Re: Disc label, alignemnt?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 09:44:44

On Mon, 11 Jun 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> > > > "Disk label" är vissa systems motsvarighet till partitionstabell. Jag
> > > > tror mig minnas ha hört "disketikett", även om det är ett lika korkat
> > > > namn som originalet.
> > >
> > > partitionstabell blir bra
> >
> > Nu är det kanske jag som yrar, men partitionstabell är väl inte alls samma
> > sak som disketikett?
> >
> > Gillar man inte "disketikett" finns det massor av synonymer,
> > "volymetikett" kan jag tänka mig är en av dem. Det är hur som helst
> > i min åsikt bättre än att likställa "partition table" med "disk label".
>
> Tja, jag har försökt tidigare med skivetikett, men det kändes helt
> fel. Disketikett och volymetikett får mig att tänka på en
> klisterlapp.

Men det är ju så liknelsen är på engelska. "Disk label" är en kort
beskrivning som man kan ge partitionen, vad jag vet. En etikett helt
enkelt. När det gäller gamla MS-filsystem (fat16, fat32) har jag för mig
att den kan vara högst 11 tecken. Det är namnet på "hårddisken" som man
ofta kan ange i filhanteraren eller i formateringsprogram.

Det finns även i Linuxmiljö, följande är hämtat ur en /etc/fstab från en
nyare Linuxinstallation:

LABEL=/		/		ext2	defaults    1 1
LABEL=/boot	/boot		ext2  defaults    1 2
LABEL=/home	/home		ext2  defaults    1 2
/dev/fd0	/mnt/floppy	auto	noauto,owner  0 0
LABEL=/tmp	/tmp		ext2  defaults    1 2
LABEL=/usr	/usr		ext2  defaults    1 2
LABEL=/var	/var		ext2  defaults    1 2
none		/proc		proc  defaults    0 0
none		/dev/pts	devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/hda9	swap		swap  defaults    0 0

Som synes är den fysiska platsen för många partitioner utbytt mot en
etikett för partitionen - tanken är att även om man lägger till eller tar
bort en hårddisk/partition från systemet ska inte de andra partitionernas
adressering påverkas och bli fel, man tittar helt enkelt på partitionernas
etiketter och använder de som adresseringsmetod istället. Etiketterna
skapades när partitionerna formaterades under Linuxinstallationen.


> Menar du att disk label inte motsvarar filsystem i vissa (Mac?) system?

Det har jag svårt att tro, om inte hela filsystemen på Mac får plats i en
sådan här kort beskrivning/namn på enheten. Jag har för mig att det
fungerar likadant på Mac - man ger sina volymer korta namn som man sedan
kan använda i exempelvis filhanteraren och spara-dialoger för att referera
till de olika enheterna. Jag tror inte att all filsystemsdata får plats i
ett sådant namn :-)

Med reservation för att jag är helt fel ute och disk label egentligen är
något annat...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.