Re: New PO file matrix

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-29 17:48:30

François Pinard:

>          ko lv nb nl nn no pl pt ru sk sl sv tr uk zh
> jwhois     |                       | 0

Jwhois är översatt till svenska (av undertecknad), men översättningen
finns inte i TP, och TP-roboten vägrar kännas vid en kopia av
översättningen direkt från cvs:en.

Tänkte bara säga till, så ingen annan börjar på en översättning :)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.