Bill Gates - förorenar Internet

[Bill Gates]
Internetförorenaren William H. Gates III

William H. Gates III, av de flesta känd under namnet Bill Gates är en av grundarna av företaget som är känt för att få folk att associera blå färg med en systemkrasch, och e-postprogramvaran som så gott som inbjuder folk att sända virus till varandra.

Trots fortsatta anspråk att följa Internets öppna standarder uppfinner Microsoft i sina produkter, upprepat och utan att dölja det, uppfinna stängda tillägg som sina VB-skript och ActiveX-kontroller på vävsidor, vilka inte bara är deras egna icke-standard, utan även farliga. Trots detta fortsätter de slänga nya icke-standardprylar på sina kunder i varje ny version av Internet Explorer, Office och sina andra produkter, vilket förorenar Internet med än mer ogiltiga saker. Dessutom påstår de använda standarderna på sina egna sidor, men vågar ändå inte låta konkurrerande produkter läsa sina sidor. De påstår att det är på grund av att andra vävläsare inte stödjer standarderna, men det är en lögn, Microsofts vävsidor följer inte standarden mer än deras vävläsare gör. Det är dags att säga från, nu får det vara nog! Det är dags att säga åt dem att följa Internets öppna standarder!

Läs mer

  1. Säg nej till monopol: Bojkotta Microsoft - en av de äldsta aktiva anti-Microsoftkampanjerna på Internet.
  2. MSN shuts out non-Microsoft browsers - Microsoft fruktar konkurrens, vågar inte låta användare av andra vävläsare läsa sina sidor.
  3. Microsoft viser sitt sanne ansikt - En reflektion över hur Microsoft försöker ta över Internet.
  4. Stopp hærverket på nettet - kampanjflygblad från en anti-Microsoft-demonstration som hölls i Oslo i maj 2001.
  5. Microsoft criticized for the lack of software security - Outlookvirus är en medveten funktion, inte ett programfel.
  6. Windows annoyances - hur du får Windows att göra det du vill, istället för vad Microsoft vill att du skall vilja.
  7. Microsoft is bad - en artikel om varför Microsofts monopol är skadligt.
  8. The Mirco$oft Hate Page - lite humor för ditt nöje.

Kortfattad Microsofthistoria

[Microsoft har utfört en olaglig åtgärd och kommer att stängas av] Microsoft startades när den unge Bill Gates snodde en BASIC-tolk, vilken var gratis tillgänglig från universitetet han studerade på, och började sälja den. När IBM ville ta steget in på hemdatormarknaden hade de inte tid att skriva ett operativsystem, och när marknadsledande CP/M inte ville sälja till dem kontaktade de Microsoft, vilka gick med på förslaget utan att ha en produkt. Microsoft köpte snabbt en usel CP/M-klon och bytte namn på det till MS-DOS, ett av de sämsta datoroperativsystemen någonsin (att kalla det för ett operativsystem är en överdrift, det är mer en avancerad avbrottshanterare). Arvet från det dåligt designade MS-DOS lever kvar än idag i Microsoft Windows 95/98/Millennium.

Microsoft långa historia med motarbetande av konkurrens har nyligen lett till att både Förenta staternas justitiedepartement och Europeiska unionen har påbörjat rättsliga åtgärder mot dem. Ett av exemplen på sista tiden är ett dokument fyllt med lögner vilket gör det tydligt att de är rädda för bättre alternativ. När de sedan hittar negativa kommentarer om sina egna produkter gör de allt de kan för att ändra dem, trots att de själva tar varje chans att baktala sina konkurrenter. Trots att Förenta Staterna inte lyckades dela på Microsoft, blev Microsoft funnet skyldig till att försöka förhindra den fria konkurrensen.


Uttalande om personlig integritet och upphovsrätt.
Återgå till min ingångssida.

Denna sida har kontrollerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen såväl som CSS-specifikationen Senast uppdaterad 2002-02-21 | Arkiverad 2003-05-24 | peter@softwolves.pp.se