Re: procman på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-24 00:03:11

Tomas Ogren wrote:
> > Här är en uppdatering av procman. Kommentarer är välkomna.
> [..]
> >   #: src/procdialogs.c:759
> > N msgid "Root Password :"
> > N msgstr "root-lösenord:"
> 
> Stort 'r' för att det är i början av meningen?

Men det är ett namn som ska skrivas med små bokstäver... För att ta ett
aktuellt exempel, "bin Ladin" skriver man med litet b även om det är i
början av en mening.
Jag tycker i alla fall det finns risk för förvilling med "Root".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.