Re: presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-22 08:13:10

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Robert STRANDH <Robert.Strandh@labri.u-bordeaux.fr>
   Subject: Re: presentation
   Date:   Wed, 22 May 96 08:13:10 +0200
   ------

Jag håller på att läsa igenom ordlistant och fraslistan, och kan
givetvis inte undvika att kommentera. Det måste vara samma sjukdom som
gör att man blir lärare. 

De flesta översättningar och ordval är bra tycker jag. Man kan
naturligtvis debattera i oändlighet vilken översättning man föredrar,
men det viktigaste är nog i alla fall att vara konsekvent. 

Här är några förslag på förbättringar:

> Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
>  Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.

Det här uttrycket är svårt att analysera även i engelsk version. Jag
föreslår: 

	Argument som är obligatoriska för långa flaggor är
	obligatoriska även för korta.

>Detta program är fri programvara. Du kan distribuera den och/eller modifiera
>den under villkoren i GNU General Public License, publicerad av
>Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)
>någon senare version.

Om man skall börja stycket med "Detta program" bör man nog fortsätta
att använda "det" och inte "den" i resten av stycket. I annat fall kan
man lösa problemet genom att säga "Denna programvara är fri". 

> även utan den underförstådda garantin
> om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.

Jag förselår "även utan underförstådd garanti om ..."-- 
Robert Strandh

---------------------------------------------------------------------
Greenspun's Tenth Rule of Programming: any sufficiently complicated C
or Fortran program contains an ad hoc informally-specified bug-ridden
slow implementation of half of Common Lisp.
---------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.