flex, lite fler kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-14 23:15:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: flex, lite fler kommentarer
   Date:   Thu, 14 Nov 1996 23:15:27 +0100 (MET)
   ------

Nu har jag tittat igenom resten av flexmeddelandena. Jag har följande
små anmärkningar, som jag inte tror någon annan tagit upp tidigare:

> #: scan.l:628
> msgid "EOF encountered inside an action"
> msgstr "filslut påträffat inuti en funktion"

Är "funktion" bra här? Jag tycker inte riktigt det, även om jag inte
kan komma på något annat som heller är riktigt bra. "åtgärd",
"handling", "stycke kod" är tänkbara alternativ.

> #: main.c:232
> msgid "-Cf/-CF and %option yylineno are incompatible"
> msgstr "-Cf/-CF och %flaggan yylineno kan inte användas tillsammans"

Eftersom "%option" är ett citat ur indatafilen här så håller jag med
tidigare invändning att det nog inte bär översättas.

> #: main.c:500
> msgid " Beginning-of-line patterns used\n"
> msgstr " Början-av-rad-mönster använda"

Orginalsträngen börjar med två blanktecken, och avslutas med en
nyrad. (Det senare borde msgfmt varna för tycker jag, men du kanske
inte gjort den kontrollen ännu.)

> #: main.c:924
> msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
> msgstr "Regler för variabel efterföljande kontext medför att utförandet går mycket långsammare"

Det översatta meddelandet blev väldigt långt, och borde nog delas upp
på två rader eller kortas av. Även här saknas en avslutande nyrad.

> #: main.c:1148
> msgid "\t-B generate batch scanner (opposite of -I)\n"
> msgstr "\t-B skapa en gruppscanner (motsatsen till -I)\n"

"gruppscanner"? Förstår man vad som menas med det? Jag skulle nog
inte göra det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.