devhelp

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-10 21:50:30

> #: ui/devhelp.glade.h:17
> msgid "Move down"
> msgstr "Flytta upp"

Kanske "Flytta ner"?

> #: ui/devhelp.glade.h:18
> msgid "Move up"
> msgstr "Flytta ned"

Kanske "Flytta upp"?

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.