Re: mode

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-09-05 17:49:33

>>För att göra en bra översättning måste man veta vad termerna står för.
>>Jag är ingen flitig emacs-användare själv, men som jag förstår det så är
>>"major mode" det grundläggande läget man befinner sig i. Alltså
>>"grundläge" eller "huvudläge".
>>
>>"Minor mode" är tilläggslägen som man kan befinna sig i, till exempel
>>ett läge där det rättstavas automatiskt, eller sådant. Alltså
>>"tilläggsläge" eller "underläge" (kanske låter dumt).
>>
> 
> Huvudläge och tilläggsläge låter väl bra.
> 


Såsom daglig emacsanvändare håller jag med.  Huvudläge förstår man på en 
gång, tilläggsläge eller kanske extraläge är bra.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.