Re: lilypond-1.4.6

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-02 23:29:35

Jag har inte hunnit titta på lilypond, men har lite kommentarer på svar på
kommentarer på översättningen. Ja, det var en knepig mening.


On Sun, 2 Sep 2001, Martin Norbäck wrote:
> > > #: mup2ly.py:1115
> > > msgid "debug"
> > > msgstr "avlusningsutdata"
> >
> > Skulle också kunna vara "avlusa" (eller "felsök" som en del
> > föredrar).  Vet du vilket det är.
>
> Det är en förklaring till en flaggan "-d" och "--debug". Det är alltså
> frågan om att programmet ska skriva ut en massa avlusningsinformation.
> Jag behåller det som det är tror jag.

Tidigare tyckte jag att "avlusa" var bra, men jag har ändrat mig på den
punkten. Så jag tycker att du ska ta en funderare på "felsök" en gång
till. :)


> > > #: lexer.ll:457
> > > #, c-format
> > > msgid "invalid character: `%c'"
> > > msgstr "ogiltigt tecken: \"%s\""
> >
> > Byt inte %c mot %s!
>
> Ja, här var det fel. Underligt att msgfmt -vv inte hittade det. Ändrar.

-v och -vv kontrollerar bara att antalet specifierare är lika, vad jag
vet. För att kontrollera att typen av specifierare stämmer behöver du -c.
Min rekommendation är alltså att man alltid kör msgfmt -cvv på sina
översättningar.


Jag ska titta på översättningen när jag kommer hem imorgon.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.