Re: gtranslator igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-18 23:46:53

Gudmund Areskoug wrote:
> > #: src/dialogs.c:480
> > msgid "Enter your desired search string:"
> > msgstr "Skriv in din önskade söksträng: "
> 
> "Ange söksträng: " ?

"Ange din önskade söksträng" får det bli. Tar bort blanksteget på slutet
också.


> > msgid "Case sensitive"
> > msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
> 
> "Skilj på gemener/VERSALER" eller "Skiftlägeskänslig" ?

Skilj på blir det.


> > #: src/dialogs.c:583
> > msgid "Replace string:"
> > msgstr "Ersättningssträng:"
> 
> Inte "Ersätt sträng"?

Nejdu. Läs meddelandet innan så förstår du varför jag inte tror att det
är "ersätt sträng":

# src/dialogs.c:580
#: src/dialogs.c:580
msgid "String to replace:"
msgstr "Sträng att ersätta:"

# src/dialogs.c:583
#: src/dialogs.c:583
msgid "Replace string:"
msgstr "Ersättningssträng:"


> > #: src/dialogs.c:701
> > msgid "An error occured while msgfmt was executed:\n"
> > msgstr "Ett fel inträffade då msgfmt kördes:\n"
> 
> Menar han ett syntaxfel eller ett körningsfel?

Ingen aning. Varför?


> > #: src/dialogs.c:826
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Open recovery file for `%s'?\n"
> > "It was saved by gtranslator before gtranslator got closed.\n"
> > "Possibly it contains hard pieces of work?!\n"
> > "Saying \"No\" will delete the crash recovery file."
> > msgstr ""
> 
> > "Öppna återställningsfilen för \"%s\"?\n"
> > "Den sparades av gtranslator innan gtranslator stängdes.\n"
> > "Den kanske innehåller mycket hårt arbete?!\n"
> > "Att säga \"Nej\" kommer att ta bort kraschåterställningsfilen."
> 
> Gick hålet mellan första och andra raden av msgstr igenom msgfmt?
> Bara nyfiken...

Det där var ingen bugg i po-filen, utan i podiff-skriptet.


> > #.
> > #. * A half-baken dialog for the query functionality.
> > #.
> > #: src/dialogs.c:903
> > msgid "Here you can query existing gettext domains for a translation."
> > msgstr "Här kan du fråga existerande gettext-domäner efter en översättning."
> 
> query > "söka igenom" eller "söka av"?

"Söka igenom" blir det. Tack!


> > #: src/dialogs.c:906
> > msgid "gtranslator -- query existing gettext domains"
> > msgstr "gtranslator -- fråga existerande gettext-domäner"
> 
> S.o.

mm


> > #: src/dialogs.c:907 src/menus.c:366
> > msgid "Query"
> > msgstr "Fråga"
> 
> Sökning?

Nä, verb brukar vara bättre i menyer. "Sök igenom" har jag ändrat till,
är det bra?


> > #: src/dialogs.c:915
> > msgid "Query string:"
> > msgstr "Frågesträng:"
> 
> Sökfråga?

Okej. Tack!


> > #: src/dialogs.c:922
> > msgid "Domain to search the translation in:"
> > msgstr "Domän att söka efter översättningen i:"
> >
> > #: src/dialogs.c:972
> > msgid "No query string given!"
> > msgstr "Ingen frågesträng angavs!"
> >
> >
> > #: src/dialogs.c:1006
> > msgid "Couldn't find any result for the query!"
> > msgstr "Kunde inte hitta ett resultat för frågan!"
> >
> > #: src/dialogs.c:1019
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Found \"%s\" as a translation for \"%s\" in domain \"%s\".\n"
> > "Would you like to insert it into the translation?"
> > msgstr ""
> > "Hittade \"%s\" som en översättning av \"%s\" i domänen \"%s\".\n"
> > "Vill du infoga den i översättningen?"
> >
> > #.
> > #. * Translators: This means that the queried string
> > #. *  is already translated.
> > #.
> > #: src/dialogs.c:1109
> > msgid "Query's result translation is already there!"
> > msgstr "Frågans resulterande översättning finns redan där!"
> >
> > #: src/dialogs.c:1131
> > msgid ""
> >
> > "Should gtranslator accomplish all missing strings (if possible)\n"
> > "from your default query domain?"
> > msgstr ""
> > "Ska gtranslator översätta alla saknade strängar från din\n"
> > "standardfrågedomän (om möjligt)?"
> 
> Hmm... är inte en query string en sträng som utgör en fråga snarare
> än den sträng som efterfrågas?

Ja, men var hittar du "query string"? Och författarnas engelska är inte
den bästa, så jag tror att det är både fullt möjligt och sannolikt att
det är strängen som efterfrågas.

Jag har ersatt "default query domain" med "standardsökdomän".


> > #: src/header_stuff.c:474
> > msgid "Pot file creation date:"
> > msgstr "Datum för skapande av pot-filen:"
> 
> Kanske "Pot-filen skapad:" eller "Pot-filen skapad den:"?

Kör med alternativ 2! Tack!


> > #: src/header_stuff.c:479
> > msgid "Po file revision date:"
> > msgstr "Datum för revidering av po-filen:"
> 
> Kanske "Po-filen reviderad den:" eller Kanske "Po-filen reviderad:"

Ja, tack!


> > #: src/header_stuff.c:486
> > msgid "Generator:"
> > msgstr "Skapare:"
> 
> ... nästan religiöst ;). "Skapad av:" eller "Genererad av:"?

"Skapad av" it is. Tack!


> > #: src/languages.h:72
> > msgid "Azerbaijani Turkish"
> > msgstr "Azerbadjansk turkiska"
> 
> Azeriska ?

Okej, tack!


> > #: src/languages.h:176
> > msgid "Irish"
> > msgstr "Irländska"
> 
> Iriska

Tack!


> > #: src/main.c:85
> > msgid "Don't load any backend modules"
> > msgstr "Läs inte in några backendmoduler"
> 
> Fick vi inte fram något bättre än backend för något tag sedan ?

Kanske det, kommer du ihåg det? Eller någon annan?
Du ska ha tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.