Föroreningssidorna

© 2001-2003 Peter Karlsson

Dessa sidor skapades under 2001. Sidan George W. Bush mot miljön ersatte min ingånggsida under några månader under 2001 efter USA:s val att lämna Kyotoprotokollet.

[Microsoft Dotnjet]

Inte långt efter att Förenta staternas nya president George W. Bush tog makten drog han tillbaka landet flera decennier i miljöpolitik genom att riva upp Kyotoprotokollet. Av den orsaken har jag gjort en George W. Bush mot miljön-sida, med texter och länkar om utsläpp och föroreningar. Men det är inte bara i miljön man kan förorena, Internet förorenas dagligen av folk som använder produkter från Bill Gates' Microsoft, så jag har gjort en sida om det också.

$Date: 2005/11/24 22:05:45 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till arkivet | Peters hemsida