Re: VICE 1.7

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-23 14:52:51

Jörgen Tegnér:

> > N msgstr "Externt funktions-ROM-namn..."

> Det är väl ROMen?

Ja, men *ett* namn.

> Bärnstensfärgad

Ok

> Jag skulle ha skrivit
> Töm IEC-skrivarenhet nummer fem och pss på andra ställen

Nja, det är inte skrivarenhet nummer fem, utan skrivaren på
enhetsnummer fem (skrivare på Commodoredatorer har enhetsnummer 4 och
5), så jag behåller det.

> > N msgid "Xserver is running an old XFree86-DGA version (%d.%d) "
> > N msgstr "X-server kör en gammal XFree86-DGA-version (%d.%d)"
> X-servern är en gammal ...?

Njae, X-servern kan vara ny, men ha en gammal DGA-version. Eller?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.