Re: kräver ett argument

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-13 19:46:29

Christian Rose wrote:

> Göran Uddeborg wrote:
> 
>>>Lite som jag glömde kommentera på.
>>>
>>>Göran Uddeborg wrote:
>>>
>>>>#: src/lex.c:682
>>>>#, c-format
>>>>msgid "`%s' requires an argument"
>>>>msgstr "\"%s\" behöver ett argument"
>>>>
>>>Kanske "kräver"?
>>>
>>Detta är också en standardöversättning enligt vår "officiella
>>ordlista".  Tycker fler att den skall ändras?
>>
> 
> Jag tycker det. :)
> 


Jag håller med, en ändring gör meddelandet lite tydligare.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.