Re: Lustigt meddelande i Glade :)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-01 14:27:10

On Mon, 31 Dec 2001, Martin Sjögren wrote:
> > > Jag satt och mekade i Glade, ville naturligtvis använda libglade och
> > > gettext så jag slog på det alternativet, jag testade att inte skriva in
> > > något filnamn och sparade. Då fick jag upp meddelandet
> > > "Du måste sätta det Översättningsbara strängfils-alternativet".
> > > Fint va? :)
> > >
> > > Ett bättre alternativ kanske skulle vara
> > > "Du måste välja en fil att spara översättningsbara strängar i"
> > > (i enlighet med flera andra översättningar av "You need to set..." till
> > > "Du måste välja...")
> >
> > #: glade/glade_project_options.c:1348 glade/glade_project_options.c:1358
> > #: glade/glade_project_options.c:1368
> > msgid "You need to set the Translatable Strings File option"
> > msgstr "Du måste sätta det Översättningsbara strängfils-alternativet"
> >
> > Så ser den ut, den rackaren. Jag ändrar till
> >
> > "Du måste välja en fil med översättningsbara strängar".
>
> Men det är inte det det handlar om, idén är att skapa en fil som
> innehåller alla strängarna som ska översättas, så att xgettext har något
> att leka med. Filen automatgenereras och ser ut nåt sånt här:
>
> /*
>  * Translatable strings file generated by Glade.
>  * Add this file to your project's POTFILES.in.
>  * DO NOT compile it as part of your application.
>  */
>
> gchar *s = N_("_About...");
> gchar *s = N_("_Quit");
> ...
>
> så det är inte frågan om att välja en fil med strängar i utan att välja
> vilken fil som ska skapas. Jag vidhåller att mitt alternativ är bättre :-)

Okej, jag ändrar till ditt alternativ. Tack och gott nytt år!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.