Re: Recode 3.6

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-06-12 13:00:17

Christian Rose wrote:
> 
> On Fri, 8 Jun 2001, Jan D. wrote:
> >  #: src/main.c:302
> >  msgid ""
> >  "Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the
> >  locale\n"
> >  "dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.\n"
> >  msgstr ""
> >  "Om miljövariabeln DEFAULT_CHARSET inte är satt blir standardvärdet
> >  för\n"
> > G "TECKENUPPSÄTTNING \"%s\"\n"
> > N "TECKENUPPSÄTTNING den lokal-specifika kodningen, som bestäms av\n"
> > N "miljövariablerna LC_ALL, LC_CTYPE och LANG.\n"
> 
> Måste man ha med bindestreck? Alltså inte "lokalspecifika"?

Bindestreck går bort. Det ska inte vara med.

> 
> > N msgstr "Skriven av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
> 
> Vad syftar det på? Om man tänker det som "programmet" ska det nog vara
> "skrivet av".

Det syftar på "Free recode". Det kommer precis före detta när man gör
--version.

> 
> > #: src/main.c:237
> > msgid "Free `recode' converts files between various character sets and
> > surfaces.\n"
> > msgstr "Fria \"recode\" konverterar filer mellan olika
> > teckenuppsättningar och ytor\n"
> 
> Originalet har en punkt på slutet.
> 
> > #: src/request.c:246
> > msgid "Virtual memory exhausted!"
> > msgstr "Virtuellt minne slut"
> 
> Originalet har ett utropstecken på slutet, har du utelämnat det
> avsiktligt?

Nej, det har jag bara missat. Fixar.

> > #: src/testdump.c:298
> > msgid "UCS2  Mne  Description\n\n"
> > msgstr "UCS2  Mne  Beskrivning\n\n"
> 
> Vad är Mne?

Mnemonic, det är när man listar teckenuppsättning ungefär så här:

dec okt hex  UCS2 mne ISO-8859-1

 0 000 00  0000 NU  null (nul)
 1 001 01  0001 SH  start of heading (soh)
 ...

Just den strängen finns i testkod som inte används.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.