Re: Översättningen av gnumeric

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-09 21:04:18

Christian Rose writes:
> On Mon, 9 Jul 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> > Emacs po-mod verkar lägga in nyradstecken där det inte finns i originalet.
> > Det blir en vi-dag idag :)
> 
> En av anledningarna till att jag inte använder po-mode (men jag använder
> emacs ändå, du vet förhoppningsvis att man kan använda emacs utan po-mode?
> :)

Gör den det för er?  Det drabbar inte mig.

I enradsmeddelanden markeras meddelandeslut med ett "<", om det är ett
nyradstecken före det blir det ett i meddelandet, annars inte.  Och i
flerradsmeddelanden finns det dessutom de nyradstecken som jag själv
satt dit.

Vad händer för er?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.