Re: gnucash igen

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-10 17:09:37

Christian Rose:

> Vad tycker du om att Jag skriver med stort E?

Enligt EUs informationssida så skall det skrivas med litet e (vilket
jag såg att du ändrat till):

<URL:http://europa.eu.int/euro/html/rubrique-defaut11.html?lang=11&rubrique=221&chap=15>
<URL:http://europa.eu.int/euro/html/dossiers/00219/00219-en.pdf>

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.