Re: grep, ny version

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 13:02:39

Daniel Resare wrote:
> Ny version av grep. Inga konstigheter.
> 
> http://noa.tm/translation/grep/grep-2.5e.sv.po
> http://noa.tm/translation/grep/grep-2.5e.sv.po.diff

Hej, har du möjlighet att använda podiff? Det passar lite bättre med
po-formatet. Finns en länk till den på http://www.uddeborg.pp.se/sv/


@@ -1,18 +1,18 @@
-# Swedish messages for GNU Grep version 2.4f
+# Swedish messages for GNU Grep version 2.5e
 # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.

Du ska inte uppdatera årtalet?


 # Thomas Olsson <cid95tho@student1.lu.se>, 1996.
-# Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1998-2000
+# Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1998-2001

GNU vill att alla årtal skrivs ut, och med komma och blanksteg mellan.


-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

I GNOME har vi standardiserat på små tecken i "iso".. :)
Egentligen spelar det dock ingen roll.


 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

Inget bindestreck i 8bit. Detta spelar roll.


@@ -132,6 +131,7 @@
 " -E, --extended-regexp   MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck\n"
 " -F, --fixed-strings    MÖNSTER är ett antal strängar separerade
med nyrad\n"
 " -G, --basic-regexp     MÖNSTER är ett enkelt reguljärt uttryck\n"
+" -P, --perl-regexp     MÖNSTER är ett regujärt uttryck som i
Perl\n"

reguLjärt uttryck


@@ -237,16 +240,16 @@
 "Kontroll av sammanhang:\n"
 " -B, --before-context=ANTAL skriv ANTAL rader före träffad rad\n"
 " -A, --after-context=ANTAL  skriv ANTAL rader efter träffad rad\n"
-" -C, --context[=ANTAL]    skriv ANTAL (i normalfallet 2) rader
runt\n"
-"               träffad rad, om inte -A eller -B
angivits\n"
+" -C, --context=ANTAL     skriv ANTAL rader runt träffad rad\n"
 " -ANTAL           motsvarar --context=ANTAL\n"
+"   --color, --colour    använd markörer för att särskilja
träff\n"
 " -U, --binary        ta inte bort CR-tecken vid radslut
(MSDOS)\n"
 " -u, --unix-byte-offsets   skriv offset som om CR-tecken inte
förekommit\n"
 "\n"
 "\"egrep\" betyder \"grep -E\". \"fgrep\" betyder \"grep -F\".\n"
 "Utan FIL, eller om FIL är -, läser programmet från standard in. Om
färre än\n"
 "två FILer är angivna, sätts flaggan -h. Programmet returnerar 0 om
något\n"
-"matchar, 1 om inget matchade och 2 vid syntaxfel eller
systemrelaterade fel\n"
+"matchar, 1 om inget matchade och 2 om något fel upstått.\n"

upPstått


 #: src/search.c:623
 msgid "The -P option is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Flaggan -P är inte stödd"

eller "... stöds inte". Jag tycker det låter lite bättre.

Bra jobbat


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.