Re: xmms på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-10 12:27:25

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: Input/mpg123/http.c:622 Input/vorbis/http.c:555
> >   #, c-format
> >   msgid "PRE-BUFFERING: %dKB/%dKB"
> > G msgstr "FÖRBUFFRING: %dKB/%dKB"
> > N msgstr "FÖRBUFFRAR: %dKB/%dKB"
> 
> Gement "k" tack.

Funkar nog tyvärr inte här. Detta visas i teckenfönstret och endast med
versaler, om jag minns rätt. Men det ska nog vara blanksteg mellan
värdena och enheterna; jag har ändrat till "FÖRBUFFRAR: %d KB / %d KB".
Tack för kommentaren!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.