Re: gtranslator på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-15 00:39:41

Göran Uddeborg wrote:
> > Några ^M känner jag inte till. Var hittar du dem?
> 
> Det finns ett ctrl-m (carriage return) efter varje rad som börjar G i
> diffen, alltså raderna från den gamla filen.  Det verkar som om du får
> den i DOS/Windows-format vad avser radsluten.
> 
> Titta själv på bilagan genom "cat -etv" eller något annat som visar
> alla styrtecken.

Ok, men detta är alltså bara i podiffen, eller vad menar du? I så fall
är det nog bara fel på podiff. Jag redigerar inte filerna med andra
textredigerare än emacs och pico/nano, så jag har svårt att tänka mig
att DOS/Windows-radslut skulle smyga sig in på det sättet.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.