elysium-download

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-23 17:00:31

Christian Rose writes:
> #: src/elysium-display.c:16 src/elysium-display.c:172
> msgid "Elysium Download Manager"
> msgstr "Hämtningshanteraren Elysium"

Jag vet inte varför, men "hämtningshanterare låter lite töntigt,
tycker jag.  "Filhämtare", "dokumenthämtare", "upphämtare",
"hämtningsverktyg" är tänkbara friare översättningar som jag tycker är
bättre, om än inte riktigt bra.

Men jag kan ju inte hävda att det är fel, jag tycker bara det låter så
töntigt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.