Re: gnome-utils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-16 21:34:35

Göran Uddeborg wrote:
> > #: gcharmap/src/callbacks.c:104
> > msgid "Text copied to clipboard..."
> > msgstr "Text kopierad från urklipp..."
> 
> Konstigt att översätta "to" med "från" ...

Det håller jag med om¹. Tack!


> > #. Could not look up search strategies, so just display a
> > #. * label; FIXME: Memory leak
> > #.
> > #: gdictsrc/dict.c:637 gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:502
> > #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:546 gdictsrc/gdict-speller.c:393
> > msgid "Cannot connect to server"
> > msgstr "Kan inte ansluta till server!"
> 
> Du har lagt till ett utropstecken där. Var det avsiktligt?

Nej¹. Tack!


> > #: gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:41
> > msgid "Etymology:"
> > msgstr "Ursprung:"
> 
> Jag skulle nog behållit "etymologi" på svenska. Det är vidare en
> "ursprung" och innefattar bl.a. släktskap och historien efter
> ursprungliga förekomsten.
> 
> Om du ändå tycker att ordet är för främmande så är nog "historia"
> närmare än bara "ursprung". Det saknar dock aspekten släktskap.

Okej, kör på "Etymologi". Tack!


> > #: gdiskfree/gdiskfree_options.c:217
> > msgid "Invoke sync before getting usage info"
> > msgstr "Anropa sync innan hämtning av användningsinformation"
> 
> Här kan man undvika den knöliga ing-formen på svenska med "... innan
> användningsinformation hämtas". (Fast somliga ser ju rött när de ser
> passiv form, förståss.)

Utmärkt förslag. Jag ändrar.


> > #: gsearchtool/gsearchtool.c:165
> > msgid "non-grep option found in grep list, bad bad!"
> > msgstr "icke-grep-alternativ hittade i grep-listan, fy fy!"
> 
> Eller "hittat". Inget säger att det är mer än ett.

Ändrat. Tack!


> > #: gsearchtool/gsearchtool.c:336
> > msgid ""
> > "\n"
> > "... Too many errors to display ..."
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "...För många fel för att visa..."
> 
> Kan jag inte få mina blanktecken runt punkterna i det här fallet? Här
> tycker jag det ser klart bättre ut med dem, och dessutom är det ju så
> på engelska också.

Nix. Du får dem inte. Blanktecknen tänker jag spara till bättre
behövande, sätta in dem på banken, donera dem till hemlösa, eller skicka
till mars. Vad som helst, bara du inte får dem! Jag skulle hellre kasta
göteborgsk gatsten på mig själv² än någonsin ge dig blanksteg.
Allvarligt talat, jag tycker inte det ser sämre ut utan, så jag behåller
nog som det är nu. :) Tack för din omtanke dock.


> > #: gsearchtool/gsearchtool.c:369 gsearchtool/gsearchtool.c:400
> > msgid "Start directory does not exist"
> > msgstr "Startkatalogen finns inte"
> 
> Det kan (åtminstone till själva find-kommandot) finnas mer än en
> startkatalog. Om du inte här vet att man angivit bara en kanske du
> skall använda obestämd form. Eller framgår det vilken startkatalog
> det handlar om på annat sätt, kanske?

Det verkar bara finnas en möjlig startkatalog (åtminstone kan man bara
ange en i användargränssnittet) och från hjälpen hämtar jag följande:

"To start a search, you must give the GNOME Search Tool the search
criteria and the directory to start in. ..."

Verkar som bara en katalog.


> > #: gsearchtool/gsearchtool.c:735
> > msgid ""
> > "This is an interface to locate. If you type in a simple string it\n"
> > "will be matched as a subset of the full path, and if you type\n"
> > "in a string with wildcards, it will have to match the full path."
> > msgstr ""
> > "Det här är ett gränssnitt till locate. Om du skriver in en enkel sträng "
> > "kommer den att jämföras med en delmängd av hela sökvägen, och om du skriver\n"
> > "in en sträng med jokertecken, kommer den att jämföras med hela sökvägen."
> 
> Du har ingen nyrad efter första raden här, men väl efter andra.
> (D.v.s. då är det ju inte andra raden. Men du förstår väl vad jag
> menar, hoppas jag.)

Jag förstår nog vad du menar. Tack!
Tar dessutom bort de hemska dubbla blankstegen.


> Jag tycker dessutom att din formulering kanske kan vara lite svår att
> förstå. Ett alternativt förslag att fundera på:
> 
>  Om du skriver en enkel sträng behöver den utgöra en delsträng av
>  hela sökvägen, och om du skriver in en sträng med jokertäcken skall
>  den stämma med hela sökvägen.
> 
> Eller något sådant.

Gör en fri tolkning av ditt förslag (och ändrar täcken till tecken):

	Om du skriver in en enkel sträng måste den utgöra en delsträng av
	hela sökvägen, och om du skriver in en sträng med jokertecken ska
	den stämma med hela sökvägen.


> > #: gtt/menucmd.c:165
> > msgid "I could not read the configuration file"
> > msgstr "Jag kunde inte läsa om inställningsfilen"
> 
> Vadå "om"?

"Om" är ett heligt ord, vet du väl (ja, jag vet att det inte stavas
eller uttalas så)¹. Jag ändrar, ändrar även "inställnings" ->
"konfigurations".


> > msgid "Show `Save', `Reload'"
> > msgstr "Visa \"Läs om\", \"Spara\""
> 
> Du har bytt ordningen. Men det spelar kanske inte så stor roll.

Jo, det vore ju nästan som att ändra ordningen på de fem elementen. Jag
ändrar. Tack!


> > #: gtt/options.c:281
> > msgid "Show `Timer'"
> > msgstr "Visa \"Timer\""
> 
> > #: gtt/toolbar.c:179
> > msgid "Timer"
> > msgstr "Timer"
> >
> > #: gtt/toolbar.c:180
> > msgid "Start/Stop Timer"
> > msgstr "Starta/stoppa timer"
> 
> I något fall översatte vi "timer" med "klocka" analogt med
> "äggklocka". Skulle inte det passa här också?

"Tidtagningsur" kanske?
Men jag ändrar till "klocka" så länge.


> > #: logview/about.c:41
> > msgid "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"
> > msgstr "Cesar Miquel (miquel@df.uba.ar)"
> 
> Är ar Argentina? Det skall inte vara någon accent någonstans? Du
> behöver ju inte forska så mycket, men jag tänkte om du visste eller
> lätt kunde kolla.

Jag gjorde en google-sökning på e-postadressen och hittade direkt hans
hemsida: http://www.df.uba.ar/~miquel/
Och det verkar ju som åtminstone han själv stavar det utan accenter.


> > #: logview/about.c:42
> > msgid ""
> > "This program is part of the GNOME project for Linux. Logview comes "
> > "with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to "
> > "redistribute it under the conditions of the GNU General Public Licence. The "
> > "log icon is a courtesy of Tuomas Kuosmanen (a.k.a tigert)."
> > msgstr ""
> > "Detta program är en del av GNOME-projektet för Linux. Logview kommer med "
> > "INGEN SOM HELST GARANTI. Detta är fri programvara, och du är välkommen att "
> > "distribuera det under villkoren i GNU General Public Licence. Loggikonen är "
> > "gjord av Tuomas Kuosmanen (också känd som tigert)."
> 
> Sådana här stycken har vi ju sett flera. Men jag tänkte just nu på
> att "... du är välkommen att ..." kanske blir mindre svengelskt om man
> skriver om det som "... du får gärna ...".

Ja. Bra jobbat! Tack.


> > #: logview/actions.c:511
> > msgid "log. name regexp"
> > msgstr "reguljärt uttryck för logg. namn"
> 
> Den där punkten, varför är den där? Jag förstår den inte riktigt vare
> sig på engelska eller svenska.

Inte jag heller³. Jag tar bort den från översättningen. "loggnamn".


> > #: logview/actions.c:512
> > msgid "process regexp"
> > msgstr "bearbeta regexp"
> 
> "reguttr"?

Vanliga uttrar ja.
Nej men jag ändrar till "reguljärt uttryck".


> > #: logview/actions.c:514
> > msgid "action to execute when regexps are TRUE"
> > msgstr "händelse att köra när reguljära uttryck är sanna"
> 
> "händelse att köra"? Är det något man gör under vissa villkor alltså?
> Då kanske man borde säga "åtgärd att göra/utföra" eller något sådant
> istället. Gäller flera meddelanden i så fall.

Okej. Ändrar.


> > #: logview/info.c:164
> > msgid "Last date:"
> > msgstr "Slutdatum:"
> 
> Jag skulle nog valt en mer direkt översättning med "Senaste datum"
> eller "Sista datum". I mina öron låter "Slutdatum" så definitivt, men
> jag antar att det här avser senaste datum HITTILLS i loggen. Det
> brukar ju kunna komma fler poster i en logg.

Ja, att slutdatum ändras hela tiden brukar ju inte vara så bra... Ändrar
till "senaste datum". Tack!


> > #: logview/logrtns.c:243
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "%s is not user readable. Probably has read-only permission. Either run the "
> > "program as root or ask the sysadmin to change the permissions on the file."
> > msgstr ""
> > "%s är inte läsbar för användaren. Den har förmodligen skrivskydd. Kör "
> > "antingen programmet som root eller be systemadministratören ändra "
> > "rättigheterna på filen."
> 
> Vad menar de här egentligen? Filen är inte LÄSBAR, den har
> förmodligen SKRIVSKYDD. Vadå då? (Det är inte översättningen som är
> fel, det står så på engelska också.) Jag får en känsla av att
> orginalmeddelandet är lite felaktigt.

Ja³.


> 
> > #: logview/logview.c:127
> > msgid "Filter..        "
> > msgstr "Filter...        "
> 
> "Filtrera" kanske?

Ja. Tack!


> > #: logview/logview.c:128
> > msgid "Filter log events"
> > msgstr "Filtrera logghändelser"
> 
> Som här alltså.

Jupp.


> > #: logview/zoom.c:181
> > msgid "Process:"
> > msgstr "Process:"
> 
> Kan också betyda processa/bearbeta.

Men det betyder det inte här. Vad man ser är systemloggdetaljer, och det
är alltså vilken process som har spottat ut sig ett loggmeddelande.


> > #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-new-doc.glade.h:16
> > msgid ""
> > "This document read document from one or more other document. Please, choose "
> > "these documents."
> > msgstr ""
> > "Detta dokumentet läste dokument från en eller flera andra dokument. Vänligen "
> > "välj dessa dokument."
> 
> Läste eller läser?

Ändrar till "läser".


> > #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-prefs.glade.h:6
> > msgid "DoubleClick in previews:"
> > msgstr "Dubbelklick i förhandsgranskningar:"
> >
> > #: mini-utils/gcolorsel/glade/dialog-prefs.glade.h:7
> > msgid "DoubleClick in views:"
> > msgstr "Dubbelklicka på vyerna:"
> 
> Om man menar "dubbelklick" eller "dubbelklicka" är något oklart. Men
> under alla omständigheter bör det kanske översättas på samma sätt båda
> gångerna.

Stämmer. Sammanhanget är vad som händer vid dubbelklick, så jag ändrar
till "Dubbelklick på vyer" i andra meddelandet.


> > #: mini-utils/gcolorsel/menus.c:408
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "I'm going to close the last view of '%s'.\n"
> > "\n"
> > "This document will be closed too, continue ?\n"
> > "\n"
> > "Please note that %d virtual document use data from this document."
> > msgstr ""
> > "Jag kommer att stänga den sista vyn av \"%s\".\n"
> > "\n"
> > "Detta dokument kommer också att stängas, fortsätta?\n"
> > "\n"
> > "Var vänlig och observera att det virtuella dokumentet %d använder data från "
> > "detta dokument."
> 
> Jag misstänker, särskilt med tanke på hur de följande meddelandena ser
> ut, att de egentligen menar "... att %d virtuella dokument använder
> data ...". Det fattas i så fall ett "s" efter "document" i engelska
> orginalet.

Du har rätt¹. Tack.


> > #: mini-utils/gcolorsel/menus.c:444
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "I'm going to close '%s'.\n"
> > "\n"
> > "Please note that %d views will be destroyed,\n"
> > "and that %d virtual document use data from this document.\n"
> > "\n"
> > "Do you want to continue ?"
> > msgstr ""
> > "Jag kommer att stänga \"%s\".\n"
> > "\n"
> > "Var vänlig och observera att %d vyer kommer att förstöras\n"
> > "och att %d virtuella dokumen använder data från detta dokument.\n"
>                ^t

Ja, detta upptäckte jag faktiskt tidigare :)


> > #: mini-utils/gless/gless.c:131
> > msgid "Ignore standard input; may be needed in some cases."
> > msgstr "Ingorera standard in; kan behövas i vissa fall."
>      ^^
> Byt plats!

Ignen chans! Jo, det är klart jag ändrar. Tack.


> > #: mini-utils/gshutdown/gshutdown.c:89
> > msgid "Runlevel 2"
> > msgstr "Runlevel 2"
> 
> I något sammanhang tidigare har vi översatt detta med "körläge".

Nej, men "körnivå" väl?
Jag ändrar till "körnivå".

Det är möjligt att "körläge" är bättre, men i så fall vill jag ha lite
synpunkter och åsikter från andra först.


> > #: mini-utils/guname/moreinfo.c:327
> > msgid "  Device: "
> > msgstr "   Enhet: "
> >
> > #: mini-utils/guname/moreinfo.c:328
> > msgid "  Filesystem Type: "
> > msgstr "   Filsystemstyp: "
> 
> Blanktecknen i början används till att få ett lagom uppehåll till
> föregående information, så det finns egentligen ingen särskild
> anledning till att ändra antalet blanktecken från engelskans.

Håller med¹. Ändrar.


> Å andra sidan gör det inte så mycket heller.
> 
> > #: mini-utils/idetool/idetool.c:27
> > msgid "Active/Idle"
> > msgstr "Aktiv/Oaktiv"
> 
> Heter det inte "Inaktiv"?

Det gör det nog¹.


> > #: gfloppy/src/badblocks.c:102
> > msgid "MInternal Error: Unable to seek to the correct location."
> > msgstr "MInternt fel: Kan inte flytta till rätt plats i filen."
> 
> Hur vet du att det är "i filen"? Jag skulle gissat att det var "på
> disken".

Det har du nog rätt i¹. Tar bort " i filen".


> > "EUnable to access the floppy disk.\n"
> > "EKunde inte få åtkomst till disketten.\n"
> 
> "Komma åt" är kanske ledigare än "få åtkomst till".

Ja¹. Ändrar. Tack.


> > #: gfloppy/src/gfloppy-i18n.h:16 gfloppy/src/gfloppy.glade.h:2
> > msgid "Double Density 3.5\" (720 KB)"
> > msgstr "Dubbel densitet 3,5\" (730 kB)"
> 
> Du har bättrat på 10 kB ser jag! :-)

Jasså, har jag¹. Alla vet väl att svenska disketter är bättre. Jag
ändrar i alla fall. Tack.


> > #: stripchart/params.c:808
> > msgid "Solid"
> > msgstr "Solid"
> 
> "Heldragen" om det handlar om linjer.

Ja¹.


> > #: stripchart/prefs.c:207
> > msgid "Chart"
> > msgstr "Karta"
> 
> Är det inte "diagram"?

Det är det nog¹. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po
Många tack för granskningen!


Christian¹ Givetvis skyller jag på tidigare översättare.
² Det verkar som att den har exceptionellt bra kastegenskaper.
³ Vill du buggrapportera eller ska jag? http://bugzilla.gnome.org

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.