Re: gimp-perl

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-14 16:29:50

Per Larsson wrote:
> > msgid "Brush Selection Dialog"
> > msgstr "Penselmarkeringsdialog"
> >
> > msgid "Font Selection Dialog ($desc)"
> > msgstr "Typsnittsväljardialog ($desc)"
> >
> > msgid "Gradient Selection Dialog"
> > msgstr "Färgtoningsmarkeringsdialog"
> >
> > msgid "Pattern Selection Dialog"
> > msgstr "Mönstervalsdialog"
> 
> Här var det väldigt blandade översättningar av 'Selection'.

Det stämmer. Jag ändrar till:

	"Penselväljardialog"
	"Typsnittsväljardialog"
	"Färgtoningsväljardialog"
	"Mönsterväljardialog"

Du ska ha stort tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gimp-perl.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.