Re: VICE 1.7

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-24 03:54:58

Christian Rose:

> Kanske "de nuvarande inställningarna"?

Tja. Smaksak, egentligen. "Nuvarande inställningar" är mer kompakt.

> >   #: src/arch/unix/c128ui.c:280
> > N msgid "Function ROM image"
> > N msgstr "Funktions-ROM-avbildning"

> Kanske "avbild" bara?

När jag tänker på avbild tänker jag mig en JPEG med ett inskannat foto
av kretsen :-)

> Kanske kan man skriva om; "Avbild av funktions-ROM"?

"Avbildning av funktions-ROM" får det bli.

> > N "Could not load function ROM image\n"
> > N "Kunde inte ladda funktions-ROM-avbildning\n"
> Kanske "ladda"->"läsa in"?

Nej, jag gillar ladda :-)

> Kanske en liten omskrivning; "Kunde inte läsa in avbild av
> funktions-ROM"?

"Kunde inte ladda in avbildning av funktions-ROM"

> > N msgid "Internal Function ROM name..."
> > N msgstr "Internt funktions-ROM-namn..."
> Jag tycker det är klumpigt med ord som är sammansatta med flera
> bindestreck... man kanske skulle kunna skriva om: "Internt namn för
> funktions-ROM..."
> ev. s/för/på/

Det är inte namnet som är internt, utan funktions-ROM:et, så jag ändrar
till "Namn på internt funktions-ROM" (d:o externt)

> > N msgid "RAM Expansion Unit"
> > N msgstr "RAM-expansion"
> Inte expansionsenhet?

Smaksak. Jag tycker mig minnas att varianten utan "enhet" är vanligast
på svenska.

> > N msgid "*CRTC Screen color"
> >   msgstr "Skärmfärg"
>
> Du ska inte ha med stjärnan? Du ska inte ha med
> katodstrålerörsmojängstjosan?

Oj, det var visst en fuzzy kvar. Trodde jag fixat dem. Okej,
"*CRTC-skärmfärg" får det bli.

> > N msgid "*Read only access"
> > N msgstr "*Läsåtkomst endast"
> Kanske man kan vända på det; "*Endast läsåtkomst"?

Det låter uppenbarligen bättre. Ändrar.

> > N msgid "*Default (Green)"
> > N msgstr "*Förvald (grön)"
> Inte standardalternativ?

Okej då. Annars gillar jag "förval". "*Standard (grön)"

> > N msgid "REU image name"
> > N msgstr "Filnamn för minnesexpansionsavbild"
> Här kallar du det för "avbild". =)

Jag ser det. Dumt. Egentligen borde jag skriva
"Minnesexpansionsavbildningsfil"... :-) Jag har "diskettavbildningsfil"
för diskimage, så det får bli "...minnesexpansionsavbildning" där.

> > N msgid "Successfully forked DGA\n"
> > N msgstr "Lyckades grena av DGA\n"
> Behövs "av"?

Tja... Jag vet inte. Tyckte grena såg så ensamt ut annars.

> Jag tycker "helskärmsläge" är att föredra framför "fullskärmsläge".
> Det gäller på många andra ställen också isf.

Själv föredrar jag fullskärmsläge, så om du inte kan komma med
övertygande argumentation så behåller jag.

-- 
\\//
peter - borde gå att lägga sig

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.