Re: ximian-utils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-01 15:50:47

Mikael Hallendal wrote:
> > #: find-tool/find-tool.c:694
> > msgid "Could not find either locate or find on your system.  The find utility cannot run without either locate or find."
> > msgstr ""
> > "Kunde inte hitta varken \"find\" eller \"locate\" på ditt system. "
> > "Sökverktyget kan inte köra utan varken \"locate\" eller \"find\"."
> 
> "Kunde inte hitta varken \"locate\" eller \"find\" på ditt system. "
> 
> Du hade råkat vända ordningen på dem (och det blir lite dumt när de var
> i andra ordningen i nästa mening).

Oj, det hade jag inte tänkt på. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/ximian-utils.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.