Re: Översättning av nano

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-19 20:37:50

peter karlsson wrote:
> > Ok.  (Vet du vad det är för något?)
> 
> Nano är en texteditor (Pico-klon).

En fri sådan, till skillnad från pico.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.