texinfo-4.0b.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-17 18:41:38

Christian Rose writes:
> #: info/echo-area.c:471
> msgid "Insert next character verbatim"
> msgstr "Infoga nästa tecken ordagrannt"

Enligt min ordbok stavas det "ordagrant". (Fast "ordagrann" stavas
med två "n" däremot.)

> #: info/echo-area.c:933
> msgid "Sole completion"
> msgstr "Ensam komplettering"

I det här fallet tycker jag det skulle passa bättre med "enda". Det
är den enda möjliga kompletteringen.

> #: info/indices.c:332
> msgid "Go to the next matching index item from the last `\\[index-search]' command"
> msgstr ""
> "Gå till nästa matchande indexpost från det senaste "
> "\"\\[index-search\"-kommandot"

Du missade den avslutande hakparentesen.

> "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"

> "Skicka felrapporter med e-post till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> "allmänna frågor och allmän diskussion till help-texinfo@gnu.org,\n"
> "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"

Det är självklart en smaksak, men var det jag skulle jag hoppa över
det där "med e-post". Det känns rätt uppenbart från sammanhanget och
givet syntaxen på adressen.

> #: info/infodoc.c:56
> #, c-format
> msgid " %-10s Go to the beginning of this node.\n"
> msgstr " %-10s Gå till början på denna nod.\n"
> 
> #: info/infodoc.c:57
> #, c-format
> msgid " %-10s Go to the end of this node.\n"
> msgstr " %-10s Gå till slutet på denna nod.\n"

Låter inte "slutet av" bättre?

> #: info/infodoc.c:61
> msgid "Selecting other nodes:\n"
> msgstr "Markering av andra noder:\n"
> 
> #: info/infodoc.c:62
> msgid "----------------------\n"
> msgstr "-------------------------\n"

Det är nog inte markering det handlar om här, utan att välja.
Strängarna som följer handlar ju om hur man FLYTTAR sig till andra
noder.

> #: info/infodoc.c:72
> #, c-format
> msgid " %-10s Move to the `directory' node. Equivalent to `g (DIR)'.\n"
> msgstr ""
> " %-10s Gå till nästa \"directory\"-nod. Likvärdigt med \"g (DIR)\".\n"

"nästa" directory-nod?

> #: info/m-x.c:163
> #, c-format
> msgid "Set screen height to (%d): "
> msgstr "Ställ in höjden till (%d): "

Inte "skärmhöjd"?

> #: info/nodemenu.c:299
> msgid "Select a node which has been previously visited in a visible window"
> msgstr "Välj en nod som har besökts nyligen i ett synlligt fönster"

Bara ett "l" i "synligt".

> #: info/session.c:887
> msgid "Following Next node..."
> msgstr "Följer nästa nod..."

Hmm. Har du kollat vad det där egentligen betyder? När skrivs det?

> #. Scroll the window forward by N lines.
> #: info/session.c:1266
> msgid "Scroll down by lines"
> msgstr "Rulla nedåt med rader"
> 
> #. Scroll the window backward by N lines.
> #: info/session.c:1283
> msgid "Scroll up by lines"
> msgstr "Rulla uppåt med rader"

Hellre "radvis" än "med rader".

> #: info/session.c:2988
> msgid "Select the most recently selected node"
> msgstr "Välj den mest nyligen valda noden"

 Välj den senast valda noden

skulle nog jag skrivit.

> #: info/session.c:3551
> msgid "Read a string and search for it case-sensitively"
> msgstr "Läs en sträng och sök efter den utan att skilja på VERSALER/gemener"

Tvärtom, sök efter den skiftlägskänsligt, inte -okänsligt som du skrivit.

> #: info/variables.c:56
> msgid "When \"On\", Info garbage collects files which had to be uncompressed"
> msgstr ""
> "När detta är \"On\" skräpsamlar Info filer som var tvungna att packas upp"

"... som behövde packas upp" kanske?

> #. 1003.2 specifies the format of this message.
> #: lib/getopt.c:782
> #, c-format
> msgid "%s: illegal option -- %c\n"
> msgstr "%s: illegal flagga -- %c\n"

Vi brukar väl översätta "illegal" med "otillåten"?

> #: makeinfo/cmds.c:502
> msgid "January"
> msgstr "januari"

Om du påpekar de trasiga uppdelningarna av meningar kan du ju tipsa om
nl_laninfo() och strftime() också.

> #: makeinfo/cmds.c:776
> msgid "end of file inside verb block"
> msgstr "filslut inuti verbblock"

"verb" här är nog koden för "verbatim text", så det bör behandlas som
ett utländskt ord: verb-block.

> # /* @exampleindent: change indentation of example-like environments.  */
> # static int
> # set_default_indentation_increment (string)
> #    char *string;
> # {
> #  if (strcmp (string, "asis") == 0 || strcmp (string, _("asis")) == 0)
> #   ;
> #  else if (strcmp (string, "none") == 0 || strcmp (string, _("none")) == 0)
> #   default_indentation_increment = 0;
> #  else if (sscanf (string, "%d", &default_indentation_increment) != 1)
> #   return -1;
> #  return 0;
> # }
> #
> # Har ingen aning om vad "asis" ska vara för något.
> #
> #: makeinfo/cmds.c:1343 makeinfo/makeinfo.c:3907
> msgid "asis"
> msgstr "asis"

Det är nog en kod för "as [it] is [before]". "Oförändrad" typ.

> #: makeinfo/insertion.c:266
> msgid "Enumeration stack overflow"
> msgstr "Numreringsstacken har flödat över"

Jag GISSAR att de här talar om uppräkningar, inte numreringar.

> #: makeinfo/insertion.c:1199
> msgid "perhaps your @top node should be wrapped in @ifnottex rather than @ifinfo?"
> msgstr "Din @top-nod ska kanske packas i @ifnottex istället för @ifinfo?"

Du har övergått till stor begynnelsebokstav. Det ser ju ut som men
mening, så det verkar vettigt, men har du kollat att det inte kommer
något före?

> #: makeinfo/insertion.c:1233
> #, c-format
> msgid "`%c%s' needs something after it"
> msgstr "\"%c%s\" kräver någonting efter det"

Bör det inte vara "... efter sig"?

> #: makeinfo/insertion.c:1331
> #, c-format
> msgid "@%s not meaningful inside `@%s' block"
> msgstr "@%s är inte meningsfullt inuti \"@%s\"-blocket"

Här tycker jag faktiskt du skall ha obestämd form: "block". @%s är
säkert inte meningsfullt inuti NÅGOT @%s-block! :-)

> #: makeinfo/insertion.c:1340
> #, c-format
> msgid "@itemx not meaningful inside `%s' block"
> msgstr "@itemx är inte meningsfullt inuti \"%s\"-block"

Som här. 

> "              `separate' to place footnotes in their own node,\n"
> "              \"separate\" för att placera fotnoter i deras\n"
> "              egen nod,\n"

Jag vill ha "... sin egen nod".

> " --no-warn         suppress warnings (but not errors).\n"
> " --no-warn         undertryck varningar (men inga fel).\n"

"(men inte fel)" vore bättre tycker jag.

> " --paragraph-indent=VAL  indent Info paragraphs by VAL spaces (default %d).\n"
> "              if VAL is `none', do not indent;\n"
> "              if VAL is `asis', preserve existing indentation.\n"
> " --paragraph-indent=VÄRDE gör indrag i Info-stycken med VÄRDE blanksteg\n"
> "              (standardvärde %d).\n"
> "              om VÄRDE är \"none\" görs inget indrag;\n"
> "              om VÄRDE är \"asis\" bevaras befintlig indragning.\n"

Här har du förklaringen till "asis" tidigare.

> " --reference-limit=NUM   warn about at most NUM references (default %d).\n"
> " --reference-limit=ANTAL  varna om det finns max ANTAL referenser\n"
> "              (standardvärde %d).\n"

Jag fattar detta som att det är en begränsning av antalet VARNINGAR:

 varna om högst ANTAL referenser ...

> " This (the Directory node) gives a menu of major topics.\n"
> " Denna nod (katalognoden) erbjuder en meny med överliggande ämnen.\n"

Hellre "huvudämnen" eller "huvudrubriker".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.