Re: mode

From: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Date: 2001-09-05 09:40:04

On Wed, Sep 05, 2001 at 09:07:14AM +0200, Veronica Loell wrote:
> Jag har funderat lite,
> 
> förgrunds- och bakgrundsläge kanske skulle fungera,
> Det är trots allt lägen som existerar samtidigt.
> 
> kommentarer?

Förgrunds- och bakgrundsläge ger mig känslan av att användaren bara märker
det läge som är i förgrunden, vilket ju inte stämmer i emacsfallet. Då
tycker jag att första- och andrahandsläge är bättre.

> 
> On Wed, 5 Sep 2001, peter karlsson wrote:
> 
> > Veronica Loell:
> >
> > > Har någon något förslag på översättning av major mode och minor mode
> >
> > "Förstahands-" och "andrahandsläge", kanske?
> >
> 

-- 
begin:vcard fn:Daniel Resare tel;cell:+46739442044 tel;work:+468332040
adr;work:Scheelegatan 36; 112 28; Stockholm; Sweden end:vcard
pgp fingerprint: 8D97 F297 CA0D 8751 D8EB  12B6 6EA6 727F 9B8D EC2A

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.