Re: dateconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-15 11:39:21

Daniel Resare wrote:
> > #: ../date_gui.py:95
> > msgid "Hour : "
> > msgstr "Timme: "
> 
> Du har konsekvent valt att inte ha mellanslag innan kolon. Jag antar att
> det är genomtänkt, men varför?

Det har man helt enkelt inte på svenska. Ur Svenska skrivregler, punkt
150, s. 92:

	Inget mellanrum görs före punkt, frågetecken, utropstecken,
	komma, kolon och semikolon. Däremot görs mellanrum efter
	dessa tecken när nytt ord följer.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.