Re: util-linux-2.11k [del 2 av flera]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-18 14:09:55

On Thu, 18 Oct 2001, peter karlsson wrote:
> > > Hmmm, är det vedertagen översättning av "interleave"?
> > Har du någon bättre?
>
> Nej. Jag har aldrig översatt det, men jag vet inte om "mellanrum"
> täcker in begreppet ordentligt. Min orbok vill översätta verbet
> interleave med "interfoliera", så det ger inte så mycket.

Ok. Andra förslag mottages tacksamt.


> > > > msgid "track-to-track seek: %ld\t# milliseconds\n"
> > > > msgstr "spår-till-spår-spolning: %ld\tantal millisekunder\n"
> > > Det där brukar väl ändå kallas för "sökning"?
> > Säker? Vi har haft den debatten tidigare vill jag minnas. Jag låter det
> > vara så länge, om inte du eller någon annan lyckas övertyga mig.
>
> Nu gillar jag inte "spolning" som översättning ö.h.t, men just det där
> är ju den fysiska operationen att leta sig fram till ett annat spår på
> disken (skilt från när du "spolar" fram och tillbaka i en fil). Det är
> svårt att spola en hårddisk, och "medelsöktid" och liknande siffror för
> hårddiskar och disketter är inte helt ovanliga.

Du har en poäng. Jag ändrar till "sökning". Tack.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11k.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.