rcedit

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-01 20:18:34

Christian Rose writes:
> #: rcedit/widdialog.c:53
> msgid "Spin Buttons"
> msgstr "Spinnknappar"

Är det vridknappar/rattar som avses, eller vad betyder det?

> #: rcedit/widdialog.c:73
> msgid "Notebooks"
> msgstr "Flikhäften"

Inte bara anteckningshäften?

> #: rcedit/widgets.c:220
> msgid "File Selection"
> msgstr "Val av fil"

Du ville inte ha det kanske mer uppenbara "filval"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.