "funktion" bra här? Jag tycker inte riktigt det, även om jag inte
> >kan komma på något annat som heller är riktigt bra. "åtgärd",
> >"handling", "stycke kod" är tänkbara alternativ.
> >
> 
> Hmm, jag grubblade en bra stund över det här, när jag gjorde
> översättningen, ovh tyckte egentligen inte heller att "funktion" är riktigt
> bra.
> Fler förslag!

Tyvärr, men en lite röst på handling.

> >> #: main.c:1148
> >> msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
> >> msgstr "\t-B skapa en gruppscanner (motsatsen till -I)\n"
> >
> >"gruppscanner"? Förstår man vad som menas med det? Jag skulle nog
> >inte göra det.
> 
> Jag valde "grupp" eftersom jag sett den översättningen i ett annat program
> jag har. Det är iofs ett skärvär översatt av en glad amatör, så man kan ju
> alltid ifrågasätta kvalitén. Någon med ett bättre förslag?

Batch är här motsatsen till interaktiv, så "icke interaktiv"?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.