Re: Gör en insats

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-22 13:53:52

Christian Rose wrote:
> ld       364           ja
> opcodes     68           ja

Jag tar gärna hand om ld och opcodes. Göran, antecknar du?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.