Re: kudzu igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-06 01:21:13

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: ../hwconf.c:1468
> > N msgid "tape drive"
> > N msgstr "bandenhet"
> > N
> >   #: ../hwconf.c:1470
> > N msgid "floppy drive"
> > N msgstr "diskettstation"
> 
> Jag brukar säga "bandstation" analogt med "diskettstation".  Annars
> inga kommentarer.

Bra synpunkt. Jag ändrar. Tackelitack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.