anjuta igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-27 23:55:20

Här är senaste ändringarna av anjuta. Anjuta kommer snart i ny version,
därför ber jag er granska översättningen. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/anjuta.sv.po. Tack på förhand!


Christian
 # Swedish messages for Anjuta.
 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
 # GÖran Weinholt <weinholt@linux.nu>, 2001.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.8 2001/11/04 22:31:46 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anjuta\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-09-27 11:28+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-09-27 12:23+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2001-11-04 23:26+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2001-11-04 23:30+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: ccview/cccmd.cc:28
G msgid "/_Func Definition"
N msgid "/_Function Definition"
 msgstr "/_Funktionsdefinition"
 
 #: ccview/cccmd.cc:29
G msgid "/Func _Declaration"
N msgid "/Function _Declaration"
 msgstr "/Funktions_deklaration"
 
 
 #: src/appwiz_page1.c:142
 msgid "GTK-- project"
G msgstr "GTK--projekt"
N msgstr "Projekt med GTK--"
 
 #: src/appwiz_page1.c:146
 msgid "GNOME-- project"
G msgstr "GNOME--projekt"
N msgstr "Projekt med GNOME--"
 
 
 #: src/attach_process_gui.c:52
 msgid "Attach to process"
G msgstr "Fäst vid process"
N msgstr "Anslut till process"
 
 #: src/attach_process_gui.c:61
 msgid "Select the process to attach:"
G msgstr "Välj process att fästa:"
N msgstr "Välj process att ansluta till:"
 
 
 #: src/attach_process_gui.c:109 src/text_editor_gui.c:271
 msgid "Attach"
G msgstr "Fäst"
N msgstr "Anslut"
 
 
 #: src/breakpoints_cbs.c:276
 msgid "You must give a valid location to set the breakpoint."
G msgstr "Du måste ha en giltig plats att ställa in brytpunkten."
N msgstr "Du måste ha en giltig plats att sätta brytpunkten på."
 
 
 #: src/compiler_options_gui.c:870
G msgid "Warning for Implicit declarations"
N msgid "Warning for implicit declarations"
 msgstr "Varning för implicita deklarationer"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:878
G msgid "Warning for mismached Return types"
G msgstr "Varning för omatchade Return-typer"
N msgid "Warning for mismatched return types"
N msgstr "Varning för opassande return-typer"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:886
G msgid "Warning for Unused Variables"
N msgid "Warning for unused variables"
 msgstr "Varning för oanvända variabler"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:894
G msgid "Warning for unhandled Switch case with enums"
G msgstr "Varning för ohanterat Switch-case med enum:ar"
N msgid "Warning for unhandled switch case with enums"
N msgstr "Varning för ohanterat switch-case med enum:ar"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:902
G msgid "Warning for nested Comment"
N msgid "Warning for nested comment"
 msgstr "Varning för nästlad kommentar"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:910
G msgid "Warning for Uninitialized variable use"
N msgid "Warning for uninitialized variable use"
 msgstr "Varning för användning av oinitierad variabel"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:918
G msgid "Warning for missing Parentheses"
N msgid "Warning for missing parentheses"
 msgstr "Varning för saknade parenteser"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:926
G msgid "Warning for Un-Traditional syntax"
G msgstr "Varning för otraditionell syntax"
N msgid "Warning on differences to traditional syntax"
N msgstr "Varning vid skillnader mot traditionell syntax"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:934
G msgid "Warning for Variable Shadowing"
N msgid "Warning for variable shadowing"
 msgstr "Varning för variabelskuggning"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:942
G msgid "Warning for suspected Pointer-arith"
N msgid "Warning for suspected pointer arithmetic"
 msgstr "Varning för misstänkt pekararitmetik"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:950
G msgid "Warning for Missing-prototypes"
G msgstr "Varning för Missing-prototyper"
N msgid "Warning for missing prototypes"
N msgstr "Varning för saknade prototyper"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:958
G msgid "Warning for Un-Inline-able declarations"
G msgstr "Varning för deklarationer som inte kan inline:as"
N msgid "Warning if declarations cannot be inlined"
N msgstr "Varning om deklarationer inte kan inline:as"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:966
G msgid "Warning for Overloaded-virtuals"
N msgid "Warning for overloaded virtuals"
 msgstr "Varning för omdefinierade virtuals"
 
 
 #: src/compiler_options_gui.c:1012
G msgid "Low level optimization (Machine dependent)"
G msgstr "Lågnivåoptimisering (maskinberoende)"
N msgid "Low-level optimization (machine-dependent)"
N msgstr "Lågnivåoptimering (maskinberoende)"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:1022
G msgid "Higher level optimization (without space-speed tradeoff)"
G msgstr "Högnivåoptimisering (utan storlek-hastighetskompromiss)"
N msgid "Higher-level optimization (without space-speed tradeoff)"
N msgstr "Högnivåoptimering (utan storlek-hastighetskompromiss)"
 
 #: src/compiler_options_gui.c:1032
G msgid "Fastest code optimization (Function inlined where ever possible"
N msgid "Fastest-code optimization (functions inlined whereever possible"
 msgstr "Snabbast kodoptimering (funktioner är inline:ade där det är möjligt"
 
 
G msgid "Additional compiler options (command line options)"
G msgstr "Ytterligare kompilatoralternativ (kommandoradsflaggor)"
G 
G msgid "Additional linker options (command line options)"
G msgstr "Ytterligare länkaralternativ (kommandoradsflaggor)"
 #: src/compiler_options_gui.c:1104
N msgid "Additional Options"
N msgstr "Ytterligare alternativ"
 
 
 #: src/debugger.c:272
 msgid ""
 "You have a process ATTACHED under the debugger.\n"
 "Please detach it first and then load the executable file."
 msgstr ""
G "Du har en process FÄST under felsökaren.\n"
G "Lösgör den först och läs sedan in den körbara filen."
N "Du har en process ANSLUTEN under felsökaren.\n"
N "Koppla ifrån den först och läs sedan in den körbara filen."
 
 
 #: src/debugger.c:308
 msgid ""
 "You have a process ATTACHED under the debugger.\n"
 "Please detach it first and then load the core file."
 msgstr ""
G "Du har en process FÄST under felsökaren.\n"
G "Lösgör den först och läs sedan in core-filen."
N "Du har en process ANSLUTEN under felsökaren.\n"
N "Koppla ifrån den först och läs sedan in core-filen."
 
 
 #: src/debugger.c:659
 msgid "Open an executable or attach to a process to start debugging.\n"
 msgstr ""
G "Öppna en körbar fil eller fäst vid en process för att starta felsökning.\n"
N "Öppna en körbar fil eller anslut till en process för att starta felsökning.\n"
 
 
 #: src/debugger.c:1304
 #, c-format
 msgid "Attaching to process: %d\n"
G msgstr "Fäster vid process: %d\n"
N msgstr "Ansluter till process: %d\n"
 
 #: src/debugger.c:1332
 msgid ""
 "A process is already running.\n"
 "Would you like to terminate it and attach the new process?"
 msgstr ""
 "En process kör redan.\n"
G "VIll du avsluta den och fästa den nya processen?"
N "VIll du avsluta den och ansluta till den nya processen?"
 
 #: src/debugger.c:1340
 msgid "You FOOL! I can not attach to myself."
G msgstr "IDIOT! Jag kan inte fästa på ig själv."
N msgstr "IDIOT! Jag kan inte ansluta till mig själv."
 
 #: src/debugger.c:1423
 #, c-format
 msgid "Detaching the process: %d\n"
G msgstr "Lösgör processen: %d\n"
N msgstr "Kopplar ifrån processen: %d\n"
 
 
G msgid "Executable does not exsits for this project."
 #: src/executer.c:244 src/mainmenu_callbacks.c:1553
N msgid "Executable does not exist for this project."
 msgstr "Körbar fil finns inte för detta projekt."
 
 
 #: src/find_text.c:300
N msgid "From cursor"
N msgstr "Från markör"
N 
 #: src/find_text.c:504
 #, c-format
 
 #: src/find_text.c:521
N msgid "No matches. Wrap search around the document?"
N msgstr "Inga träffar. Fortsätt sökningen i början av dokumentet?"
N 
 #: src/gnome_project.c:60
 
 #: src/main_menubar.c:531
N msgid "Plug Ins"
N msgstr "Insticksmoduler"
N 
 #: src/main_menubar.c:548 src/project_dbase.c:1873
 
 #: src/main_menubar_def.h:37
N msgid "plugins"
N msgstr "insticksmoduler"
N 
 #: src/main_menubar_def.h:47
 
 #. 18
G msgid "_Repeat Find"
G msgstr "_Upprepa sökning"
 #: src/main_menubar_def.h:375
N msgid "Find _Next"
N msgstr "Sök _nästa"
 
 
 #. 24
 #: src/main_menubar_def.h:407
N msgid "_Plug Ins"
N msgstr "Insticks_moduler"
N 
 #: src/main_menubar_def.h:419
 
 #: src/main_menubar_def.h:635
 msgid "Show stack trace of the program"
G msgstr "Visa stackspår av programmet"
N msgstr "Visa stacken för programmet"
 
 
 #: src/main_menubar_def.h:641
 msgid "Show shared libraries loaded by the program"
G msgstr "Visa delade bibliotek som är inläsat av programmet"
N msgstr "Visa delade bibliotek som är inlästa av programmet"
 
 
 #. 20
 #: src/main_menubar_def.h:665
N msgid "Show _Locals"
N msgstr "Visa _lokala variabler"
N 
 #: src/main_menubar_def.h:666
N msgid "Show/Hide Local Variables in MessagePane"
N msgstr "Visa/Göm lokala variabler i meddelandepanelen"
N 
 #: src/main_menubar_def.h:675 src/project_dbase_gui.c:392
 
 #: src/main_menubar_def.h:971
 msgid "Detach the current editor into a separate window"
G msgstr "Lösgör den aktuella redigeraren i ett separat fönster"
N msgstr "Koppla ifrån den aktuella redigeraren i ett separat fönster"
 
 
 #: src/main_menubar_def.h:1245
 msgid "_Attach to Process ..."
G msgstr "_Fäst vid process..."
N msgstr "_Anslut till process..."
 
 #: src/main_menubar_def.h:1246
 msgid "Attach to a running program"
G msgstr "Fäst vid ett redan körande program"
N msgstr "Anslut till ett redan körande program"
 
 
 #: src/main_menubar_def.h:1264
 msgid "_Detach Debugger"
G msgstr "_Lösgör felsökare"
N msgstr "_Koppla ifrån felsökare"
 
 #: src/main_menubar_def.h:1265
 msgid "Detach from an attached program"
G msgstr "Lösgör från ett fäst program"
N msgstr "Koppla ifrån ett anslutet program"
 
 
G msgid "Do your prefer coffee to tea? Check it out."
 #: src/main_menubar_def.h:1427
N msgid "Do you prefer coffee to tea? Check it out."
 msgstr "Föredrar du kaffe framför te? Testa detta."
 
 
 #: src/mainmenu_callbacks.c:1640
 msgid ""
 "Program is ATTACHED.\n"
 "Do you still want to stop Debugger?"
 msgstr ""
G "Programmet är FÄST.\n"
G "Fill du stoppa felsökaren?"
N "Programmet är ANSLUTET.\n"
N "Vill du stoppa felsökaren?"
 
 
 #: src/preferences_gui.c:233
N msgid "Components"
N msgstr "Komponenter"
N 
 #: src/preferences_gui.c:318
 
 #: src/preferences_gui.c:985
N msgid "Save in DOS format"
N msgstr "Spara i DOS-format"
N 
 #: src/preferences_gui.c:1037
 
 #: src/preferences_gui.c:1505
N msgid " Components"
N msgstr " Komponenter"
N 
 #: src/preferences_gui.c:1517
N msgid "Use Components"
N msgstr "Använd komponenter"
N 
 #. Must declare static, because it will be used forever
 #: src/project_dbase.c:307 src/toolbar.c:413
 
 #: src/stack_trace_gui.c:105
 msgid "Stack Trace"
G msgstr "Stackspår"
N msgstr "Stack"
 
 
 #: src/toolbar.c:206
 msgid "Detach"
G msgstr "Lösgör"
N msgstr "Koppla ifrån"
 
 #: src/toolbar.c:207
 msgid "Detach the current page"
G msgstr "Lösgör den aktuella sidan"
N msgstr "Koppla ifrån den aktuella sidan"
 
 
 #: src/toolbar.c:934
 msgid "Go or continue execution"
G msgstr "Gå eller fortsätt exekvering"
N msgstr "Gå eller fortsätt körning"
 
 
 #: src/toolbar.c:1050
G msgid "Watch expresions during execution"
N msgid "Watch expressions during execution"
 msgstr "Bevaka uttryck under körning"
 
 #: src/toolbar.c:1062
 msgid "Stack trace of the program"
G msgstr "Stackspår från programmet"
N msgstr "Stacken för programmet"
 
 
 #: src/anjuta.c:1928 src/anjuta.c:1931
 #, c-format
N msgid "Unable to Load Plug in Module %s. Err: %s"
N msgstr "Kan inte läsa in insticksmodulen %s. Fel: %s"
N 
 #: src/anjuta.c:1934
 #, c-format
N msgid "Plug in Module protocol unknown %s Err:%s"
N msgstr "Protokoll för insticksmodul okänt %s Fel:%s"
N 
 #: src/anjuta.c:1937
 #, c-format
N msgid "Unable to Start Plug in Module %s"
N msgstr "Kan inte starta insticksmodulen %s"
N 
 #: src/anjuta.c:1940
 #, c-format
N msgid "Bad Parameters to Plug in %s. Err: %s"
N msgstr "Felaktiga parametrar till insticksmodulen %s. Fel: %s"
N 
 #: src/anjuta.c:1948
 #, c-format
N msgid ""
N "Unable to load plugin %s.\n"
N "Error %s"
N msgstr ""
N "Kan inte läsa in insticksmodulen %s.\n"
N "Fel %s"
N 
 #: src/anjuta.c:2018
N msgid "Out of Memory scanning for plugins."
N msgstr "Slut på minne vid genomsökning efter insticksmoduler"
N 
 #: src/anjuta_gui.c:208 src/anjuta_gui.c:297

# Swedish messages for Anjuta.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
# GÖran Weinholt <weinholt@linux.nu>, 2001.
#
# $Id: sv.po,v 1.8 2001/11/04 22:31:46 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta\n"
"POT-Creation-Date: 2001-11-04 23:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-04 23:30+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: anjuta.desktop.in.in.h:1
msgid "Anjuta C/C++ IDE"
msgstr "C/C++-utvecklingsmiljön Anjuta"

#: anjuta.desktop.in.in.h:2
msgid "Integrated Development Environment"
msgstr "Integrerad utvecklingsmiljö (IDE)"

#: ccview/cccmd.cc:27
msgid "/_Class Definition"
msgstr "/_Klassdefinition"

#: ccview/cccmd.cc:28
msgid "/_Function Definition"
msgstr "/_Funktionsdefinition"

#: ccview/cccmd.cc:29
msgid "/Function _Declaration"
msgstr "/Funktions_deklaration"

#: ccview/cccmd.cc:36
msgid "/_Shell here"
msgstr "/_Skal här"

#: ccview/cccmd.cc:37
msgid "/_Open"
msgstr "/_Öppna"

#: ccview/cccproj.cc:1187 src/tags_manager.c:639
msgid "Cannot execute ctags"
msgstr "Kan inte köra \"ctags\""

#: ccview/cccproj.cc:1193 src/tags_manager.c:644
#, c-format
msgid ""
"Cannot fork to execute ctags. I donno why!!\n"
"In %s:%d"
msgstr ""
"Kan inte grena för att köra ctags, jag vet inte varför!!\n"
"I %s:%d"

#: ccview/cccproj.cc:1453
msgid "Scanning and Updating files. Please Wait ..."
msgstr "Söker igenom och uppdaterar filer. Var vänlig vänta..."

#: ccview/cccproj.cc:1471
msgid "Updating file:"
msgstr "Uppdaterar fil:"

#: ccview/cccproj.cc:1532 ccview/cccproj.cc:1558
msgid "Updating file: "
msgstr "Uppdaterar fil: "

#: ccview/ccview_main.cc:49 src/toolbar.c:1371
msgid "Classes"
msgstr "Klasser"

#: ccview/ccview_main.cc:51
msgid "Files"
msgstr "Filer"

#: ccview/func_dialog.cc:28
msgid "Add Function"
msgstr "Lägg till funktion"

#: ccview/func_dialog.cc:31
msgid "Function declaration:"
msgstr "Funktionsdeklaration:"

#: ccview/support.c:100 ccview/support.c:138 src/appwiz_page3.c:147
#: src/project_dbase_gui.c:1185
#, c-format
msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta bildfilen: %s"

#: ccview/support.c:116
#, c-format
msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

#: src/anjuta_cbs.c:128
msgid ""
"Some files (or the project) are not saved.\n"
"Do you still want to exit?"
msgstr ""
"En del filer (eller projektet) är inte sparat.\n"
"Vill du fortfarande avsluta?"

#: src/anjuta_cbs.c:197 src/project_dbase_gui.c:1331
#, c-format
msgid "Not a regular file: %s."
msgstr "Inte en vanlig fil: %s."

#: src/anjuta_cbs.c:203
#, c-format
msgid "No read permission for: %s."
msgstr "Inga läsrättigheter för: %s."

#: src/anjuta_cbs.c:235 src/anjuta_cbs.c:365
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" already exists.\n"
"Do you want to overwrite it?."
msgstr ""
"Filen \"%s\" finns redan.\n"
"Vill du skriva över den?"

#: src/anjuta_dirs.c:52
msgid "Unable to create settings directory.\n"
msgstr "Kan inte skapa inställningskatalog.\n"

#: src/anjuta_info.c:43 src/anjuta_info.c:89
msgid "Information"
msgstr "Information"

#: src/appwiz_page1.c:95
msgid "Select the type of application you want to develop"
msgstr "Ange typen av program du vill utveckla"

#: src/appwiz_page1.c:130
msgid "Generic/Terminal project"
msgstr "Allmänt projekt/Terminalprojekt"

#: src/appwiz_page1.c:134
msgid "GTK project"
msgstr "GTK-projekt"

#: src/appwiz_page1.c:138
msgid "GNOME project"
msgstr "GNOME-projekt"

#: src/appwiz_page1.c:142
msgid "GTK-- project"
msgstr "Projekt med GTK--"

#: src/appwiz_page1.c:146
msgid "GNOME-- project"
msgstr "Projekt med GNOME--"

#: src/appwiz_page1.c:150
msgid "Bonobo component"
msgstr "Bonobo-komponent"

#: src/appwiz_page2.c:154 src/appwiz_page4.c:109
msgid "Enter the basic Project information"
msgstr "Ange den grundläggande projektinformationen"

#: src/appwiz_page2.c:170 src/project_dbase_gui.c:710
msgid "Project Name:"
msgstr "Projektnamn:"

#: src/appwiz_page2.c:177
msgid "Project Version:"
msgstr "Projektversion:"

#: src/appwiz_page2.c:184
msgid "Project Author:"
msgstr "Projektförfattare:"

#: src/appwiz_page2.c:191
msgid "Project Target:"
msgstr "Projektmål:"

#: src/appwiz_page2.c:222
msgid "Programming language"
msgstr "Programspråk"

#: src/appwiz_page2.c:233
msgid "C"
msgstr "C"

#: src/appwiz_page2.c:239
msgid "C++"
msgstr "C++"

#: src/appwiz_page2.c:245
msgid "Both C and C++"
msgstr "Både C och C++"

#: src/appwiz_page3.c:112
msgid "Enter a short project description"
msgstr "Ange en kort projektbeskrivning"

#: src/appwiz_page3.c:160
msgid "Executable target"
msgstr "Körbart mål"

#: src/appwiz_page3.c:167
msgid "Static library target"
msgstr "Statiskt biblioteksmål"

#: src/appwiz_page3.c:173
msgid "Dynamic library target"
msgstr "Dynamiskt biblioteksmål"

#: src/appwizard_cbs.c:106
msgid "Project name"
msgstr "Projektnamn"

#: src/appwizard_cbs.c:107
msgid "Source target name"
msgstr "Källmålsnamn"

#: src/appwizard_cbs.c:108
msgid "Project version"
msgstr "Projektversion"

#: src/appwizard_cbs.c:203
#, c-format
msgid ""
"Invalid %s field:\n"
"You must supply a valid %s field to proceed further."
msgstr ""
"Ogiltigt %s-fält:\n"
"Du måste ange ett giltigt %s-fält för att kunna fortsätta."

#. For the time being
#: src/appwizard_cbs.c:251 src/project_dbase.c:1400 src/project_dbase.c:1405
#: src/project_dbase.c:1408 src/signals_cbs.c:140 src/signals_cbs.c:153
#: src/signals_cbs.c:166
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: src/appwizard_cbs.c:253 src/project_dbase.c:1402 src/project_dbase.c:1410
#: src/signals_cbs.c:142 src/signals_cbs.c:155 src/signals_cbs.c:168
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: src/appwizard_cbs.c:255
msgid ""
"Confirm the following information:\n"
"\n"
msgstr ""
"Bekräfta följande information:\n"
"\n"

#: src/appwizard_cbs.c:256
msgid "Project Name:  "
msgstr "Projektnamn:   "

#: src/appwizard_cbs.c:257
msgid "Project Type:  "
msgstr "Projekttyp:   "

#: src/appwizard_cbs.c:258
msgid "Target Type:   "
msgstr "Måltyp:     "

#: src/appwizard_cbs.c:259
msgid "Source Target:  "
msgstr "Källmål:     "

#: src/appwizard_cbs.c:260
msgid "Version:     "
msgstr "Version:     "

#: src/appwizard_cbs.c:261
msgid "Author:     "
msgstr "Författare:   "

#: src/appwizard_cbs.c:262
msgid "Language:    "
msgstr "Språk:      "

#: src/appwizard_cbs.c:263
msgid "Gettext support: "
msgstr "Gettext-stöd:  "

#: src/appwizard_gui.c:36
msgid ""
"The Application Wizard will generate a basic\n"
"skeleton for your application, including all\n"
"the build files. It will ask you for the basic\n"
"initial structure for the application you want\n"
"to develop.\n"
"\n"
"Please answer the questions carefully, as it\n"
"may not be possible to change some of the\n"
"settings later.\n"
"\n"
"Click Next to proceed ..."
msgstr ""
"Programguiden kommer att generera ett enkelt\n"
"skelett för ditt program, inklusive alla\n"
"byggfiler. Det kommer att fråga dig om den\n"
"grundläggande ursprungliga strukturen för\n"
"det programmet du vill utveckla.\n"
"\n"
"Svara noggrannt på frågorna, eftersom det\n"
"kan vara omöjligt att ändra en del av\n"
"inställningarna senare.\n"
"\n"
"Klicka på Nästa för att fortsätta..."

#: src/appwizard_gui.c:100
msgid "Application Wizard"
msgstr "Programguide"

#: src/appwizard_gui.c:126
msgid "Application Wizard:   Page 1 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 1 av 6"

#: src/appwizard_gui.c:155
msgid "Application Wizard:   Page 2 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 2 av 6"

#: src/appwizard_gui.c:179
msgid "Application Wizard:   Page 3 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 3 av 6"

#: src/appwizard_gui.c:204
msgid "Application Wizard:   Page 4 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 4 av 6"

#: src/appwizard_gui.c:228
msgid "Application Wizard:   Page 5 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 5 av 6"

#: src/appwizard_gui.c:251
msgid "Application Wizard:   Page 6 of 6"
msgstr "Programguide:   Sida 6 av 6"

#: src/attach_process.c:118
#, c-format
msgid "Unable to execute: %s."
msgstr "Kan inte köra: %s."

#: src/attach_process.c:127
#, c-format
msgid "Unable to open the file: %s\n"
msgstr "Kan inte öppna filen: %s\n"

#: src/attach_process_gui.c:52
msgid "Attach to process"
msgstr "Anslut till process"

#: src/attach_process_gui.c:61
msgid "Select the process to attach:"
msgstr "Välj process att ansluta till:"

#: src/attach_process_gui.c:81
msgid "Pid"
msgstr "Pid"

#: src/attach_process_gui.c:85
msgid "Owner"
msgstr "Ägare"

#: src/attach_process_gui.c:89
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/attach_process_gui.c:93
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: src/attach_process_gui.c:103 src/compiler_options_gui.c:359
#: src/compiler_options_gui.c:479 src/compiler_options_gui.c:636
#: src/compiler_options_gui.c:764 src/registers_gui.c:45
#: src/sharedlib_gui.c:38 src/signals_gui.c:51 src/src_paths_gui.c:172
#: src/stack_trace_gui.c:50
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: src/attach_process_gui.c:109 src/text_editor_gui.c:271
msgid "Attach"
msgstr "Anslut"

#: src/breakpoints.c:530
msgid "Old breakpoints disabled."
msgstr "Gamla brytpunkter är deaktiverade."

#: src/breakpoints.c:684 src/breakpoints_cbs.c:131
msgid "YES"
msgstr "JA"

#: src/breakpoints.c:690 src/breakpoints_cbs.c:124
msgid "NO"
msgstr "NEJ"

#: src/breakpoints.c:700 src/main_menubar_def.h:534 src/text_editor_gui.c:224
msgid "0"
msgstr "0"

#: src/breakpoints.c:866
msgid "Funny, Breakpoint is set in the doc, but couldn't find the ID"
msgstr ""
"Märkligt, brytpunkten är satt i dokumentationen, men kunde inte hitta ID"

#: src/breakpoints_cbs.c:96
msgid "Are you sure you want to delete all breakpoints?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort alla brytpunkter?"

#: src/breakpoints_cbs.c:276
msgid "You must give a valid location to set the breakpoint."
msgstr "Du måste ha en giltig plats att sätta brytpunkten på."

#: src/breakpoints_gui.c:62
msgid "Breakpoints"
msgstr "Brytpunkter"

#: src/breakpoints_gui.c:93
msgid "Enabled"
msgstr "Påslaget"

#: src/breakpoints_gui.c:97
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/breakpoints_gui.c:101
msgid "Line"
msgstr "Rad"

#: src/breakpoints_gui.c:105 src/text_editor_menu.c:262
msgid "Function"
msgstr "Function"

#: src/breakpoints_gui.c:109 src/signals_gui.c:129
msgid "Pass"
msgstr "Pass"

#: src/breakpoints_gui.c:113
msgid "Condition"
msgstr "Villkor"

#: src/breakpoints_gui.c:125 src/compiler_options_gui.c:354
#: src/compiler_options_gui.c:474 src/compiler_options_gui.c:631
#: src/compiler_options_gui.c:759 src/find_in_files_gui.c:132
#: src/src_paths_gui.c:167
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: src/breakpoints_gui.c:132 src/project_dbase_gui.c:457
msgid "Edit"
msgstr "Redigera"

#: src/breakpoints_gui.c:139
msgid "Toggle Enable"
msgstr "Slå på/av aktivering"

#: src/breakpoints_gui.c:146 src/stack_trace_gui.c:57
msgid "View Source"
msgstr "Visa källa"

#: src/breakpoints_gui.c:153
msgid "Disable All"
msgstr "Deaktivera alla"

#: src/breakpoints_gui.c:160
msgid "Enable All"
msgstr "Aktivera alla"

#: src/breakpoints_gui.c:167
msgid "Delete All"
msgstr "Ta bort alla"

#: src/breakpoints_gui.c:174
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: src/breakpoints_gui.c:269 src/breakpoints_gui.c:398
msgid "Add Breakpoint"
msgstr "Lägg till brytpunkt"

#: src/breakpoints_gui.c:304 src/breakpoints_gui.c:441
msgid "Location:"
msgstr "Placering:"

#: src/breakpoints_gui.c:311 src/breakpoints_gui.c:448
msgid "Condition:"
msgstr "Villkor:"

#: src/breakpoints_gui.c:318 src/breakpoints_gui.c:455 src/signals_gui.c:261
msgid "Pass:"
msgstr "Pass:"

#: src/build_file.c:51
msgid "File is not saved. Save it and build."
msgstr "Filen är inte sparad. Spara den och bygg."

#: src/build_file.c:76
msgid "The executable is up-to-date. No need to build again."
msgstr "Den körbara filen är aktuell. Ombyggnad behövs inte."

#: src/build_file.c:92
msgid "I do not really know how to build this file."
msgstr "Jag vet egentligen inte hur denna fil ska byggas."

#: src/build_file.c:107 src/messages.c:517 src/preferences_gui.c:174
#: src/text_editor_gui.c:246 src/toolbar.c:474
msgid "Build"
msgstr "Bygge"

#: src/build_file.c:109
#, c-format
msgid "Building file: %s ...\n"
msgstr "Bygger fil: %s...\n"

#: src/build_file.c:130 src/build_project.c:321 src/build_project.c:352
#: src/build_project.c:389 src/build_project.c:421 src/build_project.c:453
#: src/clean_project.c:116 src/clean_project.c:196 src/compile.c:195
#: src/configurer.c:237 src/find_in_files.c:215
#, c-format
msgid "Total time taken: %d secs\n"
msgstr "Totalt åtgången tid: %d sekunder\n"

#: src/build_file.c:135
msgid "Build completed ... unsuccessful\n"
msgstr "Bygge färdigt... misslyckades\n"

#: src/build_file.c:137
msgid "Build completed ... unsuccessful"
msgstr "Bygge färdigt... misslyckades"

#: src/build_file.c:142
msgid "Build completed ... successful\n"
msgstr "Bygge färdigt... lyckades\n"

#: src/build_file.c:144
msgid "Build completed ... successful"
msgstr "Bygge färdigt... lyckades"

#: src/build_project.c:60 src/compile.c:60
msgid "Unable to build module. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte bygga modul. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/build_project.c:75 src/build_project.c:126 src/compile.c:75
msgid "Build Project"
msgstr "Bygg projekt"

#: src/build_project.c:77
msgid "Building source directory of the Project: "
msgstr "Bygger projektets källkatalog: "

#: src/build_project.c:114
msgid "Unable to build Project. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte bygga projekt. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/build_project.c:129
msgid "Building the whole Project: "
msgstr "Bygger hela projektet: "

#: src/build_project.c:162
msgid "Unable to build tarball. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte bygga tarboll. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/build_project.c:174
msgid "Build Distribution"
msgstr "Bygg distribution"

#: src/build_project.c:178
msgid "Building the distribution package of the Project: "
msgstr "Bygger distributionspaketet för projektet: "

#: src/build_project.c:211
msgid "Unable to Install Project. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte installera projekt. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/build_project.c:223
msgid "Install Project"
msgstr "Installera projekt"

#: src/build_project.c:225
msgid "Installing the Project: "
msgstr "Installerar projektet: "

#: src/build_project.c:266
msgid "Unable to auto generate. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte autogenerera. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/build_project.c:277
msgid "Autogen Project"
msgstr "Autogenerera projekt"

#: src/build_project.c:280
msgid "Auto generating the Project: "
msgstr "Autogenererar projektet: "

#: src/build_project.c:308
msgid "Build completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Bygge färdigt.................misslyckades\n"

#: src/build_project.c:310
msgid "Build terminated with error(s)."
msgstr "Bygge avslutades med fel."

#: src/build_project.c:316
msgid "Build completed...............Successful\n"
msgstr "Bygge färdigt.................lyckades\n"

#: src/build_project.c:318
msgid "Build completed ... successful."
msgstr "Bygge färdigt... lyckades."

#: src/build_project.c:338
msgid "Build All completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Bygge av allt färdigt.............misslyckades\n"

#: src/build_project.c:341
msgid "Build All completed...............Unsuccessful"
msgstr "Bygge av allt färdigt.............misslyckades"

#: src/build_project.c:347
msgid "Build All completed...............Successful\n"
msgstr "Bygge av allt färdigt.............lyckades\n"

#: src/build_project.c:349
msgid "Build All completed ... successful"
msgstr "Bygge av allt färdigt... lyckades"

#: src/build_project.c:370
msgid "Build-Distribution completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Bygge av distribution färdigt..............misslyckades\n"

#: src/build_project.c:373
msgid "Build-Distribution completed ... unsuccessful"
msgstr "Bygge av distribution färdigt... misslyckades"

#: src/build_project.c:379
msgid "Build-Distribution completed...............Successful\n"
msgstr "Bygge av distribution färdigt..............lyckades\n"

#: src/build_project.c:383
msgid ""
"You will find the source tarball in the top level directory of the project\n"
msgstr "Du kommer att hitta källkodstarbollen i projektets översta katalog\n"

#: src/build_project.c:386
msgid "Build-Distribution completed ... successful"
msgstr "Bygge av distribtion färdigt... lyckades"

#: src/build_project.c:407
msgid "Install completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Installation färdig.............misslyckades\n"

#: src/build_project.c:410
msgid "Install completed...............Unsuccessful"
msgstr "Installation färdig.............misslyckades"

#: src/build_project.c:416
msgid "Install completed...............Successful\n"
msgstr "Installation färdig.............lyckades\n"

#: src/build_project.c:418
msgid "Install completed ... successful"
msgstr "Installation färdig... lyckades"

#: src/build_project.c:439
msgid "Auto generation completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Autogenerering färdig...................misslyckades\n"

#: src/build_project.c:442
msgid "Auto generation completed ... unsuccessful"
msgstr "Autogenerering färdig... misslyckades"

#: src/build_project.c:448
msgid ""
"Auto generation completed...............Successful\n"
"Now Configure the Project.\n"
msgstr ""
"Autogenerering färdig....................lyckades\n"
"Konfigurera nu projektet.\n"

#: src/build_project.c:450
msgid "Auto generation completed ... successful"
msgstr "Autogenerering färdig... lyckades"

#: src/clean_project.c:61
msgid "Unable to clean project. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte städa projekt. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/clean_project.c:72
msgid "Clean"
msgstr "Städa"

#: src/clean_project.c:75
msgid "Cleaning the source directory of the project: "
msgstr "Städar projektets källkodskatalog: "

#: src/clean_project.c:103
msgid "Cleaning completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Städning färdig..................misslyckades\n"

#: src/clean_project.c:105
msgid "Cleaning completed ... unsuccessful"
msgstr "Städning färdig... misslyckades"

#: src/clean_project.c:111
msgid "Cleaning completed...............Successful\n"
msgstr "Städning färdig..................misslyckades\n"

#: src/clean_project.c:113
msgid "Cleaning completed ... successful"
msgstr "Städning färdig... lyckades"

#: src/clean_project.c:147
msgid "Unable to clean all project. Check Preferences->Commands."
msgstr "Kan inte städa hela projektet. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/clean_project.c:158
msgid "Clean All"
msgstr "Städa allt"

#: src/clean_project.c:161
msgid "Cleaning whole of the project: "
msgstr "Städar hela projektet: "

#: src/clean_project.c:183
msgid "Clean all completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Städning av allt färdig...........misslyckades\n"

#: src/clean_project.c:185
msgid "Clean all completed ... unsuccessful"
msgstr "Städning av allt färdigt... misslyckades"

#: src/clean_project.c:191
msgid "Clean all completed...............Successful\n"
msgstr "Städning av allt färdigt..........lyckades\n"

#: src/clean_project.c:193
msgid "Clean all completed ... successful"
msgstr "Städning av allt färdigt... lyckades"

#: src/commands.c:542
msgid "Commands"
msgstr "Kommandon"

#: src/commands.c:560
msgid "Select programming language:"
msgstr "Välj programspråk:"

#: src/commands.c:586
msgid " Language specific commands "
msgstr " Språkspecifika kommandon "

#: src/commands.c:600
msgid "Compile File:"
msgstr "Kompilera fil:"

#: src/commands.c:608
msgid "Build File:"
msgstr "Bygg fil:"

#: src/commands.c:616
msgid "Execute File:"
msgstr "Kör fil:"

#: src/commands.c:642
msgid " General commands "
msgstr " Allmänna kommandon "

#: src/commands.c:656
msgid "Pixmap editor:"
msgstr "Pixmapredigerare:"

#: src/commands.c:664
msgid "Image editor:"
msgstr "Bildredigerare:"

#: src/commands.c:672
msgid "HTML viewer:"
msgstr "HTML-visare:"

#: src/commands.c:698
msgid "Load global defaults"
msgstr "Läs in globala standardalternativ"

#: src/commands.c:705
msgid "Load user defaults"
msgstr "Läs in användarstandardalternativ"

#: src/compile.c:77
msgid "Building source directory of the project: "
msgstr "Bygger källkatalogen på projektet: "

#: src/compile.c:108
msgid "This file is not saved. Save it first and then compile."
msgstr "Denna fil är inte sparad. Spara den först och kompilera sedan."

#: src/compile.c:129
msgid "The object file is up to date. No need to compile again."
msgstr "Objektfilen är aktuell. Omkompilering behövs inte."

#: src/compile.c:143
msgid "I do not really know how to compile this file."
msgstr "Jag vet egentligen inte hur jag ska kompilera denna fil."

#: src/compile.c:156 src/text_editor_gui.c:235 src/toolbar.c:451
msgid "Compile"
msgstr "Kompilera"

#: src/compile.c:158
#, c-format
msgid "Compiling file: %s ...\n"
msgstr "Kompilerar fil: %s...\n"

#: src/compile.c:181 src/compile.c:184
msgid "Compile completed ... unsuccessful"
msgstr "Kompilering färdig... misslyckades"

#: src/compile.c:189 src/compile.c:192
msgid "Compile completed ... successful"
msgstr "Kompilering färdig... lyckades"

#: src/compiler_options_cbs.c:240
#, c-format
msgid "Cannot create: %s."
msgstr "Kan inte skapa: %s."

#: src/compiler_options_cbs.c:243
#, c-format
msgid ""
"Support ID: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Stöd-ID: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:244
msgid "Description:\n"
msgstr "Beskrivning:\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:246
#, c-format
msgid ""
"Dependencies: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Beroenden: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:247
msgid "Macros in configure.in fie:\n"
msgstr "Makron i filen configure.in:\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:249
#, c-format
msgid ""
"Variable(s) for cflags: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Variabler för cflags: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:251
#, c-format
msgid ""
"Variable(s) for Libs: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Variabler för Libs: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:253
#, c-format
msgid ""
"Compile time Cflags: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Cflags vid kompilering: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:255
#, c-format
msgid ""
"Compile time Libs: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Libs vid kompilering: %s\n"
"\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:257
msgid "Entries in acconfig.h file:\n"
msgstr "Poster i filen acconfig.h:\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:259
msgid "Installed status:\n"
msgstr "Installationsstatus:\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:274
#, c-format
msgid "  Installed => %s\n"
msgstr "  Installerad => %s\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:278
msgid "  Not Installed.\n"
msgstr "  Inte installerad.\n"

#: src/compiler_options_cbs.c:367 src/compiler_options_cbs.c:460
#: src/compiler_options_cbs.c:554 src/compiler_options_cbs.c:643
#: src/src_paths_cbs.c:135
msgid "Are you sure you want to clear the list?"
msgstr "Är du säker på att du vill tömma listan?"

#: src/compiler_options_gui.c:65
msgid "Compiler Options"
msgstr "Kompilatoralternativ"

#: src/compiler_options_gui.c:82
msgid "Supports"
msgstr "Stöd"

#: src/compiler_options_gui.c:92 src/compiler_options_gui.c:332
msgid "Include Paths"
msgstr "Inkluderingssökvägar"

#: src/compiler_options_gui.c:102 src/compiler_options_gui.c:453
msgid "Library Paths"
msgstr "Bibliotekssökvägar"

#: src/compiler_options_gui.c:112
msgid "Libraries"
msgstr "Bibliotek"

#: src/compiler_options_gui.c:122 src/compiler_options_gui.c:737
msgid "Defines"
msgstr "Definationer"

#: src/compiler_options_gui.c:132
msgid "Warnings"
msgstr "Varningar"

#: src/compiler_options_gui.c:142
msgid "Optimization"
msgstr "Optimeringar"

#: src/compiler_options_gui.c:152
msgid "Others"
msgstr "Annat"

#: src/compiler_options_gui.c:249
msgid "Select the Supports to add"
msgstr "Välj de stöd som ska läggas till"

#: src/compiler_options_gui.c:258
msgid "Info"
msgstr "Information"

#: src/compiler_options_gui.c:342 src/compiler_options_gui.c:463
#: src/compiler_options_gui.c:620 src/compiler_options_gui.c:747
#: src/src_paths_gui.c:155
msgid "<: Enter here"
msgstr "<: Ange här"

#: src/compiler_options_gui.c:364 src/compiler_options_gui.c:484
#: src/compiler_options_gui.c:641 src/compiler_options_gui.c:769
#: src/find_in_files_gui.c:136 src/main_menubar_def.h:734
#: src/project_dbase_gui.c:464 src/src_paths_gui.c:177 src/watch_gui.c:42
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: src/compiler_options_gui.c:369 src/compiler_options_gui.c:489
#: src/compiler_options_gui.c:646 src/compiler_options_gui.c:774
#: src/find_in_files_gui.c:140 src/src_paths_gui.c:182 src/watch_gui.c:54
msgid "Clear"
msgstr "Töm"

#: src/compiler_options_gui.c:602
msgid "Added Libraries"
msgstr "Tillagda bibliotek"

#: src/compiler_options_gui.c:606
msgid "Stock"
msgstr "Standard"

#: src/compiler_options_gui.c:610 src/signals_gui.c:133
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: src/compiler_options_gui.c:835
msgid "Treat warnings as errors."
msgstr "Behandla varningar som fel."

#: src/compiler_options_gui.c:854
msgid "No Warnings"
msgstr "Inga varningar"

#: src/compiler_options_gui.c:860
msgid "All Warnings"
msgstr "Alla varningar"

#: src/compiler_options_gui.c:870
msgid "Warning for implicit declarations"
msgstr "Varning för implicita deklarationer"

#: src/compiler_options_gui.c:878
msgid "Warning for mismatched return types"
msgstr "Varning för opassande return-typer"

#: src/compiler_options_gui.c:886
msgid "Warning for unused variables"
msgstr "Varning för oanvända variabler"

#: src/compiler_options_gui.c:894
msgid "Warning for unhandled switch case with enums"
msgstr "Varning för ohanterat switch-case med enum:ar"

#: src/compiler_options_gui.c:902
msgid "Warning for nested comment"
msgstr "Varning för nästlad kommentar"

#: src/compiler_options_gui.c:910
msgid "Warning for uninitialized variable use"
msgstr "Varning för användning av oinitierad variabel"

#: src/compiler_options_gui.c:918
msgid "Warning for missing parentheses"
msgstr "Varning för saknade parenteser"

#: src/compiler_options_gui.c:926
msgid "Warning on differences to traditional syntax"
msgstr "Varning vid skillnader mot traditionell syntax"

#: src/compiler_options_gui.c:934
msgid "Warning for variable shadowing"
msgstr "Varning för variabelskuggning"

#: src/compiler_options_gui.c:942
msgid "Warning for suspected pointer arithmetic"
msgstr "Varning för misstänkt pekararitmetik"

#: src/compiler_options_gui.c:950
msgid "Warning for missing prototypes"
msgstr "Varning för saknade prototyper"

#: src/compiler_options_gui.c:958
msgid "Warning if declarations cannot be inlined"
msgstr "Varning om deklarationer inte kan inline:as"

#: src/compiler_options_gui.c:966
msgid "Warning for overloaded virtuals"
msgstr "Varning för omdefinierade virtuals"

#: src/compiler_options_gui.c:1002
msgid "No optimization"
msgstr "Ingen optimering"

#: src/compiler_options_gui.c:1012
msgid "Low-level optimization (machine-dependent)"
msgstr "Lågnivåoptimering (maskinberoende)"

#: src/compiler_options_gui.c:1022
msgid "Higher-level optimization (without space-speed tradeoff)"
msgstr "Högnivåoptimering (utan storlek-hastighetskompromiss)"

#: src/compiler_options_gui.c:1032
msgid "Fastest-code optimization (functions inlined whereever possible"
msgstr "Snabbast kodoptimering (funktioner är inline:ade där det är möjligt"

#: src/compiler_options_gui.c:1043
msgid "Note"
msgstr "Anteckning"

#: src/compiler_options_gui.c:1049
msgid ""
"With optimization enabled, you might have some difficulty\n"
"debugging your program. So it is not a good idea to enable\n"
"both debug and optimization options, unless what you want\n"
"is to debug the optimized code."
msgstr ""
"Om du använder optimering kan du få problem med att felsöka\n"
"ditt program. Det är alltså ingen bra idé att använda både\n"
"felsökning och optimering, såvida det du vill felsöka inte\n"
"är den optimerade koden."

#: src/compiler_options_gui.c:1091
msgid "Enable Debugging"
msgstr "Aktivera felsökning"

#: src/compiler_options_gui.c:1099
msgid "Enable Profiling"
msgstr "Aktivera profilering"

#: src/compiler_options_gui.c:1104
msgid "Additional Options"
msgstr "Ytterligare alternativ"

#: src/configurer.c:87 src/configurer.c:203 src/toolbar.c:463
msgid "Configure"
msgstr "Konfigurera"

#: src/configurer.c:106
msgid "Configure Options (if any)"
msgstr "Konfigureringsalternativ (om några)"

#: src/configurer.c:182
msgid ""
"Project does not have executable configure script.\n"
"You need to autogen the project first."
msgstr ""
"Projektet har inget körbart configure-skript.\n"
"Du måste autogenerera projektet först."

#: src/configurer.c:205
msgid "Configuring the project ....\n"
msgstr "Konfigurerar projektet...\n"

#: src/configurer.c:224
msgid "Configure completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Konfiguration färdig..............misslyckades\n"

#: src/configurer.c:226
msgid "Configure completed ... unsuccessful"
msgstr "Konfiguration färdig... misslyckades"

#: src/configurer.c:232
msgid "Configure completed...............Successful\n"
msgstr "Konfiguration färdig..............lyckades\n"

#: src/configurer.c:234
msgid "Configure completed ... successful"
msgstr "Konfiguration färdig... lyckades"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/debugger.c:62
msgid "Load Executable File"
msgstr "Läs in körbar fil"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/debugger.c:68
msgid "Load Core File"
msgstr "Läs in core-fil"

#: src/debugger.c:175 src/debugger.c:645
msgid "Loading Executable: "
msgstr "Läser in körbar fil: "

#: src/debugger.c:226
msgid "Loading Core: "
msgstr "Läser in core-fil: "

#: src/debugger.c:272
msgid ""
"You have a process ATTACHED under the debugger.\n"
"Please detach it first and then load the executable file."
msgstr ""
"Du har en process ANSLUTEN under felsökaren.\n"
"Koppla ifrån den först och läs sedan in den körbara filen."

#: src/debugger.c:280
msgid ""
"You have a process RUNNING under the debugger.\n"
"Please stop it first and then load the executable file."
msgstr ""
"Du har en process KÖRANDES under felsökaren.\n"
"Stoppa den först och läs sedan in den körbara filen."

#: src/debugger.c:308
msgid ""
"You have a process ATTACHED under the debugger.\n"
"Please detach it first and then load the core file."
msgstr ""
"Du har en process ANSLUTEN under felsökaren.\n"
"Koppla ifrån den först och läs sedan in core-filen."

#: src/debugger.c:316
msgid ""
"You have a process RUNNING under the debugger.\n"
"Please stop it first and then load the core file."
msgstr ""
"Du har en process KÖRANDES under felsökaren.\n"
"Stoppa den först och läs sedan in core-filen."

#: src/debugger.c:573
#, c-format
msgid ""
"I can not find: %s.\n"
"Unable to initialize Debugger. :-(\n"
"Make sure Anjuta is installed correctly."
msgstr ""
"Jag kan inte hitta: %s.\n"
"Kan inte initiera felsökaren. :-(\n"
"Försäkra dig om att Anjuta är korrekt installerat."

#: src/debugger.c:640
msgid "Debugger"
msgstr "Felsökare"

#: src/debugger.c:643
msgid "Getting ready to start debugging session ...\n"
msgstr "Förbereder start av felsökningssession...\n"

#: src/debugger.c:655
msgid "No executable specified\n"
msgstr "Ingen körbar fil angiven\n"

#: src/debugger.c:659
msgid "Open an executable or attach to a process to start debugging.\n"
msgstr ""
"Öppna en körbar fil eller anslut till en process för att starta felsökning.\n"

#: src/debugger.c:667
msgid "There was an error whilst launching the debugger!!\n"
msgstr "Ett fel uppstod vid start av felsökaren!!\n"

#: src/debugger.c:671
msgid "Make sure 'gdb' is installed on the system.\n"
msgstr "Försäkra dig om att \"gdb\" är installerat på systemet.\n"

#: src/debugger.c:811
msgid "Error: "
msgstr "Fel: "

#: src/debugger.c:836
msgid "Debugger is ready.\n"
msgstr "Felsökaren är redo.\n"

#: src/debugger.c:943
msgid ""
"\n"
"Well, did you find the BUG? :: Debugging session completed.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Nå, hittade du FELET? :: Felsökningssessionen är avslutad.\n"
"\n"

#: src/debugger.c:1098
msgid "Cannot execute gnome-terminal"
msgstr "Kan inte köra gnome-terminal"

#: src/debugger.c:1133
msgid "Error: Cannot start terminal for debugging."
msgstr "Fel: Kan inte starta terminal för felsökning."

#: src/debugger.c:1180
msgid "Warning: No debug terminal. Redirecting stdio to /dev/null.\n"
msgstr ""
"Varning: Ingen felsökningsterminal. Omdirigerar stdio till /dev/null.\n"

#: src/debugger.c:1198
msgid "Running program ... \n"
msgstr "Kör program... \n"

#: src/debugger.c:1304
#, c-format
msgid "Attaching to process: %d\n"
msgstr "Ansluter till process: %d\n"

#: src/debugger.c:1332
msgid ""
"A process is already running.\n"
"Would you like to terminate it and attach the new process?"
msgstr ""
"En process kör redan.\n"
"VIll du avsluta den och ansluta till den nya processen?"

#: src/debugger.c:1340
msgid "You FOOL! I can not attach to myself."
msgstr "IDIOT! Jag kan inte ansluta till mig själv."

#: src/debugger.c:1423
#, c-format
msgid "Detaching the process: %d\n"
msgstr "Kopplar ifrån processen: %d\n"

#: src/debugger.c:1628
msgid "All breakpoints enabled:\n"
msgstr "Alla brytpunkter är aktiverade:\n"

#: src/debugger.c:1670
msgid "All breakpoints disabled:\n"
msgstr "Alla brytpunkter är frånkopplade:\n"

#: src/debugger.c:1712
msgid "All breakpoints deleted:\n"
msgstr "Alla brytpunkter är borttagna:\n"

#: src/debugger.c:1745
#, c-format
msgid "Interrupting the process: %d\n"
msgstr "Avbryter processen: %d\n"

#: src/debugger.c:1774
#, c-format
msgid "Sending signal %s to the process: %d\n"
msgstr "Skickar signalen %s till processen: %d\n"

#: src/debugger.c:1804
msgid "There was an error whilst signaling the process."
msgstr "Ett fel uppstod vid signalering till processen."

#: src/executer.c:119
msgid "Execute with arguments"
msgstr "Kör med argument"

#: src/executer.c:133
msgid "Command arguments"
msgstr "Kommandoargument"

#: src/executer.c:147
msgid "Run in Terminal"
msgstr "Kör i terminal"

#. FIXME: fix this mess of braces, maybe overriding gnome_dialog_append_dialog
#: src/executer.c:187 src/toolbar.c:500
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: src/executer.c:234 src/mainmenu_callbacks.c:1547
msgid "Target of this project is unknown"
msgstr "Målet för detta projekt är okänt"

#: src/executer.c:239 src/mainmenu_callbacks.c:1549
msgid "Target of this project is not executable"
msgstr "Målet för detta projekt är inte körbart"

#: src/executer.c:244 src/mainmenu_callbacks.c:1553
msgid "Executable does not exist for this project."
msgstr "Körbar fil finns inte för detta projekt."

#: src/executer.c:257
msgid "No file or project opened."
msgstr "Ingen fil eller projekt öppnades."

#: src/executer.c:262 src/executer.c:281 src/mainmenu_callbacks.c:1573
#: src/mainmenu_callbacks.c:1584
msgid "No executable for this file."
msgstr "Ingen körbar fil för denna fil."

#: src/executer.c:286 src/mainmenu_callbacks.c:1579
msgid "Executable is not up-to-date."
msgstr "Körbar fil är inte aktuell."

#: src/executer.c:298
msgid "Unable to execute project. Check Settings->Commands."
msgstr "Kan inte köra projekt. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/executer.c:312
msgid "This file is not saved. Save it first."
msgstr "Den fil är inte sparad. Spara den först."

#: src/executer.c:320
msgid "Unable to execute file. Check Settings->Commands."
msgstr "Kan inte köra filen. Kontrollera Inställningar->Kommandon."

#: src/find_in_files.c:178
msgid "Find in files"
msgstr "Sök i filer"

#: src/find_in_files.c:181
msgid "Finding in Files ....\n"
msgstr "Söker i filer...\n"

#: src/find_in_files.c:201
msgid "Find in Files completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Sökning i filer färdig................misslyckades\n"

#: src/find_in_files.c:204
msgid "Find in Files completed ... unsuccessful"
msgstr "Sökning i filer färdig... misslyckades"

#: src/find_in_files.c:210
msgid "Find in Files completed...............Successful\n"
msgstr "Sökning i filer färdig................lyckades\n"

#: src/find_in_files.c:212
msgid "Find in Files completed ... successful"
msgstr "Sökning i filer färdig... lyckades"

#: src/find_in_files_cbs.c:87
msgid ""
"ERROR: No input files supplied.\n"
"I am wondering where will I search."
msgstr ""
"FEL: Inga indatafiler angivna.\n"
"Jag undrar var jag ska söka."

#: src/find_in_files_cbs.c:95
msgid ""
"ERROR: No search string supplied.\n"
"I am wondering what to search."
msgstr ""
"FEL: Ingen söksträng angiven.\n"
"Jag undrar var jag ska söka."

#: src/find_in_files_gui.c:65
msgid "Find in Files"
msgstr "Sök i filer"

#: src/find_in_files_gui.c:88
msgid "File/Directory to add:"
msgstr "File/Katalog att lägga till:"

#: src/find_in_files_gui.c:119
msgid "List of Files/Directories to be searched"
msgstr "Lista med filer/Katalog som ska genomsökas"

#: src/find_in_files_gui.c:148
msgid "Case Sensitive"
msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"

#: src/find_in_files_gui.c:153
msgid " Search String"
msgstr " Sök sträng"

#: src/find_replace.c:332
msgid "Find and Replace"
msgstr "Sök och ersätt"

#: src/find_replace.c:340 src/find_text.c:259
msgid " RegExp/String to search "
msgstr " Reguljärt uttryck/Sträng att söka efter "

#: src/find_replace.c:354
msgid " String to replace "
msgstr " Sträng att ersätta "

#: src/find_replace.c:377 src/find_text.c:280
msgid " Scope "
msgstr " Omfattning "

#: src/find_replace.c:390
msgid "Whole Document"
msgstr "Hela dokumentet"

#: src/find_replace.c:398
msgid "From Cursor"
msgstr "Från markör"

#: src/find_replace.c:404 src/find_text.c:307
msgid " Direction "
msgstr " Riktning "

#: src/find_replace.c:416 src/find_text.c:319
msgid "Forward"
msgstr "Framåt"

#: src/find_replace.c:423 src/find_text.c:326
msgid "Backward"
msgstr "Bakåt"

#: src/find_replace.c:429 src/find_text.c:332
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: src/find_replace.c:441 src/find_text.c:344
msgid "RegExp"
msgstr "Reguljärt uttryck"

#: src/find_replace.c:448 src/find_text.c:351
msgid "String"
msgstr "Sträng"

#: src/find_replace.c:462 src/find_text.c:359
msgid "Ignore case while searching"
msgstr "Ignorera skiftläge vid sökning"

#: src/find_replace.c:469
msgid "Prompt before Replace"
msgstr "Fråga innan ersättning"

#: src/find_replace.c:476 src/find_text.c:366
msgid "Whole word"
msgstr "Hela ord"

#: src/find_replace.c:571
msgid "Do you want to replace this?"
msgstr "Vill du ersätta detta?"

#: src/find_replace.c:629
#, c-format
msgid "The string \"%s\" was not found in the selected text"
msgstr "Strängen \"%s\" hittades inte i den markerade texten"

#: src/find_replace.c:632
#, c-format
msgid "The string \"%s\" was not found from the current location"
msgstr "Strängen \"%s\" hittades inte från den aktuella platsen"

#: src/find_text.c:251 src/messages.c:519 src/text_editor_gui.c:187
#: src/toolbar.c:231
msgid "Find"
msgstr "Sök"

#: src/find_text.c:293
msgid "Whole document"
msgstr "Hela dokumentet"

#: src/find_text.c:300
msgid "From cursor"
msgstr "Från markör"

#: src/find_text.c:504
#, c-format
msgid "The match \"%s\" was not found in the whole document"
msgstr "Träffen \"%s\" hittades inte i hela dokumentet"

#: src/find_text.c:507
#, c-format
msgid "The match \"%s\" was not found in the selected text"
msgstr "Träffen \"%s\" hittades inte i den markerade texten"

#: src/find_text.c:510 src/toolbar_callbacks.c:158
#, c-format
msgid "The match \"%s\" was not found from the current location"
msgstr "Träffen \"%s\" hittades inte från den aktuella platsen"

#: src/find_text.c:521
msgid "No matches. Wrap search around the document?"
msgstr "Inga träffar. Fortsätt sökningen i början av dokumentet?"

#: src/gnome_project.c:60
msgid ""
"The Project already exist.\n"
"Project creation aborted."
msgstr ""
"Projektet finns redan.\n"
"Skapande av projekt avbröts."

#: src/gnome_project.c:75
msgid "Generating project ...\n"
msgstr "Genererar projekt...\n"

#: src/gnome_project.c:81
#, c-format
msgid "Cannot create file: %s"
msgstr "Kan inte skapa fil: %s"

#: src/gnome_project.c:139
msgid "Loading project ...\n"
msgstr "Läser in project...\n"

#: src/gnome_project.c:143
msgid "Saving project ...\n"
msgstr "Sparar projekt...\n"

#. Source codes are generated
#: src/gnome_project.c:149
msgid "Generating source codes ...\n"
msgstr "Genererar källkoder...\n"

#. Creating icon pixmap file for gnome projects
#: src/gnome_project.c:154
msgid "Copying icon file ...\n"
msgstr "Kopierar ikonfil...\n"

#: src/gnome_project.c:165
msgid "Could not create icon file ...\n"
msgstr "Kunde inte skapa ikonfil...\n"

#: src/gnome_project.c:178
msgid "Locating files ...\n"
msgstr "Lokaliserar filer...\n"

#: src/gnome_project.c:194
msgid "Again saving project ...\n"
msgstr "Sparar projektet igen...\n"

#: src/gnome_project.c:197
msgid "Updating project ...\n"
msgstr "Uppdaterar projekt...\n"

#: src/gnome_project.c:199
msgid "Running autogen.sh ...\n"
msgstr "Kör autogen.sh...\n"

#: src/gnome_project.c:208
msgid "App Wizard"
msgstr "Programguide"

#: src/gnome_project.c:224
msgid "Autogeneration completed...............Unsuccessful\n"
msgstr "Autogenerering färdig..................misslyckades\n"

#: src/gnome_project.c:227
msgid ""
"The Project was not successfully autogenerated.\n"
"I think you have to do it manually."
msgstr ""
"Projektet kunde inte autogenereras utan problem.\n"
"Jag tror att du måste göra det manuellt."

#: src/gnome_project.c:233
msgid ""
"Autogeneration completed...............Successful\n"
"Now Build the project to have a LOOK at it\n"
msgstr ""
"Autogenerering färdig..................lyckades\n"
"Bygg nu projektet för att kunna ta en TITT på det\n"

#: src/gnome_project.c:236
msgid "Project was successfully autogenerated."
msgstr "Projektet autogenererades utan problem."

#: src/goto_line.c:109
msgid " Goto Line No. "
msgstr " Gå till radnummer "

#: src/help.c:127
msgid "Search Help"
msgstr "Sök i hjälp"

#: src/help.c:147
msgid "Gnome API"
msgstr "Gnome-API"

#: src/help.c:152
msgid "Man pages"
msgstr "Manualsidor"

#: src/help.c:157
msgid "Info pages"
msgstr "Infosidor"

#: src/launcher.c:220 src/text_editor.c:1077
msgid "Cannot execute command shell"
msgstr "Kan inte köra kommandoskal"

#: src/main.c:46
msgid "Don't show the splashscreen"
msgstr "Visa inte startbilden"

#: src/main_menubar.c:520
msgid "Recent Files  "
msgstr "Senaste filer  "

#: src/main_menubar.c:531
msgid "Plug Ins"
msgstr "Insticksmoduler"

#: src/main_menubar.c:548 src/project_dbase.c:1873
msgid "Recent Projects "
msgstr "Senaste projekt "

#: src/main_menubar.c:567
msgid "You have a project opened. Close it first."
msgstr "Du har ett projekt öppet. Stäng det först."

#: src/main_menubar_def.h:27
msgid "project1"
msgstr "projekt1"

#: src/main_menubar_def.h:37
msgid "plugins"
msgstr "insticksmoduler"

#: src/main_menubar_def.h:47
msgid "_New"
msgstr "_Ny"

#: src/main_menubar_def.h:48 src/text_editor_gui.c:112 src/toolbar.c:109
msgid "New Text File"
msgstr "Ny textfil"

#: src/main_menubar_def.h:53
msgid "_Open ..."
msgstr "_Öppna..."

#: src/main_menubar_def.h:54 src/toolbar.c:120
msgid "Open file"
msgstr "Öppna fil"

#: src/main_menubar_def.h:59
msgid "_Save"
msgstr "_Spara"

#: src/main_menubar_def.h:60 src/toolbar.c:133
msgid "Save current file"
msgstr "Spara aktuell fil"

#: src/main_menubar_def.h:65
msgid "Save _As ..."
msgstr "Spara so_m..."

#: src/main_menubar_def.h:66
msgid "Save the current file with a different name"
msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"

#: src/main_menubar_def.h:71
msgid "Save A_ll"
msgstr "Spara _alla"

#: src/main_menubar_def.h:72 src/toolbar.c:146
msgid "Save all currently open files, except new files"
msgstr "Spara alla för tillfället öppna filer, utom nya filer"

#: src/main_menubar_def.h:77
msgid "_Close File"
msgstr "S_täng fil"

#: src/main_menubar_def.h:78 src/toolbar.c:158
msgid "Close current file"
msgstr "Stäng aktuell fil"

#: src/main_menubar_def.h:83
msgid "Close All Files"
msgstr "Stäng alla filer"

#: src/main_menubar_def.h:84
msgid "Close all files"
msgstr "Stäng alla filer"

#: src/main_menubar_def.h:89
msgid "Reload F_ile"
msgstr "Läs om f_il"

#: src/main_menubar_def.h:90 src/toolbar.c:169
msgid "Reload current file"
msgstr "Läs om aktuell fil"

#: src/main_menubar_def.h:96
msgid "N_ew Project ..."
msgstr "N_ytt projekt..."

#: src/main_menubar_def.h:97
msgid "Create a Project using application wizard"
msgstr "Skapa ett projekt genom att använda programguiden"

#: src/main_menubar_def.h:102
msgid "Open P_roject ..."
msgstr "Öppna p_rojekt..."

#: src/main_menubar_def.h:103 src/toolbar.c:414
msgid "Open a Project"
msgstr "Öppna ett projekt"

#: src/main_menubar_def.h:108
msgid "Sa_ve Project"
msgstr "Spara pr_ojekt"

#: src/main_menubar_def.h:109 src/toolbar.c:425
msgid "Save the current Project"
msgstr "Spara det aktuella projektet"

#: src/main_menubar_def.h:114
msgid "Close Pro_ject"
msgstr "Stäng pro_jekt"

#: src/main_menubar_def.h:115 src/toolbar.c:438
msgid "Close the current Project"
msgstr "Stäng det aktuella projektet"

#: src/main_menubar_def.h:121
msgid "Rena_me ..."
msgstr "Byt _namn..."

#: src/main_menubar_def.h:122
msgid "Rename the current file"
msgstr "Byt namn på den aktuella filen"

#: src/main_menubar_def.h:128
msgid "Page Set_up ..."
msgstr "Sidinst_ällningar..."

#: src/main_menubar_def.h:129
msgid "Page setup for printing"
msgstr "Sidinställningar för utskrift"

#: src/main_menubar_def.h:134
msgid "_Print ..."
msgstr "Skriv _ut..."

#: src/main_menubar_def.h:135 src/toolbar.c:219
msgid "Print the current file"
msgstr "Skriv ut den aktuella filen"

#: src/main_menubar_def.h:141
msgid "Recent _Files"
msgstr "Senaste _filer"

#: src/main_menubar_def.h:147
msgid "Recent Projec_ts"
msgstr "Senaste proje_kt"

#: src/main_menubar_def.h:159
msgid "_Make Selection Uppercase"
msgstr "_Gör markeringen till versaler"

#: src/main_menubar_def.h:160
msgid "Make the selected text uppercase"
msgstr "Gör den markerade texten till versaler"

#: src/main_menubar_def.h:165
msgid "Make Selection Lowercase"
msgstr "Gör markeringen till gemener"

#: src/main_menubar_def.h:166
msgid "Make the selected text lowercase"
msgstr "Gör den markerade texten till gemener"

#: src/main_menubar_def.h:171
msgid "Convert EOL chars to LF"
msgstr "Konvertera EOL-tecken till LF"

#: src/main_menubar_def.h:172
msgid "Convert End Of Line characters to UNIX EOL (line feed: LF)"
msgstr "Konvertera radslutstecken till UNIX EOL (radmatning: LF)"

#: src/main_menubar_def.h:181
msgid "_Select All"
msgstr "_Markera allt"

#: src/main_menubar_def.h:182
msgid "Select all text in the editor"
msgstr "Markera all text i redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:187
msgid "Select to _Brace"
msgstr "Markera till _klammer"

#: src/main_menubar_def.h:188
msgid "Select the text in the matching braces"
msgstr "Markera texten i de matchande klamrarna"

#: src/main_menubar_def.h:193
msgid "Select Code Block"
msgstr "Markera kodblock"

#: src/main_menubar_def.h:194
msgid "Select the current code block"
msgstr "Markera det aktuella kodblocket"

#: src/main_menubar_def.h:203
msgid "/* GPL Notice */"
msgstr "/* GPL-information */"

#: src/main_menubar_def.h:204
msgid "Insert GPL notice with C style comments"
msgstr "Infoga GPL-information med kommentarer i C-stil"

#: src/main_menubar_def.h:209
msgid "// GPL Notice"
msgstr "// GPL-information"

#: src/main_menubar_def.h:210
msgid "Insert GPL notice with C++ style comments"
msgstr "Infoga GPL-information med kommentarer i C++-stil"

#: src/main_menubar_def.h:215
msgid "Current Date & Time"
msgstr "Aktuellt datum och tid"

#: src/main_menubar_def.h:216
msgid "Insert current date & time"
msgstr "Infoga aktuellt datum och tid"

#: src/main_menubar_def.h:226
msgid "_Goto Line no ..."
msgstr "_Gå till rad nummer..."

#: src/main_menubar_def.h:227
msgid "Go to a particular line in the editor"
msgstr "Gå till ett visst radnummer i redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:232
msgid "Goto Matching _Brace"
msgstr "Gå till matchande _klammer"

#: src/main_menubar_def.h:233
msgid "Go to the matching brace in the editor"
msgstr "Gå till matchande klammer i redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:238
msgid "_Goto start of block"
msgstr "_Gå till början av blocket"

#: src/main_menubar_def.h:239
msgid "Go to the start of the current block"
msgstr "Gå till början av det aktuella blocket"

#: src/main_menubar_def.h:244
msgid "_Goto end of block"
msgstr "_Gå till slutet på blocket"

#: src/main_menubar_def.h:245
msgid "Go to the end of the current block"
msgstr "Gå till slutet på det aktuella blocket"

#: src/main_menubar_def.h:250
msgid "_Goto previous mesg"
msgstr "_Gå till föregående meddelande"

#: src/main_menubar_def.h:251
msgid "Go to previous message"
msgstr "Gå till föregående meddelande"

#: src/main_menubar_def.h:256
msgid "_Goto next mesg"
msgstr "_Gå till nästa meddelande"

#: src/main_menubar_def.h:257
msgid "Go to next message"
msgstr "Gå till nästa meddelande"

#. 0
#: src/main_menubar_def.h:269
msgid "U_ndo"
msgstr "_Ångra"

#: src/main_menubar_def.h:270 src/toolbar.c:182
msgid "Undo the last action"
msgstr "Ångra den senaste åtgärden"

#. 1
#: src/main_menubar_def.h:276
msgid "_Redo"
msgstr "Gör o_m"

#: src/main_menubar_def.h:277 src/toolbar.c:193
msgid "Redo the last undone action"
msgstr "Gör om den åtgärd som senast ångrades"

#. 2
#. 3
#: src/main_menubar_def.h:285
msgid "C_ut"
msgstr "Klipp _ut"

#: src/main_menubar_def.h:286
msgid "Cut the selected text from the editor to the clipboard"
msgstr "Klipp ut den markerade texten från redigeraren till urklipp"

#. 4
#: src/main_menubar_def.h:292
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: src/main_menubar_def.h:293
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopiera den markerade texten till urklipp"

#. 5
#: src/main_menubar_def.h:299
msgid "_Paste"
msgstr "Klistra _in"

#: src/main_menubar_def.h:300
msgid "Paste the content of clipboard at the current position"
msgstr "Klistra in innehållet i urklipp på den aktuella platsen"

#. 6
#: src/main_menubar_def.h:306
msgid "C_lear"
msgstr "_Töm"

#: src/main_menubar_def.h:307
msgid "Delete the selected text from the editor"
msgstr "Ta bort den markerade texten från redigeraren"

#. 7
#. 8
#: src/main_menubar_def.h:315
msgid "_Transform"
msgstr "_Transformera"

#. 9
#: src/main_menubar_def.h:322
msgid "_Select"
msgstr "_Markera"

#. 10
#: src/main_menubar_def.h:329
msgid "_Insert text"
msgstr "_Infoga text"

#. 11
#. 12
#: src/main_menubar_def.h:338
msgid "_AutoComplete"
msgstr "_Autokomplettera"

#: src/main_menubar_def.h:339
msgid "AutoComplete the current word"
msgstr "Autokomplettera det aktuella ordet"

#. 13
#: src/main_menubar_def.h:345
msgid "S_how calltip"
msgstr "_Visa anropstips"

#: src/main_menubar_def.h:346
msgid "Show calltip for the function"
msgstr "Visa anropstips för funktionen"

#. 14
#. 15
#: src/main_menubar_def.h:354
msgid "_Find ..."
msgstr "_Sök..."

#: src/main_menubar_def.h:355
msgid "Search for a string or regexp in the editor"
msgstr "Sök efter en sträng eller ett reguljärt uttryck i redigeraren"

#. 16
#: src/main_menubar_def.h:361
msgid "Fin_d in files ..."
msgstr "Sö_k i flera filer..."

#: src/main_menubar_def.h:362
msgid "Search for a string in multiple files or directories"
msgstr "Sök efter en sträng i flera filer eller kataloger"

#. 17
#: src/main_menubar_def.h:368
msgid "Find and R_eplace ..."
msgstr "Sök och _ersätt..."

#: src/main_menubar_def.h:369
msgid "Search for and replace a string or regexp with another string"
msgstr ""
"Sök efter och ersätt en sträng eller ett reguljärt uttryck med en annan "
"sträng"

#. 18
#: src/main_menubar_def.h:375
msgid "Find _Next"
msgstr "Sök _nästa"

#: src/main_menubar_def.h:376
msgid "Repeat the Last Find command"
msgstr "Upprepa det senaste sökkommandot"

#. 19
#: src/main_menubar_def.h:382
msgid "G_o to"
msgstr "G_å till"

#. 20
#. 21
#: src/main_menubar_def.h:391
msgid "Ed_it Application GUI ..."
msgstr "Red_igera programanvändargränssnitt..."

#: src/main_menubar_def.h:392
msgid "Edit application GUI with the Glade GUI editor"
msgstr ""
"Redigera programanvändargränssnitt med användargränssnittsredigeraren glade"

#. 22
#. 23
#: src/main_menubar_def.h:400
msgid "Save Build Messages"
msgstr "Spara byggmeddelanden"

#: src/main_menubar_def.h:401
msgid "Save build messages to file"
msgstr "Spara byggmeddelanden till fil"

#. 24
#: src/main_menubar_def.h:407
msgid "_Plug Ins"
msgstr "Insticks_moduler"

#: src/main_menubar_def.h:419
msgid "_Main Toolbar"
msgstr "_Huvudverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:420
msgid "Hide/Unhide Main toolbar"
msgstr "Göm/Visa huvudverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:426
msgid "_Extended Toolbar"
msgstr "_Utökad verktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:427
msgid "Hide/Unhide Extended toolbar"
msgstr "Göm/Visa utökad verktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:433
msgid "_Tags Toolbar"
msgstr "_Taggverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:434
msgid "Hide/Unhide Tags toolbar"
msgstr "Göm/Visa taggverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:440
msgid "_Debug Toolbar"
msgstr "_Felsökningsverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:441
msgid "Hide/Unhide Debug toolbar"
msgstr "Göm/Visa felsökningsverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:447
msgid "_Browser Toolbar"
msgstr "_Bläddrarverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:448
msgid "Hide/Unhide Browser toolbar"
msgstr "Göm/Visa bläddrarverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:454
msgid "_Format Toolbar"
msgstr "_Formateringsverktygsfält"

#: src/main_menubar_def.h:455
msgid "Hide/Unhide Format toolbar"
msgstr "Göm/Visa formateringsverktygsrad"

#: src/main_menubar_def.h:464
msgid "_Line numbers margin"
msgstr "_Radnummermarginal"

#: src/main_menubar_def.h:465
msgid "Show/Hide line numbers"
msgstr "Göm/Visa radnummer"

#: src/main_menubar_def.h:470
msgid "_Markers Margin"
msgstr "_Markörmarginal"

#: src/main_menubar_def.h:471
msgid "Show/Hide markers margin"
msgstr "Göm/Visa markörmarginaler"

#: src/main_menubar_def.h:476
msgid "_Code fold margin"
msgstr "_Kodinhängningsmarginal"

#: src/main_menubar_def.h:477
msgid "Show/Hide code fold margin"
msgstr "Göm/Visa kodinhängningsmarginal"

#: src/main_menubar_def.h:482
msgid "_Indentation guides"
msgstr "_Indenteringsguider"

#: src/main_menubar_def.h:483
msgid "Show/Hide undentation guides"
msgstr "Göm/Visa indenteringsguider"

#: src/main_menubar_def.h:488
msgid "_White spaces"
msgstr "_Tomrum"

#: src/main_menubar_def.h:489
msgid "Show/Hide white spaces"
msgstr "Visa/Göm tomrum"

#: src/main_menubar_def.h:494
msgid "_Line end characters"
msgstr "_Radslutstecken"

#: src/main_menubar_def.h:495
msgid "Show/Hide line end characters"
msgstr "Visa/Göm radslutstecken"

#: src/main_menubar_def.h:504
msgid "++ Zoom"
msgstr "++ Zoom"

#: src/main_menubar_def.h:505
msgid "Increase text zoom by 1 unit"
msgstr "Öka textinzoomning med 1 enhet"

#: src/main_menubar_def.h:510
msgid "+8"
msgstr "+8"

#: src/main_menubar_def.h:511
msgid "Zoom factor +8"
msgstr "Zoomfaktor +8"

#: src/main_menubar_def.h:516
msgid "+6"
msgstr "+6"

#: src/main_menubar_def.h:517
msgid "Zoom factor +6"
msgstr "Zoomfaktor +6"

#: src/main_menubar_def.h:522
msgid "+4"
msgstr "+4"

#: src/main_menubar_def.h:523
msgid "Zoom factor +4"
msgstr "Zoomfaktor +4"

#: src/main_menubar_def.h:528
msgid "+2"
msgstr "+2"

#: src/main_menubar_def.h:529
msgid "Zoom factor +2"
msgstr "Zoomfaktor +2"

#: src/main_menubar_def.h:535
msgid "Zoom factor 0"
msgstr "Zoomfaktor 0"

#: src/main_menubar_def.h:540
msgid "-2"
msgstr "-2"

#: src/main_menubar_def.h:541
msgid "Zoom factor -2"
msgstr "Zoomfaktor -2"

#: src/main_menubar_def.h:546
msgid "-4"
msgstr "-4"

#: src/main_menubar_def.h:547
msgid "Zoom factor -4"
msgstr "Zoomfaktor -4"

#: src/main_menubar_def.h:552
msgid "-6"
msgstr "-6"

#: src/main_menubar_def.h:553
msgid "Zoom factor -6"
msgstr "Zoomfaktor -6"

#: src/main_menubar_def.h:558
msgid "-8"
msgstr "-8"

#: src/main_menubar_def.h:559
msgid "Zoom factor -8"
msgstr "Zoomfaktor -8"

#: src/main_menubar_def.h:564
msgid "-- Zoom"
msgstr "-- Zoom"

#: src/main_menubar_def.h:565
msgid "Reduce text zoom by 1 unit"
msgstr "Minska textinzoomning med 1 enhet"

#. 0
#: src/main_menubar_def.h:575
msgid "_Messages"
msgstr "_Meddelanden"

#: src/main_menubar_def.h:576
msgid "Show/Hide the Message window"
msgstr "Visa/Göm meddelandefönstret"

#. 1
#: src/main_menubar_def.h:581
msgid "_Project Listing"
msgstr "_Projektlistning"

#: src/main_menubar_def.h:582 src/toolbar.c:284
msgid "Show/Hide the Project window"
msgstr "Visa/Göm projektfönstret"

#. 2
#: src/main_menubar_def.h:587
msgid "B_ookmarks"
msgstr "B_okmärken"

#: src/main_menubar_def.h:588
msgid "Show the Bookmark window"
msgstr "Visa bokmärkesfönstret"

#. 3
#. 4
#: src/main_menubar_def.h:594
msgid "_Toolbars"
msgstr "Verktygs_rader"

#. 5
#. 6
#: src/main_menubar_def.h:601
msgid "_Editor"
msgstr "_Redigerare"

#. 7
#. 8
#: src/main_menubar_def.h:608
msgid "_Zoom text"
msgstr "_Zooma text"

#. 9
#. 10
#: src/main_menubar_def.h:615 src/main_menubar_def.h:1290
msgid "_Breakpoints"
msgstr "_Brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:616
msgid "Show breakpoints editor window"
msgstr "Visa brytpunktsredigerarfönstret"

#. 11
#. 12
#: src/main_menubar_def.h:622
msgid "_Watch Window"
msgstr "_Bevakningsfönster"

#: src/main_menubar_def.h:623
msgid "Show expression watch window"
msgstr "Visa uttrycksbevakningsfönster"

#. 13
#: src/main_menubar_def.h:628
msgid "_Registers"
msgstr "_Register"

#: src/main_menubar_def.h:629
msgid "Show CPU registers and their contents"
msgstr "Visa processorregister och deras innehåll"

#. 14
#: src/main_menubar_def.h:634
msgid "Program _Stack"
msgstr "Program_stack"

#: src/main_menubar_def.h:635
msgid "Show stack trace of the program"
msgstr "Visa stacken för programmet"

#. 15
#: src/main_menubar_def.h:640
msgid "Shared _Libraries"
msgstr "Delade _bibliotek"

#: src/main_menubar_def.h:641
msgid "Show shared libraries loaded by the program"
msgstr "Visa delade bibliotek som är inlästa av programmet"

#. 16
#: src/main_menubar_def.h:646
msgid "_Kernel Signals"
msgstr "_Kärnsignaler"

#: src/main_menubar_def.h:647
msgid "Show the kernel signals editor window"
msgstr "Visa redigerarfönstret för kärnsignaler"

#. 17
#: src/main_menubar_def.h:652
msgid "_Dump Window"
msgstr "_Dumpningsfönster"

#: src/main_menubar_def.h:653
msgid "Show memory dump window"
msgstr "Visa minnesdumpningsfönster"

#. 18
#. 19
#: src/main_menubar_def.h:659
msgid "_Console"
msgstr "_Konsoll"

#: src/main_menubar_def.h:660
msgid "Show the console where the program runs"
msgstr "Visa konsollen där programmet körs"

#. 20
#: src/main_menubar_def.h:665
msgid "Show _Locals"
msgstr "Visa _lokala variabler"

#: src/main_menubar_def.h:666
msgid "Show/Hide Local Variables in MessagePane"
msgstr "Visa/Göm lokala variabler i meddelandepanelen"

#: src/main_menubar_def.h:675 src/project_dbase_gui.c:392
msgid "Include file"
msgstr "Inkludera fil"

#: src/main_menubar_def.h:681 src/project_dbase_gui.c:398
msgid "Source file"
msgstr "Källfil"

#: src/main_menubar_def.h:687 src/project_dbase_gui.c:404
msgid "Help file"
msgstr "Hjälpfil"

#: src/main_menubar_def.h:693 src/project_dbase_gui.c:410
msgid "Data file"
msgstr "Datafil"

#: src/main_menubar_def.h:699 src/project_dbase_gui.c:416
msgid "Pixmap file"
msgstr "Pixmapfil"

#: src/main_menubar_def.h:705 src/project_dbase_gui.c:422
msgid "Translation file"
msgstr "Översättningsfil"

#: src/main_menubar_def.h:711
msgid "Documentation file"
msgstr "Dokumentationsfil"

#: src/main_menubar_def.h:721 src/project_dbase_gui.c:438
msgid "Add New"
msgstr "Lägg till ny"

#: src/main_menubar_def.h:727 src/project_dbase_gui.c:444
msgid "Import File"
msgstr "Importera fil"

#: src/main_menubar_def.h:735
msgid "Remove the current file from the project"
msgstr "Ta bort den aktuella filen från projektet"

#: src/main_menubar_def.h:742
msgid "Open the README file of the project"
msgstr "Öppna README-filen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:748
msgid "Open the TODO file of the project"
msgstr "Öppna TODO-filen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:754
msgid "Open the ChangeLog file of the project"
msgstr "Öppna ChangeLog-filen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:760
msgid "Open the NEWS file of the project"
msgstr "Öppna NEWS-filen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:766
msgid "Project _Configuration ..."
msgstr "Projekt_konfiguration..."

#: src/main_menubar_def.h:767
msgid "Edit the configuration of the project"
msgstr "Redigera konfigurationen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:772
msgid "Project _Information"
msgstr "Projekt_information"

#: src/main_menubar_def.h:773
msgid "Detailed information about the project"
msgstr "Detaljerad information om projektet"

#: src/main_menubar_def.h:782
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisk"

#: src/main_menubar_def.h:783
msgid "Automatically determine the highlight style"
msgstr "Bestäm automatiskt färgningsstilen"

#: src/main_menubar_def.h:788
msgid "No Highlight style"
msgstr "Ingen färgningsstil"

#: src/main_menubar_def.h:789
msgid "Force the highlight style to None"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Ingen"

#: src/main_menubar_def.h:794
msgid "C and C++"
msgstr "C och C++"

#: src/main_menubar_def.h:795
msgid "Force the highlight style to C and C++"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till C och CPP"

#: src/main_menubar_def.h:800
msgid "C and C++ with GNOME"
msgstr "C och C++ med GNOME"

#: src/main_menubar_def.h:801
msgid "Force the highlight style to C and C++ with GNOME"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till C och C++ med Gnome"

#: src/main_menubar_def.h:806
msgid "HTML"
msgstr "HTML"

#: src/main_menubar_def.h:807
msgid "Force the highlight style to HTML"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till HTML"

#: src/main_menubar_def.h:812
msgid "XML"
msgstr "XML"

#: src/main_menubar_def.h:813
msgid "Force the highlight style to XML"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till XML"

#: src/main_menubar_def.h:818
msgid "Javascript"
msgstr "Javascript"

#: src/main_menubar_def.h:819
msgid "Force the highlight style to Javascript"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Javascript"

#: src/main_menubar_def.h:824
msgid "WScript"
msgstr "WSkript"

#: src/main_menubar_def.h:825
msgid "Force the highlight style to WScript"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till WScript"

#: src/main_menubar_def.h:830
msgid "Makefile"
msgstr "Makefil"

#: src/main_menubar_def.h:831
msgid "Force the highlight style to Makefile"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Makefile"

#: src/main_menubar_def.h:836
msgid "Java"
msgstr "Java"

#: src/main_menubar_def.h:837
msgid "Force the highlight type to Java"
msgstr "Tvinga färgningstypen till Java"

#: src/main_menubar_def.h:842
msgid "LUA"
msgstr "LUA"

#: src/main_menubar_def.h:843
msgid "Force the highlight style to LUA"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till LUA"

#: src/main_menubar_def.h:848
msgid "Python"
msgstr "Python"

#: src/main_menubar_def.h:849
msgid "Force the highlight style to Python"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Python"

#: src/main_menubar_def.h:854
msgid "Perl"
msgstr "Perl"

#: src/main_menubar_def.h:855
msgid "Force the highlight style to Perl"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Perl"

#: src/main_menubar_def.h:860
msgid "SQL"
msgstr "SQL"

#: src/main_menubar_def.h:861
msgid "Force the highlight style to SQL"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till SQL"

#: src/main_menubar_def.h:866
msgid "PL/SQL"
msgstr "PL/SQL"

#: src/main_menubar_def.h:867
msgid "Force the highlight style to PL/SQL"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till PL/SQL"

#: src/main_menubar_def.h:872
msgid "PHP"
msgstr "PHP"

#: src/main_menubar_def.h:873
msgid "Force the highlight style to PHP"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till PHP"

#: src/main_menubar_def.h:878
msgid "LaTex"
msgstr "LaTex"

#: src/main_menubar_def.h:879
msgid "Force the highlight style to LaTex"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till LaTex"

#: src/main_menubar_def.h:884
msgid "Diff"
msgstr "Diff"

#: src/main_menubar_def.h:885
msgid "Force the highlight style to Diff"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Diff"

#: src/main_menubar_def.h:890
msgid "Pascal"
msgstr "Pascal"

#: src/main_menubar_def.h:891
msgid "Force the highlight style to Pascal"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Pascal"

#: src/main_menubar_def.h:896
msgid "Xcode"
msgstr "Xcode"

#: src/main_menubar_def.h:897
msgid "Force the highlight style to Xcode"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till Xcode"

#: src/main_menubar_def.h:902
msgid "Prj/Properties"
msgstr "Prj/Egenskaper"

#: src/main_menubar_def.h:903
msgid "Force the highlight style to project/properties files"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till projekt-/egenskapsfiler"

#: src/main_menubar_def.h:908
msgid "Conf"
msgstr "Conf"

#: src/main_menubar_def.h:909
msgid "Force the highlight style to UNIX conf files"
msgstr "Tvinga färgningsstilen till UNIX conf-filer"

#: src/main_menubar_def.h:918
msgid "Auto _Format"
msgstr "Auto_formatera"

#: src/main_menubar_def.h:919
msgid "Autoformat C and C++ source files"
msgstr "Autoformatera C- och C++-källkodsfiler"

#: src/main_menubar_def.h:924
msgid "_Increase Indent"
msgstr "_Öka indentering"

#: src/main_menubar_def.h:925
msgid "Increase indentation of line/selection"
msgstr "Öka indentering på raden/markeringen"

#: src/main_menubar_def.h:930
msgid "_Decrease Indent"
msgstr "_Minska indentering"

#: src/main_menubar_def.h:931
msgid "Decrease indentation of line/selection"
msgstr "Minska indentering av rad/markering"

#: src/main_menubar_def.h:937
msgid "_Update tags image"
msgstr "_Uppdatera taggbild"

#: src/main_menubar_def.h:938
msgid "Update the tags image of the project/opened files"
msgstr "Uppdatera taggbilden på projektet/öppnade filer"

#: src/main_menubar_def.h:944
msgid "Force _Highlight Style"
msgstr "Tvinga _färgningsstil"

#: src/main_menubar_def.h:951
msgid "_Close All Folds"
msgstr "_Stäng alla inhägnader"

#: src/main_menubar_def.h:952
msgid "Close all code folds in the editor"
msgstr "Stäng alla kodinhägnader i redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:957
msgid "_Open All Folds"
msgstr "_Öppna alla inhägnader"

#: src/main_menubar_def.h:958
msgid "Open all code folds of the editor"
msgstr "Öppna alla kodinhägnader för redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:963
msgid "_Toggle Current Fold"
msgstr "_Slå på/av aktuell inhägnad"

#: src/main_menubar_def.h:964
msgid "Toggle current code fold of the editor"
msgstr "Slå på/av aktuell kodinhägnad för redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:970
msgid "D_etach Current Document"
msgstr "_Koppla från aktuellt dokument"

#: src/main_menubar_def.h:971
msgid "Detach the current editor into a separate window"
msgstr "Koppla ifrån den aktuella redigeraren i ett separat fönster"

#: src/main_menubar_def.h:981
msgid "_Compile"
msgstr "_Kompilera"

#: src/main_menubar_def.h:982
msgid "Compile the current source file"
msgstr "Kompilera den aktuella källfilen"

#: src/main_menubar_def.h:988 src/main_menubar_def.h:1534
msgid "_Build"
msgstr "_Bygg"

#: src/main_menubar_def.h:989
msgid "Build the source directory of the project/current source file"
msgstr "Bygg projektets källkodskatalog/aktuell källkodsfil"

#: src/main_menubar_def.h:994
msgid "Build _All"
msgstr "Bygg _allt"

#: src/main_menubar_def.h:995
msgid "Build the whole project"
msgstr "Bygg hela projektet"

#: src/main_menubar_def.h:1001
msgid "_Install"
msgstr "_Installera"

#: src/main_menubar_def.h:1002
msgid "Install the project on your system"
msgstr "Installera projektet på ditt system"

#: src/main_menubar_def.h:1007
msgid "Build _Distribution"
msgstr "Bygg _distribution"

#: src/main_menubar_def.h:1008
msgid "Build the distribution tarball of the project"
msgstr "Bygg distributionstarbollen för projektet"

#: src/main_menubar_def.h:1014
msgid "Con_figure ..."
msgstr "Kon_figurera..."

#: src/main_menubar_def.h:1015
msgid "Configure the project"
msgstr "Konfigurera projektet"

#: src/main_menubar_def.h:1020
msgid "Auto _generate ..."
msgstr "Auto_generera..."

#: src/main_menubar_def.h:1021
msgid "Auto generate all the build files"
msgstr "Autogenerera alla byggfiler"

#: src/main_menubar_def.h:1027
msgid "Clea_n"
msgstr "St_äda"

#: src/main_menubar_def.h:1028
msgid "Clean the source directory"
msgstr "Städa källkodskatalogen"

#: src/main_menubar_def.h:1033
msgid "Clean A_ll"
msgstr "Städa a_llt"

#: src/main_menubar_def.h:1034
msgid "Clean the whole project directory"
msgstr "Städa hela projektkatalogen"

#: src/main_menubar_def.h:1040
msgid "_Stop Build"
msgstr "_Stopa bygge"

#: src/main_menubar_def.h:1041
msgid "Stop the current compile or build process"
msgstr "Stoppa den aktuella kompilerings- eller byggprocessen"

#: src/main_menubar_def.h:1047
msgid "_Execute"
msgstr "_Kör"

#: src/main_menubar_def.h:1048 src/toolbar.c:501
msgid "Execute the program"
msgstr "Kör programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1053
msgid "Set _Program params ..."
msgstr "Ställ in _programparametrar..."

#: src/main_menubar_def.h:1054
msgid "Set the execution parameters of the program"
msgstr "Ställ in körningsparametrarna för programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1063
msgid "_Toggle bookmark"
msgstr "_Slå på/av bokmärken"

#: src/main_menubar_def.h:1070
msgid "_First bookmark"
msgstr "_Första bokmärke"

#: src/main_menubar_def.h:1076
msgid "_Previous bookmark"
msgstr "_Föregående bokmärke"

#: src/main_menubar_def.h:1082
msgid "_Next bookmark"
msgstr "_Nästa bokmärke"

#: src/main_menubar_def.h:1088
msgid "_Last bookmark"
msgstr "_Sista bokmärke"

#: src/main_menubar_def.h:1095
msgid "_Clear all bookmarks"
msgstr "_Töm alla bokmärken"

#: src/main_menubar_def.h:1105
msgid "Run/_Continue"
msgstr "Kör/_Fortsätt"

#: src/main_menubar_def.h:1106
msgid "Continue the execution of the program"
msgstr "Fortsätt körningen av programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1111
msgid "Step _In"
msgstr "Stega _in"

#: src/main_menubar_def.h:1112
msgid "Single step into function"
msgstr "Enkelstega in i funktion"

#: src/main_menubar_def.h:1117
msgid "Step O_ver"
msgstr "Stega _över"

#: src/main_menubar_def.h:1118
msgid "Single step over function"
msgstr "Enkelstega över funktion"

#: src/main_menubar_def.h:1123
msgid "Step _Out"
msgstr "Stega _ut"

#: src/main_menubar_def.h:1124
msgid "Single step out of the function"
msgstr "Enkelstega ut ur funktionen"

#: src/main_menubar_def.h:1129
msgid "_Run to cursor"
msgstr "_Kör till markör"

#: src/main_menubar_def.h:1130
msgid "Run to the cursor"
msgstr "Kör till markören"

#: src/main_menubar_def.h:1139 src/text_editor_menu.c:100
msgid "Toggle breakpoint"
msgstr "Slå på/av brytpunkt"

#: src/main_menubar_def.h:1140
msgid "Toggle breakpoint at the current location"
msgstr "Slå på/av brytpunkt på den aktuella platsen"

#: src/main_menubar_def.h:1145
msgid "Set Breakpoint ..."
msgstr "Ställ in brytpunkt..."

#: src/main_menubar_def.h:1146
msgid "Set a breakpoint"
msgstr "Ställ in brytpunkt"

#: src/main_menubar_def.h:1152
msgid "_Breakpoints ..."
msgstr "_Brytpunkter..."

#: src/main_menubar_def.h:1153
msgid "Edit breakpoints"
msgstr "Redigera brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:1158
msgid "Disable all Breakpoints"
msgstr "Deaktivera alla brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:1159
msgid "Deactivate all breakpoints"
msgstr "Deaktivera alla brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:1164
msgid "C_lear all Breakpoints"
msgstr "T_öm alla brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:1165
msgid "Delete all breakpoints"
msgstr "Ta bort alla brytpunkter"

#: src/main_menubar_def.h:1174
msgid "Info _Target Files"
msgstr "Info_målsidor"

#: src/main_menubar_def.h:1175
msgid "Display information on the files the debugger is active with"
msgstr "VIsa information om filerna som felsökaren är aktiv med"

#: src/main_menubar_def.h:1180
msgid "Info _Program"
msgstr "_Programinformation"

#: src/main_menubar_def.h:1181
msgid "Display information on the execution status of the program"
msgstr "Visa information om körningsstatusen av programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1186
msgid "Info _Kernel User Struct"
msgstr "Information om _kärnans \"User Struct\""

#: src/main_menubar_def.h:1187
msgid "Display the contents of kernel 'struct user' for current child"
msgstr "Visa innehållet i kärnans \"struct user\" för aktuellt barn"

#: src/main_menubar_def.h:1192
msgid "Info _Threads"
msgstr "_Trådinformation"

#: src/main_menubar_def.h:1193
msgid "Display the IDs of currently known threads"
msgstr "Visa ID för trådar kända för tillfället"

#: src/main_menubar_def.h:1198
msgid "Info _Global variables"
msgstr "Information om _globala variabler"

#: src/main_menubar_def.h:1199
msgid "Display all global and static variables of the program"
msgstr "Visa alla globala och statiska variabler för programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1204
msgid "Info _Local variables"
msgstr "Information om _lokala variabler"

#: src/main_menubar_def.h:1205
msgid "Display local variables of the current frame"
msgstr "Visa lokala variabler för den aktuella ramen"

#: src/main_menubar_def.h:1210
msgid "Info _Current Frame"
msgstr "Information om _aktuell ram"

#: src/main_menubar_def.h:1211
msgid "Display information about the current frame of execution"
msgstr "Visa information om den aktuella körningsramen"

#: src/main_menubar_def.h:1216
msgid "Info Function _Arguments"
msgstr "Information om funktions_argument"

#: src/main_menubar_def.h:1217
msgid "Display function arguments of the current frame"
msgstr "Visa funktionsargument för den aktuella ramen"

#: src/main_menubar_def.h:1226
msgid "_Start Debugger"
msgstr "_Starta felsökare"

#: src/main_menubar_def.h:1227
msgid "Start the debugging session"
msgstr "Starta felsökningssessionen"

#: src/main_menubar_def.h:1233
msgid "Load E_xecutable ..."
msgstr "Läs in _körbar fil..."

#: src/main_menubar_def.h:1234
msgid "Open the executable for debugging"
msgstr "Öppna den körbara filen för felsökning"

#: src/main_menubar_def.h:1239
msgid "Load _Core file ..."
msgstr "Läs in _core-fil..."

#: src/main_menubar_def.h:1240
msgid "Load a core file to dissect"
msgstr "Läs in en core-fil att dissekrera"

#: src/main_menubar_def.h:1245
msgid "_Attach to Process ..."
msgstr "_Anslut till process..."

#: src/main_menubar_def.h:1246
msgid "Attach to a running program"
msgstr "Anslut till ett redan körande program"

#: src/main_menubar_def.h:1252
msgid "_Restart Program"
msgstr "Starta _om program"

#: src/main_menubar_def.h:1253
msgid "Stop and restart the program"
msgstr "Stoppa och starta om programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1258
msgid "S_top Program"
msgstr "S_toppa program"

#: src/main_menubar_def.h:1259
msgid "Stop the program being debugged"
msgstr "Stoppa programmet som felsöks"

#: src/main_menubar_def.h:1264
msgid "_Detach Debugger"
msgstr "_Koppla ifrån felsökare"

#: src/main_menubar_def.h:1265
msgid "Detach from an attached program"
msgstr "Koppla ifrån ett anslutet program"

#: src/main_menubar_def.h:1271
msgid "I_nterrupt Program"
msgstr "A_vbryt program"

#: src/main_menubar_def.h:1272 src/toolbar.c:996
msgid "Interrupt execution of the program"
msgstr "Avbryt körningen av programmet"

#: src/main_menubar_def.h:1277
msgid "Si_gnal to Process"
msgstr "Si_gnalera till process"

#: src/main_menubar_def.h:1278
msgid "Send a kernel signal to the process being debugged"
msgstr "Skicka en kärnsignal till processen som felsöks"

#: src/main_menubar_def.h:1284
msgid "_Execution"
msgstr "_Körning"

#: src/main_menubar_def.h:1297
msgid "_Information"
msgstr "_Information"

#: src/main_menubar_def.h:1304
msgid "Ins_pect/Evaluate ..."
msgstr "Ins_pektera/Evaluera..."

#: src/main_menubar_def.h:1305
msgid "Inspect or evaluate an expression or variable"
msgstr "Inspektera eller evaluera ett uttryck eller en variabel"

#: src/main_menubar_def.h:1310
msgid "Add Expression in _Watch ..."
msgstr "Lägg till ett uttryck i _bevakare..."

#: src/main_menubar_def.h:1311
msgid "Add expression or variable to the watch"
msgstr "Lägg till uttryck eller en variabel i bevakaren"

#: src/main_menubar_def.h:1317
msgid "St_op Debugger"
msgstr "St_oppa felsökaren"

#: src/main_menubar_def.h:1318
msgid "Say goodbye to the debugger"
msgstr "Säg hejdå till felsökaren"

#: src/main_menubar_def.h:1327
msgid "Grep Utility"
msgstr "Grep-verktyg"

#: src/main_menubar_def.h:1333
msgid "Compare two files"
msgstr "Jämför två filer"

#: src/main_menubar_def.h:1339
msgid "Diff Utility"
msgstr "Diff-verktyg"

#: src/main_menubar_def.h:1345
msgid "File View (Char/Octal/Hex)"
msgstr "Filvy (tecken/oktalt/hexadecimalt)"

#: src/main_menubar_def.h:1352
msgid "Declarations"
msgstr "Deklarationer"

#: src/main_menubar_def.h:1358
msgid "C Flow"
msgstr "C-flöde"

#: src/main_menubar_def.h:1364
msgid "C Cross-reference"
msgstr "C-korsreferens"

#: src/main_menubar_def.h:1370
msgid "C Trace"
msgstr "C-spår"

#: src/main_menubar_def.h:1377
msgid "Backup Manager"
msgstr "Säkerhetskopieringshanterare"

#: src/main_menubar_def.h:1387
msgid "_Create New Window"
msgstr "S_kapa nytt fönster"

#: src/main_menubar_def.h:1388
msgid "Open a new file window"
msgstr "Öppna ett nytt filfönster"

#: src/main_menubar_def.h:1398
msgid "Close current document window"
msgstr "Stäng aktuellt dokumentfönster"

#: src/main_menubar_def.h:1407
msgid "_Compiler and Linker Settings ..."
msgstr "_Kompilator- och länkarinställningar..."

#: src/main_menubar_def.h:1408
msgid "Settings for the compiler and linker"
msgstr "Inställningar för kompilatorn och länkaren"

#: src/main_menubar_def.h:1413
msgid "_Source Paths ..."
msgstr "_Källkodssökväg..."

#: src/main_menubar_def.h:1414
msgid "Specify the source paths for the Anjuta to search"
msgstr "Ange källkodssökvägen för Anjuta att söka i"

#: src/main_menubar_def.h:1419
msgid "_Commands ..."
msgstr "_Kommandon..."

#: src/main_menubar_def.h:1420
msgid "Specify the various commands for use"
msgstr "Ange de diverse kommandon som ska användas"

#: src/main_menubar_def.h:1426
msgid "_Preferences ..."
msgstr "_Inställningar..."

#: src/main_menubar_def.h:1427
msgid "Do you prefer coffee to tea? Check it out."
msgstr "Föredrar du kaffe framför te? Testa detta."

#: src/main_menubar_def.h:1432
msgid "Set _Default Preferences"
msgstr "Ställ in _standardinställningar"

#: src/main_menubar_def.h:1433
msgid "But I prefer tea."
msgstr "Men jag föredrar te."

#: src/main_menubar_def.h:1444
msgid "Browse Gnome API Pages"
msgstr "Bläddra i Gnome API-sidor"

#: src/main_menubar_def.h:1445
msgid "The gnome API pages"
msgstr "Gnome API-sidor"

#: src/main_menubar_def.h:1450
msgid "Browse Man Pages"
msgstr "Bläddra i manualsidor"

#: src/main_menubar_def.h:1451
msgid "The good old manual pages"
msgstr "De gamla hederliga manualsidorna"

#: src/main_menubar_def.h:1456
msgid "Browse Info Pages"
msgstr "Bläddra i infosidor"

#: src/main_menubar_def.h:1457
msgid "Info pages, where you cannot find what you are looking for"
msgstr "Infosidor, där du inte kan hitta det du letar efter"

#: src/main_menubar_def.h:1463 src/text_editor_menu.c:224
msgid "Context Help"
msgstr "Sammanhangshjälp"

#: src/main_menubar_def.h:1464
msgid "Search help for the current word in the editor"
msgstr "Sök hjälp för det aktuella ordet i redigeraren"

#: src/main_menubar_def.h:1469
msgid "Search a topic"
msgstr "Sök ett ämne"

#: src/main_menubar_def.h:1470
msgid "May I help you?"
msgstr "Kan jag hjälpa dig?"

#: src/main_menubar_def.h:1476
msgid "Anjuta Home site"
msgstr "Hemsida för Anjuta"

#: src/main_menubar_def.h:1477
msgid "Online documentation and resources"
msgstr "Online-dokumentation och resurser"

#: src/main_menubar_def.h:1483
msgid "Libraries API references"
msgstr "Referenser till biblioteks-API"

#: src/main_menubar_def.h:1484
msgid "Online reference library for GDK, GLib, GNOME etc.."
msgstr "Online-referensbibliotek för GDK, GLib, GNOME osv..."

#: src/main_menubar_def.h:1489
msgid "Report Bugs"
msgstr "Rapportera fel"

#: src/main_menubar_def.h:1490
msgid "Submit a bug report for Anjuta"
msgstr "Skicka in en felrapport för Anjuta"

#: src/main_menubar_def.h:1495
msgid "Request Features"
msgstr "Begär funktioner"

#: src/main_menubar_def.h:1496
msgid "Submit a feature request for Anjtua"
msgstr "Skicka in en begäran om nya funktioner för Anjuta"

#: src/main_menubar_def.h:1501
msgid "Submit patches"
msgstr "Skicka programfixar"

#: src/main_menubar_def.h:1502
msgid "Submit patches for Anjuta"
msgstr "Skicka programfixar för Anjuta"

#: src/main_menubar_def.h:1507
msgid "Ask a question"
msgstr "Ställ en fråga"

#: src/main_menubar_def.h:1508
msgid "Submit a question for FAQs"
msgstr "Skicka en fråga för \"Frågor och svar\""

#: src/main_menubar_def.h:1522
msgid "_Project"
msgstr "_Projekt"

#: src/main_menubar_def.h:1528
msgid "For_mat"
msgstr "For_matering"

#: src/main_menubar_def.h:1540
msgid "Bookmar_k"
msgstr "Bokmär_ke"

#: src/main_menubar_def.h:1546
msgid "_Debug"
msgstr "Fels_ök"

#: src/main_menubar_def.h:1552
msgid "_Utilities"
msgstr "_Verktyg"

#: src/main_menubar_def.h:1568
msgid "_Settings"
msgstr "_Inställningar"

#: src/mainmenu_callbacks.c:120
msgid "All files saved ..."
msgstr "Alla filer sparade..."

#: src/mainmenu_callbacks.c:137
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" is not saved.\n"
"Do you want to save it before closing?"
msgstr ""
"Filen \"%s\" är inte sparad.\n"
"Vill du spara den innan du avslutar?"

#: src/mainmenu_callbacks.c:188
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to reload %s.\n"
"You will lose any unsaved modification."
msgstr ""
"Är du säker på att du vill läsa om %s.\n"
"Du kommer att förlora alla ändringar som inte är sparade."

#: src/mainmenu_callbacks.c:258
#, c-format
msgid "Could not execute cmd: %s"
msgstr "Kunde inte köra kommando: %s"

#: src/mainmenu_callbacks.c:265
#, c-format
msgid ""
"There was an error while printing.\n"
"The cmd is: %s"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel under utskrift.\n"
"Kommandot är: %s"

#: src/mainmenu_callbacks.c:271
msgid "The file has been sent for printing."
msgstr "Filen har skickats för utskrift."

#: src/mainmenu_callbacks.c:287
msgid "You must save the file first and then print"
msgstr "Du måste spara filen först och sedan skriva ut"

#: src/mainmenu_callbacks.c:291
msgid "Are you sure you want to print the current file?"
msgstr "Är du säker på att du vill skriva ut den aktuella filen?"

#: src/mainmenu_callbacks.c:1140
msgid "Tags image update successfully."
msgstr "Uppdatering av taggbild lyckades."

#: src/mainmenu_callbacks.c:1604
msgid "Debugger is not running. Start it first."
msgstr "Felsökaren kör inte. Starta den först."

#: src/mainmenu_callbacks.c:1640
msgid ""
"Program is ATTACHED.\n"
"Do you still want to stop Debugger?"
msgstr ""
"Programmet är ANSLUTET.\n"
"Vill du stoppa felsökaren?"

#: src/mainmenu_callbacks.c:1650
msgid ""
"Program is running.\n"
"Do you still want to stop Debugger?"
msgstr ""
"Programmet kör.\n"
"Vill du stoppa felsökaren?"

#: src/mainmenu_callbacks.c:1829 src/mainmenu_callbacks.c:1847
#: src/mainmenu_callbacks.c:1875 src/mainmenu_callbacks.c:1893
msgid "Cannot launch gnome-help-browser"
msgstr "Kan inte starta gnome-help-browser"

#: src/messages.c:253
msgid "Unknown type in Message window\n"
msgstr "Okänd typ i meddelandefönster\n"

#: src/messages.c:504
msgid "Build messages"
msgstr "Byggmeddelanden"

#: src/messages.c:505
msgid "Debug messages"
msgstr "Felsökningsmeddelanden"

#: src/messages.c:506
msgid "Find messages"
msgstr "Sökmeddelanden"

#: src/messages.c:507
msgid "CVS messages"
msgstr "CVS-meddelanden"

#: src/messages.c:508
msgid "Debug Locals Listing"
msgstr "Felsök lokallistning"

#: src/messages.c:518 src/text_editor_menu.c:270 src/toolbar.c:511
msgid "Debug"
msgstr "Felsök"

#: src/messages.c:520
msgid "CVS"
msgstr "CVS"

#: src/messages.c:521
msgid "Locals"
msgstr "Lokala variabler"

#: src/messages.c:592 src/toolbar.c:294
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"

#: src/messages.c:628
msgid "Dock window"
msgstr "Docka fönster"

#: src/messages.c:637
msgid "Dock"
msgstr "Docka"

#: src/preferences.c:546
msgid ""
"Are you sure you want to reset the preferences to\n"
"their default settings?"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill återställa inställningarna\n"
"till deras standardalternativ?"

#: src/preferences_gui.c:145
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: src/preferences_gui.c:164 src/project_config.c:769
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/preferences_gui.c:184
msgid "Styles"
msgstr "Stilar"

#: src/preferences_gui.c:194
msgid "Editor"
msgstr "Redigerare"

#: src/preferences_gui.c:204
msgid "Print Setup"
msgstr "Skrivarinställningar"

#: src/preferences_gui.c:214
msgid "Auto Format"
msgstr "Autoformatera"

#: src/preferences_gui.c:224
msgid "misc"
msgstr "div"

#: src/preferences_gui.c:233
msgid "Components"
msgstr "Komponenter"

#: src/preferences_gui.c:318
msgid " Directories "
msgstr " Kataloger "

#: src/preferences_gui.c:354
msgid "Projects:"
msgstr "Projekt:"

#: src/preferences_gui.c:361
msgid "Tarballs:"
msgstr "Tarbollar:"

#: src/preferences_gui.c:368
msgid "Rpms:"
msgstr "Rpm:er:"

#: src/preferences_gui.c:375
msgid "Srpms:"
msgstr "Srpm:er:"

#: src/preferences_gui.c:382
msgid " History size "
msgstr " Historikstorlek "

#: src/preferences_gui.c:391
msgid "Recent Projects:"
msgstr "Senaste projekt:"

#: src/preferences_gui.c:398
msgid "Recent Files:"
msgstr "Senaste filer:"

#: src/preferences_gui.c:405
msgid "Combo Popdown:"
msgstr "Kombinationsmeny:"

#: src/preferences_gui.c:463
msgid " Job Options "
msgstr " Jobbalternativ "

#: src/preferences_gui.c:473
msgid "Beep on job complete"
msgstr "Pip när jobbet är klart"

#: src/preferences_gui.c:482
msgid "Dialog on job complete"
msgstr "Dialogfönster då jobbet är klart"

#: src/preferences_gui.c:537
msgid "Keep going when some targets cannot be made"
msgstr "Fortsätt då en del mål inte kan skapas"

#: src/preferences_gui.c:544
msgid "Silent: Don't echo commands"
msgstr "Tyst: Eka inte kommandon"

#: src/preferences_gui.c:551
msgid "Produce debugging outputs"
msgstr "Skapa felsökningsutdata"

#: src/preferences_gui.c:558
msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
msgstr "Varna då odefinierad variabel refereras"

#: src/preferences_gui.c:572
msgid "Max no of jobs:"
msgstr "Största antal jobb:"

#: src/preferences_gui.c:653
msgid "Select Highlight item to edit:"
msgstr "Välj färgningsobjekt att redigera:"

#: src/preferences_gui.c:677
msgid " Highlight Style "
msgstr " Färgningsstil "

#: src/preferences_gui.c:708 src/preferences_gui.c:733
#: src/preferences_gui.c:780 src/preferences_gui.c:787
msgid "Use default"
msgstr "Använd standardvärde"

#: src/preferences_gui.c:721
msgid "Bold"
msgstr "Fet"

#: src/preferences_gui.c:725
msgid "Italic"
msgstr "Kursiv"

#: src/preferences_gui.c:729
msgid "Underlined"
msgstr "Understruken"

#: src/preferences_gui.c:740
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"

#: src/preferences_gui.c:747
msgid "Attribute:"
msgstr "Attribut:"

#: src/preferences_gui.c:754
msgid "Fore color:"
msgstr "Förgrundsfärg:"

#: src/preferences_gui.c:761
msgid "Back color:"
msgstr "Bakgrundsfärg:"

#: src/preferences_gui.c:801
msgid "Caret color:"
msgstr "Caret-färg:"

#: src/preferences_gui.c:814
msgid "Calltip color:"
msgstr "Färg på anropstips:"

#: src/preferences_gui.c:827
msgid "Selection Foreground:"
msgstr "Markeringsförgrund:"

#: src/preferences_gui.c:840
msgid "Selection Background:"
msgstr "Markeringsbakgrund:"

#: src/preferences_gui.c:949
msgid "Disable syntax highlighting"
msgstr "Deaktivera syntaxfärgning"

#: src/preferences_gui.c:956
msgid "Enable Auto save"
msgstr "Aktivera automatiskt sparande"

#: src/preferences_gui.c:963
msgid "Enable Auto indent"
msgstr "Aktivera autoindentering"

#: src/preferences_gui.c:971
msgid "Use tabs for indentation"
msgstr "Använd tabulatorer för indentering"

#: src/preferences_gui.c:978
msgid "Enable braces check"
msgstr "Aktivera klammerkontroll"

#: src/preferences_gui.c:985
msgid "Save in DOS format"
msgstr "Spara i DOS-format"

#: src/preferences_gui.c:1037
msgid "Tab size in spaces"
msgstr "Tabulatorstorlek i blanksteg"

#: src/preferences_gui.c:1044
msgid "Auto save timer interval in minutes"
msgstr "Tidintervall i minuter för automatiskt sparande"

#: src/preferences_gui.c:1051
msgid "Auto indent size in spaces"
msgstr "Automatisk indenteringsstorlek i blanksteg"

#: src/preferences_gui.c:1058
msgid "Line number margin width in pixels"
msgstr "Bredd på radnummermarginal i bildpunkter"

#: src/preferences_gui.c:1065
msgid "Save session time interval"
msgstr "Tidsintervall för sparandesession"

#: src/preferences_gui.c:1074
msgid "Strip trailing spaces on file save"
msgstr "Ta bort eftersläpande blanksteg vid filsparande"

#: src/preferences_gui.c:1082
msgid "Collapse all folds on file open"
msgstr "Fäll ihop alla inhägnader vid filöppning"

#: src/preferences_gui.c:1137
msgid " Paper Size"
msgstr " Pappersstorlek"

#: src/preferences_gui.c:1147
msgid " Print Command "
msgstr " Utskriftskommando "

#: src/preferences_gui.c:1209
msgid "Disable Auto format"
msgstr "Deaktivera automatisk formatering"

#: src/preferences_gui.c:1213
msgid " Format Style "
msgstr " Formateringsstil "

#: src/preferences_gui.c:1236
msgid " Custom Style "
msgstr " Anpassad stil "

#: src/preferences_gui.c:1247
msgid ""
"Enter the command line arguments for the 'indent' program.\n"
"Read the info page for 'indent' for more details."
msgstr ""
"Ange kommandoradsargumenten för \"indent\"-programmet.\n"
"Läs infosidan för \"indent\" för mer information."

#: src/preferences_gui.c:1316
msgid " Messages"
msgstr " Meddelanden"

#: src/preferences_gui.c:1328
msgid "Truncate long messages"
msgstr "Kapa långa meddelanden"

#: src/preferences_gui.c:1355
msgid "Number of first characters to show"
msgstr "Antal första tecken att visa"

#: src/preferences_gui.c:1362
msgid "Number of last characters to show"
msgstr "Antal sista tecken att visa"

#: src/preferences_gui.c:1369
msgid " Notebook tags position "
msgstr " Position för flikhäftestaggar "

#: src/preferences_gui.c:1380
msgid "Do not show notebook title tags"
msgstr "Visa inte fikhäftestiteltaggar"

#: src/preferences_gui.c:1394
msgid "Top"
msgstr "Överst"

#: src/preferences_gui.c:1403
msgid "Bottom"
msgstr "Nederst"

#: src/preferences_gui.c:1412
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: src/preferences_gui.c:1421
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: src/preferences_gui.c:1429
msgid " Tags Browser "
msgstr " Taggbläddrare"

#: src/preferences_gui.c:1436
msgid "Update tags image automatically"
msgstr "Uppdatera automatiskt taggbilder"

#: src/preferences_gui.c:1505
msgid " Components"
msgstr " Komponenter"

#: src/preferences_gui.c:1517
msgid "Use Components"
msgstr "Använd komponenter"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/project_dbase.c:307 src/toolbar.c:413
msgid "Open Project"
msgstr "Öppna projekt"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/project_dbase.c:314
msgid "Add To Project"
msgstr "Lägg till i projekt"

#: src/project_dbase.c:328 src/project_dbase.c:472 src/project_dbase_gui.c:533
msgid "Project: None"
msgstr "Projekt: Inget"

#: src/project_dbase.c:607 src/project_dbase.c:626
#, c-format
msgid "Couldn't load project: %s"
msgstr "Kunde inte läsa in projekt: %s"

#: src/project_dbase.c:618
#, c-format
msgid ""
"Error: You need Anjuta version %s or later to open this project.\n"
"Please upgrade Anjuta to the latest version (Help for more information).\n"
"For the time being, I am too old to load it.:-("
msgstr ""
"Fel: Du behöver Anjuta version %s eller senare för att öppna detta projekt.\n"
"Uppgradera Anjuta till den senaste versionen (Hjälp för mer information).\n"
"För tillfället är jag för gammal för att läsa in det. :-("

#: src/project_dbase.c:773
#, c-format
msgid ""
"You need Anjuta version %s or later to open this project.\n"
"Please upgrade Anjuta to the latest version (Help for more information).\n"
"For the time being, I am too old to load it. :-("
msgstr ""
"DU behöver Anjuta version %s eller senare för att öppna detta projekt.\n"
"Uppgradera Anjuta till den senaste versionen (Hjälp för mer information).\n"
"För tillfället är jag för gammal för att läsa in det. :-("

#: src/project_dbase.c:833
msgid "Project loaded successfully."
msgstr "Projektet lästes in utan problem."

#: src/project_dbase.c:848 src/project_dbase.c:852
#, c-format
msgid "Error in loading Project: %s"
msgstr "Fel vid inläsning av projekt: %s"

#: src/project_dbase.c:1082
msgid "Project Saved Successfully"
msgstr "Projektet sparades utan problem"

#: src/project_dbase.c:1088 src/project_dbase.c:1090
msgid "Unable to save the project."
msgstr "Kan inte komma åt projektet."

#: src/project_dbase.c:1464 src/project_dbase.c:1497
msgid ""
"The Project glade file does not\n"
"exist in the top level project directory."
msgstr ""
"Projektets glade-fil finns inte i\n"
"projektets översta katalog."

#. Set project title
#: src/project_dbase.c:1912
msgid "Project: "
msgstr "Projekt: "

#: src/project_config.c:737
msgid "Project configuration"
msgstr "Projektkonfiguration"

#: src/project_config.c:748
msgid "Project Description"
msgstr "Projektbeskrivning"

#: src/project_config.c:776
msgid "Disable Overwriting project files"
msgstr "Deaktivera överskrivning av projektfiler"

#: src/project_config.c:786
msgid "Project's configure.in"
msgstr "Projektets configure.in"

#: src/project_config.c:792
msgid "Top level Makefile.am"
msgstr "Toppnivå Makefile.am"

#: src/project_config.c:798
msgid "Source module Makefile.am"
msgstr "Källkodsmodul Makefile.am"

#: src/project_config.c:804
msgid "Include module Makefile.am"
msgstr "Inkludera modulen Makefile.am"

#: src/project_config.c:810
msgid "Help module Makefile.am"
msgstr "Hjälpmodul Makefile.am"

#: src/project_config.c:816
msgid "Pixmap module Makefile.am"
msgstr "Pixmapmodul Makefile.am"

#: src/project_config.c:821
msgid "Data module Makefile.am"
msgstr "Datamoduk Makefile.am"

#: src/project_config.c:826
msgid "Doc module Makefile.am"
msgstr "Dokumentationsmodul Makefile.am"

#: src/project_config.c:831
msgid "Po module (translation) Makefile.am"
msgstr "Po-modul (översättning) Makefile.am"

#: src/project_config.c:836
msgid "Build files"
msgstr "Byggfiler"

#: src/project_config.c:854
msgid "Check for programs in config.in"
msgstr "Kontrollera program i config.in"

#: src/project_config.c:871
msgid "Program checks"
msgstr "Programkontroller"

#: src/project_config.c:878
msgid "Check for libs in config.in"
msgstr "Kontrollera bibliotek i config.in"

#: src/project_config.c:895
msgid "Library checks"
msgstr "Bibliotekskontroller"

#: src/project_config.c:904
msgid "Check for header files in config.in"
msgstr "Kontrollera huvudfiler i config.in"

#: src/project_config.c:921
msgid "Header checks"
msgstr "Huvudkontroller"

#: src/project_config.c:930
msgid "Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics"
msgstr "Kontrollera typdefinitioner, strukturer och kompilatorkarakteristik"

#: src/project_config.c:947
msgid "Characteristics check"
msgstr "Karakteristikkontroll"

#: src/project_config.c:956
msgid "Check for lib functions in config.in"
msgstr "Kontrollera biblioteksfunktioner i config.in"

#: src/project_config.c:973
msgid "Lib functions checks"
msgstr "Kontroller av biblioteksfunktioner"

#: src/project_config.c:980
msgid "Additional scripts in config.in"
msgstr "Ytterligare skript i config.in"

#: src/project_config.c:997
msgid "Additional script"
msgstr "Ytterligare skript"

#: src/project_config.c:1004 src/project_config.c:1021
msgid "Files to configure"
msgstr "Filer att konfigurera"

#: src/project_config.c:1036
msgid "Auto scan the project"
msgstr "Genomsök projektet automatiskt"

#: src/project_config.c:1041
msgid "Configuration scripts"
msgstr "Konfigurationssökvägar"

#: src/project_config.c:1055
msgid "Extra modules to be built before source module:"
msgstr "Extra moduler att byggas före källkodsmodul:"

#: src/project_config.c:1075
msgid "Extra modules to be built after source module:"
msgstr "Extra moduler att byggas efter källkodsmodul:"

#: src/project_config.c:1089
msgid "Modules"
msgstr "Moduler"

#: src/project_config.c:1095
msgid "Extra scripts at the end of Top Makefile.am"
msgstr "Extra skript på slutet av översta Makefile.am"

#: src/project_config.c:1112
msgid "Makefile.am"
msgstr "Makefile.am"

#: src/project_dbase_gui.c:142
#, c-format
msgid ""
"Are you sure you want to remove the item\n"
"\"%s\" from the Project Data Base?"
msgstr ""
"Är du säker att du vill ta bort objektet\n"
"\"%s\" från projektdatabasen?"

#: src/project_dbase_gui.c:309
msgid "There is already a project opened.Do you want to close it first?"
msgstr "Det finns redan ett öppnat projekt. Vill du stänga det först?"

#: src/project_dbase_gui.c:428
msgid "Doc file"
msgstr "Dokumentationsfil"

#: src/project_dbase_gui.c:451
msgid "View"
msgstr "Visning"

#: src/project_dbase_gui.c:471
msgid "Configure Project"
msgstr "Konfigurera projekt"

#: src/project_dbase_gui.c:477
msgid "Project Info"
msgstr "Projektinformation"

#: src/project_dbase_gui.c:484 src/registers_gui.c:53 src/sharedlib_gui.c:46
#: src/signals_gui.c:59 src/stack_trace_gui.c:65 src/watch_gui.c:67
msgid "Dock/Undock"
msgstr "Docka/Koppla loss"

#: src/project_dbase_gui.c:490 src/registers_gui.c:60 src/sharedlib_gui.c:53
#: src/signals_gui.c:66 src/stack_trace_gui.c:72 src/toolbar.c:308
#: src/watch_gui.c:73
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#: src/project_dbase_gui.c:552 src/toolbar.c:283
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

#: src/project_dbase_gui.c:659
msgid "Project Information"
msgstr "Projektinformation"

#: src/project_dbase_gui.c:666
msgid " Project Information "
msgstr " Projektinformation "

#: src/project_dbase_gui.c:702
msgid "Author:"
msgstr "Författare:"

#: src/project_dbase_gui.c:789
msgid "Program Name:"
msgstr "Programnamn:"

#: src/project_dbase_gui.c:796
msgid "No of src files:"
msgstr "Antal källkodsfiler:"

#: src/project_dbase_gui.c:803
msgid "No of help files:"
msgstr "Antal hjälpfiler:"

#: src/project_dbase_gui.c:810
msgid "No of data files:"
msgstr "Antal datafiler:"

#: src/project_dbase_gui.c:817
msgid "No of pix files:"
msgstr "Antal bildfiler:"

#: src/project_dbase_gui.c:824
msgid "No of doc files:"
msgstr "Antal dokumentationsfiler:"

#: src/project_dbase_gui.c:845
msgid "No of po files:"
msgstr "Antal po-filer:"

#: src/project_dbase_gui.c:852
msgid "Version:"
msgstr "Version:"

#: src/project_dbase_gui.c:875
msgid "GUI editable by Glade:"
msgstr "Grafiskt användargränssnitt redigerbart av Glade:"

#: src/project_dbase_gui.c:897
msgid "Makefiles managed:"
msgstr "Makefiler hanterade:"

#: src/project_dbase_gui.c:939
msgid "Gettext support:"
msgstr "Gettext-stöd:"

#: src/project_dbase_gui.c:997
msgid "Project Type:"
msgstr "Projekttyp:"

#: src/project_dbase_gui.c:1040
msgid ""
"Project is not saved.\n"
"Do you want to save it before closing?"
msgstr ""
"Projektet är inte sparat.\n"
"Vill du spara det innan du stänger?"

#: src/project_dbase_gui.c:1057 src/project_dbase_gui.c:1177
msgid "Breton"
msgstr "Bretonska"

#: src/project_dbase_gui.c:1058
msgid "Catalan"
msgstr "Katalanska"

#: src/project_dbase_gui.c:1059
msgid "Czech"
msgstr "Tjeckiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1060
msgid "Danish"
msgstr "Danska"

#: src/project_dbase_gui.c:1061
msgid "German"
msgstr "Tyska"

#: src/project_dbase_gui.c:1062
msgid "Greek"
msgstr "Grekiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1063
msgid "Esperanto"
msgstr "Esperanto"

#: src/project_dbase_gui.c:1064
msgid "Spanish"
msgstr "Spanska"

#: src/project_dbase_gui.c:1065
msgid "Finnish"
msgstr "Finska"

#: src/project_dbase_gui.c:1066
msgid "French"
msgstr "Franska"

#: src/project_dbase_gui.c:1067
msgid "Herbrew"
msgstr "Hebreiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1068 src/project_dbase_gui.c:1072
msgid "Croatian"
msgstr "Kroatiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1069
msgid "Hungarian"
msgstr "Ungerska"

#: src/project_dbase_gui.c:1070
msgid "Islandic"
msgstr "Isländska"

#: src/project_dbase_gui.c:1071
msgid "Italian"
msgstr "Italienska"

#: src/project_dbase_gui.c:1073
msgid "Korean"
msgstr "Koreanska"

#: src/project_dbase_gui.c:1074
msgid "Macedonian"
msgstr "Makedonska"

#: src/project_dbase_gui.c:1075
msgid "Dutch"
msgstr "Holländska"

#: src/project_dbase_gui.c:1076
msgid "Norwegian"
msgstr "Norska"

#: src/project_dbase_gui.c:1077
msgid "Polish"
msgstr "Polska"

#: src/project_dbase_gui.c:1078
msgid "Portuguese"
msgstr "Portugisiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1079
msgid "Romanian"
msgstr "Rumänska"

#: src/project_dbase_gui.c:1080
msgid "Russian"
msgstr "Ryska"

#: src/project_dbase_gui.c:1081
msgid "Slovak"
msgstr "Slovakiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1082
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1083
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Förenklad kinesiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1084
msgid "Chinese"
msgstr "Kinesiska"

#: src/project_dbase_gui.c:1085
msgid "Estonian"
msgstr "Estländska"

#: src/project_dbase_gui.c:1129
msgid "Select regional language"
msgstr "Välj regionalspråk"

#: src/project_dbase_gui.c:1145
msgid "Select Regional Language:"
msgstr "Välj regionalspråk:"

#: src/project_dbase_gui.c:1257
msgid "This file has already been added to the project."
msgstr "Denna fil har redan lagts till i projektet."

#: src/project_dbase_gui.c:1287
msgid "Error while copying the file inside the module."
msgstr "Fel vid kopiering av filen inuti modulen."

#: src/project_dbase_gui.c:1339
#, c-format
msgid ""
"\"%s\"\n"
"does not exist in the current module directory.\n"
"Do you want to IMPORT (copy) into the module?"
msgstr ""
"\"%s\"\n"
"finns inte i den aktuella modulkatalogen.\n"
"Vill du IMPORTERA (kopiera) in i modulen?"

#: src/registers_gui.c:38
msgid "Modify"
msgstr "Modifera"

#: src/registers_gui.c:92
msgid "CPU Registers"
msgstr "Processorregister"

#: src/registers_gui.c:110
msgid "Register"
msgstr "Register"

#: src/registers_gui.c:114
msgid "Hex"
msgstr "Hexadecimalt"

#: src/registers_gui.c:118
msgid "Decimal"
msgstr "Decimalt"

#: src/sharedlib_gui.c:83
msgid "Shared libraries"
msgstr "Delade bibliotek"

#: src/sharedlib_gui.c:103
msgid " Shared Object "
msgstr " Delat objekt "

#: src/sharedlib_gui.c:107
msgid "From"
msgstr "Från"

#: src/sharedlib_gui.c:111
msgid "To"
msgstr "Till"

#: src/sharedlib_gui.c:115
msgid "Sysm Read"
msgstr "Sysm läst"

#: src/signals_gui.c:37
msgid "Modify Signal"
msgstr "Modifiera signal"

#: src/signals_gui.c:44
msgid "Send to process"
msgstr "Skicka till process"

#: src/signals_gui.c:96
msgid "Kernel signals"
msgstr "Kärnsignaler"

#: src/signals_gui.c:117
msgid "Signal"
msgstr "Signal"

#: src/signals_gui.c:121 src/toolbar.c:522 src/toolbar.c:1088
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

#: src/signals_gui.c:125 src/text_editor_gui.c:260 src/toolbar.c:218
msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

#: src/signals_gui.c:211
msgid "Set Signal Property"
msgstr "Ställ in signalegenskap"

#: src/signals_gui.c:253
msgid " Stop: "
msgstr " Stoppa: "

#: src/signals_gui.c:257
msgid " Print: "
msgstr " Skriv ut: "

#. set the size to that of our splash image.
#: src/splash.c:92
msgid "Anjuta"
msgstr "Anjuta"

#: src/src_paths_gui.c:49
msgid "Source files paths"
msgstr "Sökvägar till källkodsfiler"

#: src/src_paths_gui.c:145
msgid "Search Paths"
msgstr "Sökvägar för sökning"

#: src/stack_trace_gui.c:36
msgid "Frame set"
msgstr "Ramsamling"

#: src/stack_trace_gui.c:43
msgid "Frame info"
msgstr "Raminformation"

#: src/stack_trace_gui.c:105
msgid "Stack Trace"
msgstr "Stack"

#: src/stack_trace_gui.c:126 src/toolbar.c:1033
msgid "Frame"
msgstr "Ram"

#: src/stack_trace_gui.c:130 src/toolbar.c:1061
msgid "Stack"
msgstr "Stack"

#: src/tags_manager.c:185
msgid "# *********** DO NOT EDIT OR RENAME THIS FILE *****************\n"
msgstr "# ********* REDIGERA INTE ELLER BYT NAMN PÅ DENNA FIL *********\n"

#: src/tags_manager.c:188
msgid ""
"# ******************* Created by Anjuta ********************************\n"
msgstr ""
"# *************************** Skapad av Anjuta ***************************\n"

#: src/tags_manager.c:191
msgid "# ***************** Anjuta Tags cache file ********************\n"
msgstr "# ******************** Anjuta taggcachefil ********************\n"

#: src/tags_manager.c:501 src/toolbar.c:610
msgid "File:"
msgstr "Fil:"

#: src/tags_manager.c:504 src/toolbar.c:633
msgid "Function:"
msgstr "Funktion:"

#: src/tags_manager.c:541
msgid "Class:"
msgstr "Klass:"

#: src/tags_manager.c:544
msgid "Mem Func:"
msgstr "Minnesfunktion:"

#: src/tags_manager.c:585
msgid "Tag:"
msgstr "Tagg:"

#: src/tags_manager.c:760
msgid "Synchronizing and updating Tags Image ... hold on"
msgstr "Synkroniserar och uppdaterar taggbild... vänta"

#: src/tags_manager.c:787
msgid "Updating Tags image completed"
msgstr "Uppdatering av taggbild färdig"

#: src/tags_manager.c:816
msgid "Syncdronization of Tags image failed"
msgstr "Synkronisering av taggbild misslyckades"

#: src/text_editor.c:756
msgid "Loading File ..."
msgstr "Läser in fil..."

#: src/text_editor.c:762
#, c-format
msgid "Could not load file: %s"
msgstr "Kunde inte läsa in fil: %s"

#: src/text_editor.c:790
msgid "File Loaded Successfully"
msgstr "Filen lästes in utan problem"

#: src/text_editor.c:805
msgid "Saving File ..."
msgstr "Sparar fil..."

#: src/text_editor.c:810
#, c-format
msgid "Couldn't save file: %s."
msgstr "Kunde inte spara fil: %s."

#: src/text_editor.c:834
msgid "File Saved successfully"
msgstr "Filen sparades utan problem"

#: src/text_editor.c:929
#, c-format
msgid ""
"WARNING: The file \"%s\" in the disk is more recent than\n"
"the current buffer.\n"
"Do you want to reload it."
msgstr ""
"VARNING: Filen \"%s\" på disk är nyare än den som finns i\n"
"den aktuella bufferten.\n"
"Vill du läsa om den?"

#: src/text_editor.c:1045
msgid "Autoformat is disablde. If you want, enable in Preferences."
msgstr ""
"Autoformatering är deaktiverad. Om du vill använda det aktiverar du det i "
"Inställningar."

#: src/text_editor.c:1051
msgid "Auto formating ..."
msgstr "Autoformatering..."

#: src/text_editor.c:1061 src/text_editor.c:1088
msgid "Error in auto formating ..."
msgstr "Fel i autoformatering..."

#: src/text_editor.c:1094
msgid "Auto formating completed"
msgstr "Autoformatering färdig"

#: src/text_editor_cbs.c:176
#, c-format
msgid "Autosaved \"%s\""
msgstr "Autosparade \"%s\""

#: src/text_editor_cbs.c:180
#, c-format
msgid "Autosave \"%s\" -- Failed"
msgstr "Autosparande av \"%s\" -- Misslyckades"

#: src/text_editor_gui.c:112 src/toolbar.c:109
msgid "New"
msgstr "Ny"

#: src/text_editor_gui.c:122 src/toolbar.c:120
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: src/text_editor_gui.c:122
msgid "Open Text File"
msgstr "Öppna textfil"

#: src/text_editor_gui.c:134 src/toolbar.c:133
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: src/text_editor_gui.c:134
msgid "Save Current File"
msgstr "Spara aktuell fil"

#: src/text_editor_gui.c:144 src/toolbar.c:168
msgid "Reload"
msgstr "Läs om"

#: src/text_editor_gui.c:145
msgid "Reload Current File"
msgstr "Läs om aktuell fil"

#: src/text_editor_gui.c:156 src/text_editor_menu.c:202
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: src/text_editor_gui.c:156
msgid "Cut to clipboard"
msgstr "Klipp ut till urklipp"

#: src/text_editor_gui.c:165 src/text_editor_menu.c:209
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: src/text_editor_gui.c:166
msgid "Copy to clipboard"
msgstr "Kopiera till urklipp"

#: src/text_editor_gui.c:175 src/text_editor_menu.c:216
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: src/text_editor_gui.c:176
msgid "Paste from clipboard"
msgstr "Klistra in från urklipp"

#: src/text_editor_gui.c:188
msgid "Search the given string"
msgstr "Sök den angivna strängen"

#: src/text_editor_gui.c:198
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"

#: src/text_editor_gui.c:200
msgid "Search and replace the given string"
msgstr "Sök och ersätt den angivna strängen"

#: src/text_editor_gui.c:220
msgid "line: "
msgstr "rad: "

#: src/text_editor_gui.c:236 src/toolbar.c:452
msgid "Compile the current file"
msgstr "Kompilera den aktuella filen"

#: src/text_editor_gui.c:248
msgid "Build current File or Build the source directory of the Project"
msgstr "Bygg aktuell fil eller bygg källkodskatalogen för projektet"

#: src/text_editor_gui.c:261
msgid "Print the current File"
msgstr "Skriv ut den aktuella filen"

#: src/text_editor_gui.c:273
msgid "Attach the editor window as paged editor"
msgstr "Fäst redigerarfönstret som en sidredigerare"

#: src/text_editor_menu.c:72
msgid "Prev mesg"
msgstr "Föregående medd."

#: src/text_editor_menu.c:78
msgid "Next mesg"
msgstr "Nästa medd."

#: src/text_editor_menu.c:84
msgid "Prev bookmark"
msgstr "Föregående bokmärke"

#: src/text_editor_menu.c:90
msgid "Next bookmark"
msgstr "Nästa bokmärke"

#: src/text_editor_menu.c:107 src/toolbar.c:957
msgid "Step in"
msgstr "Stega in"

#: src/text_editor_menu.c:113
msgid "Step over"
msgstr "Stega över"

#: src/text_editor_menu.c:119
msgid "Step out"
msgstr "Stega ut"

#: src/text_editor_menu.c:125 src/toolbar.c:946
msgid "Run to cursor"
msgstr "Kör till markör"

#: src/text_editor_menu.c:131
msgid "Run/Continue"
msgstr "Kör/Fortsätt"

#: src/text_editor_menu.c:138 src/toolbar.c:1020
msgid "Inspect"
msgstr "Inspektera"

#: src/text_editor_menu.c:145 src/toolbar.c:994
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbryt"

#: src/text_editor_menu.c:155
msgid "Toggle Linenums"
msgstr "Slå på/av radnummer"

#: src/text_editor_menu.c:162
msgid "Toggle Marker Margin"
msgstr "Slå på/av markörmarginal"

#: src/text_editor_menu.c:169
msgid "Toggle Fold Margin"
msgstr "Slå på/av inhägnadsmarginal"

#: src/text_editor_menu.c:176
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Slå på/av guider"

#: src/text_editor_menu.c:184
msgid "++Zoom"
msgstr "++Zoom"

#: src/text_editor_menu.c:191
msgid "--Zoom"
msgstr "--Zoom"

#: src/text_editor_menu.c:232
msgid "Toggle Bookmark"
msgstr "Slå på/av bokmärken"

#: src/text_editor_menu.c:239
msgid "Auto format"
msgstr "Autoformatering"

#: src/text_editor_menu.c:246
msgid "Swap .h/.c"
msgstr "Byt .h/.c"

#: src/text_editor_menu.c:254
msgid "Goto"
msgstr "Gå till"

#: src/text_editor_menu.c:278
msgid "Options"
msgstr "Alternativ"

#: src/text_editor_menu.c:286 src/toolbar.c:157
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: src/text_editor_menu.c:348
msgid "Functions "
msgstr "Funktioner "

#: src/toolbar.c:98
msgid ""
"Status LED: \n"
"1) Red is busy.2)Green is ready.\n"
"3) Blinking is ready, but busy in background."
msgstr ""
"Statuslysdiod:\n"
"1) Röd är upptagen. 2) Grön är ledig.\n"
"3) Blinkande är ledig, men upptagen i bakgrunden."

#: src/toolbar.c:144
msgid "Save All"
msgstr "Spara alla"

#: src/toolbar.c:181
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: src/toolbar.c:192
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: src/toolbar.c:206
msgid "Detach"
msgstr "Koppla ifrån"

#: src/toolbar.c:207
msgid "Detach the current page"
msgstr "Koppla ifrån den aktuella sidan"

#: src/toolbar.c:232
msgid "Search for the given string in the current file"
msgstr "Sök efter den angivna strängen i den aktuella filen"

#: src/toolbar.c:250
msgid "Enter the string to search for"
msgstr "Ange den sträng som ska sökas efter"

#: src/toolbar.c:260
msgid "Go To"
msgstr "Gå till"

#: src/toolbar.c:261
msgid "Go to the given line number in the current file"
msgstr "Gå till det angivna radnumret i dne aktuella filen"

#: src/toolbar.c:272
msgid "Enter the line number to go to"
msgstr "Ange radnumret att gå till"

#: src/toolbar.c:295
msgid "Compile/Build/Debug Messages"
msgstr "Kompilerings-/Bygg-/Felsökningsmeddelanden"

#: src/toolbar.c:309
msgid "Context sensitive help"
msgstr "Sammanhangskänslig hjälp"

#: src/toolbar.c:424
msgid "Save Project"
msgstr "Spara projekt"

#: src/toolbar.c:437
msgid "Close Project"
msgstr "Stäng projekt"

#: src/toolbar.c:464
msgid "Run configure"
msgstr "Kör configure"

#: src/toolbar.c:476
msgid "Build current file, or build the source directory of the Project"
msgstr "Bygg aktuell fil, eller bygg källkodskatalogen för projektet"

#: src/toolbar.c:487
msgid "Build_all"
msgstr "Bygg_allt"

#: src/toolbar.c:489
msgid "Build from the top directory of the Project"
msgstr "Bygg från toppkatalogen av projektet"

#: src/toolbar.c:512
msgid "Start the Debugger"
msgstr "Starta felsökningsprogrammet"

#: src/toolbar.c:523
msgid "Stop/interrupt compile or build"
msgstr "Stoppa/avbryt kompilering eller bygge"

#: src/toolbar.c:604
msgid "Select the type of tag"
msgstr "Välj typen av tagg"

#: src/toolbar.c:628
msgid "Source File"
msgstr "Källkodsfil"

#: src/toolbar.c:651
msgid "Tag in the file"
msgstr "Tagg i filen"

#: src/toolbar.c:662
msgid "wizard"
msgstr "guide"

#: src/toolbar.c:662
msgid "The Wizard"
msgstr "Guiden"

#: src/toolbar.c:740 src/toolbar.c:1185
msgid "Toggle"
msgstr "Slå på/av"

#: src/toolbar.c:742
msgid "Toggle bookmark at current location"
msgstr "Slå på/av bokmärke på aktuell plats"

#: src/toolbar.c:754
msgid "First"
msgstr "Första"

#: src/toolbar.c:756
msgid "Goto first bookmark in this document"
msgstr "Gå till första bokmärket i detta dokument"

#: src/toolbar.c:768 src/toolbar.c:811
msgid "Prev"
msgstr "Föreg"

#: src/toolbar.c:770
msgid "Goto previous bookmark in this document"
msgstr "Gå till föregående bokmärke i detta dokument"

#: src/toolbar.c:782 src/toolbar.c:824
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: src/toolbar.c:784
msgid "Goto next bookmark in this document"
msgstr "Gå till nästa bokmärke i detta dokument"

#: src/toolbar.c:796
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: src/toolbar.c:798
msgid "Goto last bookmark in this document"
msgstr "Gå till sista bokmärket i detta dokument"

#: src/toolbar.c:813
msgid "Goto previous message in this document"
msgstr "Gå till föregående meddelande i detta dokument"

#: src/toolbar.c:826
msgid "Goto next message in this document"
msgstr "Gå till nästa meddelande i detta dokument"

#: src/toolbar.c:840
msgid "Start"
msgstr "Starta"

#: src/toolbar.c:842
msgid "Goto start of current code block"
msgstr "Gå till början på aktuellt kodblock"

#: src/toolbar.c:853
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: src/toolbar.c:855
msgid "Goto end of current code block"
msgstr "Gå till slut på aktuellt kodblock"

#: src/toolbar.c:933
msgid "Go"
msgstr "Gå"

#: src/toolbar.c:934
msgid "Go or continue execution"
msgstr "Gå eller fortsätt körning"

#: src/toolbar.c:945
msgid "Run"
msgstr "Kör"

#: src/toolbar.c:958
msgid "Single step in execution"
msgstr "Enkelstega under körning"

#: src/toolbar.c:969
msgid "Step Over"
msgstr "Stega över"

#: src/toolbar.c:970
msgid "Step over the function"
msgstr "Stega över funktionen"

#: src/toolbar.c:980
msgid "Step Out"
msgstr "Stega ut"

#: src/toolbar.c:981
msgid "Step out of the function"
msgstr "Stega ut från funktionen"

#: src/toolbar.c:1009
msgid "Breakpoint"
msgstr "Brytpunkt"

#: src/toolbar.c:1010
msgid "Toggle breakpoint at cursor"
msgstr "Slå på/av brytpunkt vid markör"

#: src/toolbar.c:1022
msgid "Inspect or evaluate an expression"
msgstr "Inspektera eller evaluera ett uttryck"

#: src/toolbar.c:1035
msgid "Display the current frame information"
msgstr "Visa den aktuella raminformationen"

#: src/toolbar.c:1048
msgid "Watch"
msgstr "Bevaka"

#: src/toolbar.c:1050
msgid "Watch expressions during execution"
msgstr "Bevaka uttryck under körning"

#: src/toolbar.c:1062
msgid "Stack trace of the program"
msgstr "Stacken för programmet"

#: src/toolbar.c:1073
msgid "Registers"
msgstr "Register"

#: src/toolbar.c:1075
msgid "CPU registers and their contents"
msgstr "Processorregister och deras innehåll"

#: src/toolbar.c:1089
msgid "End the debugging session"
msgstr "Avsluta felsökningssessionen"

#: src/toolbar.c:1187
msgid "Toggle current code fold hide/show"
msgstr "Slå på/av aktuell kodinhägnad göm/visa"

#: src/toolbar.c:1198
msgid "Close all"
msgstr "Stäng alla"

#: src/toolbar.c:1200
msgid "Close all code folds in this document"
msgstr "Stäng alla kodinhägnader i detta dokument"

#: src/toolbar.c:1211
msgid "Open all"
msgstr "Öppna alla"

#: src/toolbar.c:1213
msgid "Open all code folds in this document"
msgstr "Öppna alla kodinhägnader i detta dokument"

#: src/toolbar.c:1227
msgid "Select"
msgstr "Markera"

#: src/toolbar.c:1228
msgid "Select current code block"
msgstr "Markera det aktuella kodblocket"

#: src/toolbar.c:1239
msgid "Indent inc"
msgstr "Öka indentering"

#: src/toolbar.c:1241
msgid "Increase indentation of block/line"
msgstr "Öka indentering av block/rad"

#: src/toolbar.c:1252
msgid "Indent dcr"
msgstr "Minska indentering"

#: src/toolbar.c:1254
msgid "Decrease indentation of block/line"
msgstr "Minska indentering av block/rad"

#: src/toolbar.c:1268
msgid "Autoformat"
msgstr "Autoformatering"

#: src/toolbar.c:1270
msgid "Automatically format the code"
msgstr "Formatera koden automatiskt"

#: src/toolbar.c:1282
msgid "Format style"
msgstr "Formateringsstil"

#: src/toolbar.c:1283
msgid "Configure style to use for auto format"
msgstr "Konfigurera stil att använda för autoformatering"

#: src/toolbar.c:1296
msgid "Calltip"
msgstr "Anropstips"

#: src/toolbar.c:1296
msgid "Show Calltip"
msgstr "Visa anropstips"

#: src/toolbar.c:1310
msgid "Autocomplete"
msgstr "Autokomplettera"

#: src/toolbar.c:1311
msgid "Autocomplete word"
msgstr "Autokomplettera ord"

#: src/toolbar.c:1364
msgid "Functions"
msgstr "Functioner"

#: src/toolbar.c:1378
msgid "Structs"
msgstr "Strukter"

#: src/toolbar.c:1385
msgid "Unions"
msgstr "Unioner"

#: src/toolbar.c:1392
msgid "Enums"
msgstr "Enumar"

#: src/toolbar.c:1399
msgid "Variables"
msgstr "Variabler"

#: src/toolbar.c:1406
msgid "Macros"
msgstr "Makron"

#: src/toolbar_callbacks.c:183
#, c-format
msgid "There is line no. %d in \"%s\"."
msgstr "Det finns radnummer %d i \"%s\"."

#: src/utilities.c:689
#, c-format
msgid "Couldn't read file: %s."
msgstr "Kunde inte läsa fil: %s."

#: src/source.c:121 src/source.c:168 src/source.c:206 src/source.c:442
#: src/source.c:466 src/source.c:551 src/source.c:617 src/source.c:657
#: src/source.c:672 src/source.c:705 src/source.c:741 src/source.c:813
#: src/source.c:832 src/source.c:865 src/source.c:885 src/source.c:918
#: src/source.c:938 src/source.c:969 src/source.c:987 src/source.c:1017
#: src/source.c:1035 src/source.c:1062 src/source.c:1114 src/source.c:1185
#: src/source.c:1317 src/utilities.c:697
#, c-format
msgid "Couldn't create file: %s."
msgstr "Kunde inte skapa fil: %s."

#: src/utilities.c:731
msgid "Couldn't complete file copy"
msgstr "Kunde inte färdigställa filkopiering"

#: src/watch.c:91
msgid "< Not defined in current context >"
msgstr "< Inte definierad i aktuellt sammanhang >"

#: src/watch_gui.c:36
msgid "Add expression"
msgstr "Lägg till uttryck"

#: src/watch_gui.c:48
msgid "Update all"
msgstr "Uppdatera alla"

#: src/watch_gui.c:60
msgid "Toggle enable"
msgstr "Slå på/av aktivering"

#: src/watch_gui.c:104
msgid "Expression Watch"
msgstr "Uttrycksbevakning"

#: src/watch_gui.c:124
msgid "Expression"
msgstr "Uttryck"

#: src/watch_gui.c:130
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: src/watch_gui.c:178
msgid "Add Watch Expression"
msgstr "Lägg till bevakningsuttryck"

#: src/watch_gui.c:187
msgid "Add expression to watch"
msgstr "Lägg till uttryck till bevakning"

#: src/watch_gui.c:243
msgid "Inspect/Evaluate"
msgstr "Inspektera/Evaluera"

#: src/watch_gui.c:252
msgid "Inspect/Evaluate Expression"
msgstr "Inspektera/Evaluera uttryck"

#: src/watch_gui.c:274
msgid "Add To Watch"
msgstr "Lägg till i bevakare"

#: src/about.c:63
msgid "Copyright (c) 1999-2001 Naba Kumar"
msgstr "Copyright © 1999-2001 Naba Kumar"

#: src/about.c:74
msgid "Anjuta Home Site"
msgstr "Hemsida för Anjuta"

#: src/appwiz_page4.c:126
msgid " Project Options "
msgstr " Projektalternativ "

#: src/appwiz_page4.c:137
msgid "Include GNU Copyright statement in file headings"
msgstr "Inkludera GNU:s copyrighttext i filhuvuden"

#: src/appwiz_page4.c:144
msgid "Enable Gettext Support"
msgstr "Aktivera Gettext-stöd"

#: src/appwiz_page4.c:151
msgid "GNOME Menu Entry"
msgstr "GNOME-menypost"

#: src/appwiz_page4.c:161
msgid "Entry name:"
msgstr "Postnamn:"

#: src/appwiz_page4.c:168
msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

#: src/appwiz_page4.c:175
msgid "Group:"
msgstr "Grupp:"

#: src/appwiz_page4.c:216
msgid "Needs terminal"
msgstr "Behöver terminal"

#: src/source.c:113
#, c-format
msgid "Error writing to file: %s."
msgstr "Fel vid skrivning till fil: %s."

#: src/source.c:1268
#, c-format
msgid "Error writing to : %s."
msgstr "Fel vid skrivning till: %s."

#: src/source.c:1384
msgid "Project type does not support glade."
msgstr "Projekttypen stöder inte glade."

#: src/anjuta.c:72 src/anjuta.c:79
#, c-format
msgid "Anjuta: Caught signal %d (%s) !"
msgstr "Anjuta: Tog emot signal %d (%s)!"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/anjuta.c:106
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#. Must declare static, because it will be used forever
#: src/anjuta.c:112 src/anjuta.c:117
msgid "Save File As"
msgstr "Spara fil som"

#: src/anjuta.c:219
msgid "Cannot create application...exiting\n"
msgstr "Kan inte skapa program...avslutar\n"

#: src/anjuta.c:267 src/anjuta.c:271 src/anjuta.c:850 src/anjuta.c:866
#, c-format
msgid "Anjuta: %s"
msgstr "Anjuta: %s"

#: src/anjuta.c:333
msgid "Recent Files "
msgstr "Senaste filer "

#: src/anjuta.c:636
msgid "CVS is not yet implemented. :-(\n"
msgstr "CVS är ännu inte implementerat. :-(\n"

#: src/anjuta.c:683
msgid "# * DO NOT EDIT OR RENAME THIS FILE ** Generated by Anjuta **\n"
msgstr ""
"# * REDIGERA INTE ELLER BYT INTE NAMN PÅ DENNA FIL ** Genererad av Anjuta "
"**\n"

#: src/anjuta.c:843
#, c-format
msgid "Anjuta: %s(Saved)"
msgstr "Anjuta: %s(Sparad)"

#: src/anjuta.c:858
#, c-format
msgid "Anjuta: %s(Unsaved)"
msgstr "Anjuta: %s(Osparad)"

#: src/anjuta.c:885
msgid "Anjuta: No file"
msgstr "Anjuta: Ingen fil"

#: src/anjuta.c:1138
msgid "ERROR: "
msgstr "FEL: "

#: src/anjuta.c:1155
msgid ""
"\n"
"System: "
msgstr ""
"\n"
"System: "

#: src/anjuta.c:1389
#, c-format
msgid ""
"Not yet implemented.\n"
"Insert code at \"%s:%u\""
msgstr ""
"Inte implementerad än.\n"
"Infoga kod vid \"%s:%u\""

#: src/anjuta.c:1605
msgid "Activate this to select this window"
msgstr "Aktivera detta för att välja detta fönster"

#: src/anjuta.c:1652
#, c-format
msgid ""
"You do not have \"%s\" installed in your box.\n"
"Install it and then restart Anjuta."
msgstr ""
"Du har inte \"%s\" installerat på din maskin.\n"
"Installera det och starta sedan om Anjuta."

#: src/anjuta.c:1678 src/anjuta.c:1713
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: src/anjuta.c:1695
msgid "OVR"
msgstr "OVR"

#: src/anjuta.c:1699 src/anjuta.c:1705
msgid "INS"
msgstr "INS"

#: src/anjuta.c:1716
#, c-format
msgid ""
" Project: %s    Zoom: %d    Line: %04d    Col: %03d    %s    "
"Job: %s"
msgstr ""
" Projekt: %s    Zoom: %d    Rad: %04d    Kolumn: %03d   %s   "
"Jobb: %s"

#: src/anjuta.c:1928 src/anjuta.c:1931
#, c-format
msgid "Unable to Load Plug in Module %s. Err: %s"
msgstr "Kan inte läsa in insticksmodulen %s. Fel: %s"

#: src/anjuta.c:1934
#, c-format
msgid "Plug in Module protocol unknown %s Err:%s"
msgstr "Protokoll för insticksmodul okänt %s Fel:%s"

#: src/anjuta.c:1937
#, c-format
msgid "Unable to Start Plug in Module %s"
msgstr "Kan inte starta insticksmodulen %s"

#: src/anjuta.c:1940
#, c-format
msgid "Bad Parameters to Plug in %s. Err: %s"
msgstr "Felaktiga parametrar till insticksmodulen %s. Fel: %s"

#: src/anjuta.c:1948
#, c-format
msgid ""
"Unable to load plugin %s.\n"
"Error %s"
msgstr ""
"Kan inte läsa in insticksmodulen %s.\n"
"Fel %s"

#: src/anjuta.c:2018
msgid "Out of Memory scanning for plugins."
msgstr "Slut på minne vid genomsökning efter insticksmoduler"

#: src/anjuta_gui.c:208 src/anjuta_gui.c:297
msgid "Click here to undock this window"
msgstr "Klicka här för att koppla från detta fönster"

#: src/anjuta_gui.c:242 src/anjuta_gui.c:264
msgid "Click here to hide this window"
msgstr "Klicka här för att gömma detta fönster"

#: src/glade_iface.c:72
msgid "Cannot fork glade."
msgstr "Kan inte grena glade."

#: src/glade_iface.c:109
msgid "Cannot fork glade--."
msgstr "Kan inte grena glade--."

#: src/resources.c:58
msgid "Could not create replacement pixmap."
msgstr "Kunde inte skapa ersättningspixmap."

#: src/resources.c:86
#, c-format
msgid "Widget not found: %s"
msgstr "Widget kunde inte hittas: %s"

#: src/resources.c:99
#, c-format
msgid "Could not find application image file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta programbildfil: %s"

#: src/resources.c:121
#, c-format
msgid "Could not find application pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta programbildfil: %s"

#: src/resources.c:132
#, c-format
msgid "Could not find gnome pixmap file: %s"
msgstr "Kunde inte hitta gnome pixmap-fil: %s"

#: src/resources.c:149
#, c-format
msgid "Could not create pixmap from file: %s"
msgstr "Kunde inte skapa pixmap från fil: %s"

#: src/resources.c:295 src/resources.c:303
msgid "Cannot execute Devhelp. Make sure it is installed"
msgstr "Kan inte köra Devhelp. Försäkra dig om att det är installerat"

#~ msgid "Warning for Un-Inline-able declarations"
#~ msgstr "Varning för deklarationer som inte kan inline:as"

#~ msgid "Executable does not exsits for this project."
#~ msgstr "Körbar fil finns inte för detta projekt."

#~ msgid "Executable does not exsits this project."
#~ msgstr "Körbar fil finns inte för detta projekt."

#~ msgid "Additional compiler options (command line options)"
#~ msgstr "Ytterligare kompilatoralternativ (kommandoradsflaggor)"

#~ msgid "Additional linker options (command line options)"
#~ msgstr "Ytterligare länkaralternativ (kommandoradsflaggor)"

#~ msgid "_Repeat Find"
#~ msgstr "_Upprepa sökning"

#~ msgid "Unkown project type."
#~ msgstr "Okänd projekttyp."

#~ msgid "Macros in configure.in file:\n"
#~ msgstr "Makron i filen configure.in:\n"

#~ msgid "Anjuta: Information"
#~ msgstr "Anjuta: Information"

#~ msgid "Anjuta: Breakpoints"
#~ msgstr "Anjuta: Brytpunkter"

#~ msgid "Search in Files"
#~ msgstr "Sök i filer"

#~ msgid "Anjuta: Find"
#~ msgstr "Anjuta: Sök"

#~ msgid "Start another Anjuta application"
#~ msgstr "Starta ett ytterligare Anjuta-program"

#~ msgid "Anjuta: Project Information"
#~ msgstr "Anjuta: Projektinformation"

#~ msgid "No of PO files:"
#~ msgstr "Antal PO-filer:"

#~ msgid "Gtk based Project"
#~ msgstr "Gtk-baserat projekt"

#~ msgid "Gnome based Project"
#~ msgstr "Gnome-baserat projekt"

#~ msgid "File type filter:"
#~ msgstr "Filtypsfilter:"

#~ msgid "Home"
#~ msgstr "Hem"

#~ msgid "Stop the debugging program"
#~ msgstr "Stoppa felsökningsprogrammet"

#~ msgid "Interrupt the program execution"
#~ msgstr "Avbryt programkörningen"

#~ msgid "Editor (part 1)"
#~ msgstr "Redigerare (del 1)"

#~ msgid "Editor (part 2)"
#~ msgstr "Redigerare (del 2)"

#~ msgid "characters"
#~ msgstr "tecken"

#~ msgid "Show first"
#~ msgstr "Visa första"

#~ msgid "Show last"
#~ msgstr "Visa sista"

#~ msgid "Couldn't load file: %s."
#~ msgstr "Kunde inte läsa in fil: %s."

#~ msgid "Project Listing"
#~ msgstr "Projektlistning"

#~ msgid "Execute the Program"
#~ msgstr "Kör programmet"

#~ msgid "Tag Type"
#~ msgstr "Taggtyp"

#~ msgid "Interrupt the Program execution"
#~ msgstr "Avbryt programkörningen"

#~ msgid "Select autoformat style"
#~ msgstr "Välj autoformateringsstil"

#~ msgid "Gettext Support Enable"
#~ msgstr "Aktivera gettext-stöd"

#~ msgid "Click Here to undock this window"
#~ msgstr "Klicka här för att avdocka detta fönster"

#~ msgid "Autogenaration completed...............Unsuccessful\n"
#~ msgstr "Autogenerering färdig..................misslyckades\n"

#~ msgid "No where\n"
#~ msgstr "Ingenstans\n"

#~ msgid "Open an executable or attach to a process to start debuging.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Öppna en körbar fil eller anslut till en process för att starta felsökning.\n"

#~ msgid "_Main Tolbar"
#~ msgstr "_Huvudverktygsrad"

#~ msgid "Show cpu registers and their contents"
#~ msgstr "Visa processorregister och deras innehåll"

#~ msgid "Open the todo file of the project"
#~ msgstr "Öppna todo-filen för projektet"

#~ msgid "Html"
#~ msgstr "Html"

#~ msgid "Xml"
#~ msgstr "Xml"

#~ msgid "Force the hilite style to Xml"
#~ msgstr "Tvinga färgningsstilen till Xml"

#~ msgid "This will deactivate all the breakpoints"
#~ msgstr "Detta kommer att deaktivera alla brytpunkter"

#~ msgid "This will delete all the breakpoints"
#~ msgstr "Detta kommer att ta bort alla brytpunkter"

#~ msgid "Detach the program if you have attached to it"
#~ msgstr "Koppla ifrån programmet om du har anslutit till det"

#~ msgid "Anjuta: Inspect/Evaluate"
#~ msgstr "Anjuta: Inspektera/Evaluera"

attached mail follows:


The Anjuta CVS tree has been frozen in preparation for the new 
0.1.8 release in the next few days.

Please would all contributors ensure that translations are 
up-to-date and that any details listed in the documentation 
files (THANKS etc.) are accurate.

** Please contact me directly with any changes at
  this stage <andy.piper@freeuk.com> **

Many thanks for your cooperation.

-- 
Andy Piper - andy.piper@freeuk.com
Maintainer for the Anjuta Project
http://anjuta.sourceforge.net/
_______________________________________________
gnome-i18n mailing list
gnome-i18n@gnome.org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.