Re: mysecretdiary

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-04 21:11:47

Martin Sjögren wrote:
> #: ../bestadmin.php:32
> #, c-format
> msgid "There were %d entries in the best-of list"
> msgstr "Där var %d inlägg i bäst-av-listan"

Kanske "det fanns..."?


> #: ../bestadmin.php:45
> msgid "I've deleted the entry"
> msgstr "Jag raderade inlägget"

Kanske "jag tog bort inlägget" eller "jag tog bort posten"? Om du skulle
välja att översätta "entry" med "post" får du ändra på fler ställen.


> #: ../best.php:18
> msgid "long listing"
> msgstr "lång listning"
> 
> #: ../best.php:20
> msgid "short listing"
> msgstr "kort listning"

Möjligtvis "lista" på båda ställen. Känns lite bättre än "listning".
Beror förstås på sammanhanget hur bra det passar.


> #: ../check.php:36
> msgid "Check your entry"
> msgstr "Kolla ditt inlägg"

Kanske "kontrollera". Jag upplever "kolla" som ganska mycket talspråk.


> #: ../check.php:59
> msgid "Insert it"
> msgstr "Lägg in det"

Eller "infoga". Nä, "lägg in" är nog bättre.


> #: ../check.php:65
> msgid "Or edit it again"
> msgstr "Eller ändra det igen"

"Eller redigera det igen" kanske. Smaksak.


> #: ../delete.php:26
> msgid "Note that there will be a backup if you said so in the config file"
> msgstr "Notera att det kommer finnas en säkerhetskopia om du sade så i konfigurationsfilen"

Kanske "observera".


> #: ../edit.php:4
> msgid "To edit an entry just click at the date"
> msgstr "För att ändra ett inlägg, klicka bara på datumet"

Kanske kan skrivas om med "Klicka bara på datumet för att redigera ett
inlägg".


> #: ../edit.php:18 ../insert.php:27
> msgid "an error occured...."
> msgstr "ett fel inträffade...."

Lite osäker på varför det är fyra punkter, men översättningen kanske kan
nöja sig med de vanliga tre?


> #: ../new.php:16
> msgid "Following special tags are possible"
> msgstr "Följande specialmärken är möjliga"

Kanske "tag"->"tagg". Smaksak.


> #: ../new.php:20
> #, fuzzy
> msgid "mulitline is possible"
> msgstr "multirader är möjliga"

Kanske "flera rader är möjliga" eller "det är möjligt att använda flera
rader".


> #: ../new.php:63
> msgid "If you hate to write in your browser ;-) you can"
> msgstr "Om du avskyr att skriva i din webbläsare ;-) kan du"
> 
> #: ../new.php:64
> msgid "append or prepend a file."
> msgstr "lägga till en fil först eller sist."

Hmmm, du kanske borde påpeka för författaren att han helst inte ska
klyva meningar så här. Jag har inte tittat i koden, men detta verkar
helt klart som om författaren här tyvärr har markerat de olika
källkodsrader, som utgör detta meddelande, separat för översättning.


> #: ../templates.php:30
> msgid "edit it"
> msgstr "ändra det"

"Redigera" om du beslutade dig för det. Finns nog på fler ställen i så
fall.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.