Re: wget-1.8b3.sv.po

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-12-05 07:36:53

Christian Rose:

Hittade bara en detalj att kommentera i diffen:

>  #: src/main.c:136
> N "    --sslegdsock=FILE   socket to the egd daemon(random data source).\n"
> N "    --sslegdsock=FIL     uttag för egd-demonen(slumpdatakälla).\n"

Är "demon" en vanlig översättning? Själv försöker jag hålla mig till
att använda "server" eller "bakgrundsprocess". Dessutom, om du har
utrymme kvar till 80 teckens bredd på svenska så kan du säkert lägga in
ett blanksteg före vänsterparentesen, jag tror att den saknas i
originalet bara på grund av platsbrist.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.