Re: Debconfmall: alevt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-20 19:22:18

"Jan D." wrote:
> >Template: alevt/create_device_files
> >Type: boolean
> >Default: true
> >Description: Create video4linux device files?
> > Software like TV programs and Teletext/Videotext viewers access the
> > hardware through so called "device files" which are located in the
> > /dev directory. If these device files do not exist, this software
> > will not work properly.
> > Therefore it is recommended to create these device files.
> >Description-sv: Skapa enhetsfiler för video4linux?
> > Mjukvara som TV-programs- och teletext/videotextvisare använder
> > hårdvaran direkt genom så kallade "enhetsfiler" som finns i katalogen
> > /dev. Om dessa enhetsfiler inte finns kommer den här mjukvaran inte
> > fungera korrekt.
> > Därför rekommenderas det att skapa  dessa enhetsfiler.
> >
> programs -> program

Och ett extra blanksteg på sista raden =)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.