Re: Tjenna

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-07-06 21:56:43

Martin Sj|gren:

> Jag har börjat lite så smått med att översätta Debiansaker till svenska
> med förhoppningen att det ska finnas en hyfsad möjlighet att installera
> woody på svenska när det släpps som stable.

Vad är det du har översatt? Jag har arbetat på översättningen av
installationsdisketterna (boot-floppies) till svenska (bland annat).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.