Re: ksconfig

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-28 10:03:49

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > msgid "."
> > > msgstr "."
> > 
> > Det är inte en punkt som skall vara ett komma på svenska?
> > (Förmodligen i typ hälften av fallen.)
> 
> Eller så är det ipadresspunkter. Har du möjlighet att kolla upp?

Nu har jag packat upp ksconfig och tittat i glade-filen.  Alldeles
lätt att överblicka är väl inte en sådan fil.  Men de här punkterna
verkar ligga mellan entry-widgetar med namn som ip_entry4 och bestå av
högst tre tecken.  Så ja, det är nog ipadresspunkter.  Översättningen
är alltså bra som den är.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.