Re: Några julnötter

From: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-26 13:11:04

On Wed, 26 Dec 2001, Christian Rose wrote:

> > msgid "The make_doc_menu function must be overridden."
> "Funktionen make_doc_menu måste åsidosättas."

Jag tycker det låter fel; jag skulle vilja säga "... måste ersättas" eller
något sådant, eftersom det, så vitt jag kan förstå, är generella regler som
måste bytas ut mot andra regler

-- 
\\//
peter - peter@softwolves.pp.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.