Re: eears

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-28 16:55:59

Fredrik Wendt wrote:
> >>>#: plugins/mad_recorder/dialog_callbacks.c:131 plugins/mad_recorder/dialog_interface.c:258
> >>>msgid "Master"
> >>>msgstr "Huvud"
> >>
> >>Vet du vad för slags "master" det handlar om?
> >
> >Nej. Men det ska kanske inte översättas. I ljudredigeringssammanhang
> >säger man väl "master" på svenska också. Jag ändrar till "master".
>
> Det kan vara tal om master, men även "styr-kanal" som man t ex kan
> använda sig av när man "mastrar" ett ljudspår. Knivigt läge och mycket
> bransch-specifika uttryck! (Trevlig samling konsonanter om man inte
> avstavar branschspecifik.)
>     Om det inte går att uttyda vad det har för mening eller vad "Master"
> avser skulle jag kunna dra ner eears (varifrån?) och kontrollera?

Tack, all sådan hjälp är mycket uppskattad.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.