Swedish translation for gnucash

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-10 23:31:23

> msgid "Shares"
> msgstr "Andelar"

Ofta, men definitivt inte alltid, betyder "shares" "aktier".  Vet du
om det är den specifika betydelsen här?

> msgid "Share Balance"
> msgstr "Aktiesaldo"

Här blev det "aktier".

> msgid "Tot Shares"
> msgstr "Tot. andelar"

Men inte här.

> msgid "Reconciled:R"
> msgstr "Reconciled:A"

Heter det verkligen Reconciled på svenska?

> msgid ""
> "You are about to change a reconciled split.\n"
> "Are you sure you want to do that?"
> msgstr ""
> "Du håller på att ändra en avstämd delning.\n"
> "Är du säker på att du vill göra det?"

Här har du översatt till "avstämd", som utan tvekan låter mer svenskt.

> msgid "Equity"
> msgstr "Utjämning"

Det handlar inte om "eget kapital".  Det heter väl "equity" på
engelska tror jag.

> msgid "not cleared:n"
> msgstr "not cleared:n"

> msgid "cleared:c"
> msgstr "cleared:g"

> msgid "reconciled:y"
> msgstr "reconciled:j"

> msgid "frozen:f"
> msgstr "frozen:f"

Det känns inte som en slump att alla dessa är oöversatta.  Det skall
alltså vara så?

> msgid "You must choose a security."
> msgstr "Du måste välja en säkerhet."

"Security" används ofta där vi säger "värdepapper".

> #: src/gnome/dialog-totd.c:302
> msgid "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"
> msgstr "-*-helvetica-bold-r-normal-*-*-180-*-*-p-*-*-*"

Eller ...-iso8859-1?  Se lång tråd mellan mig och Christian.

> msgid ""
> "No matching currency account!\n"
> "Please create a currency account\n"
> "with currency %s\n"
> "and security %s\n"
> "(or vice versa) to transfer funds\n"
> "between the selected accounts."
> msgstr ""
> "Inget passande valutakonto!\n"
> "Skapa ett valutakonto\n"
> "med valuta %s\n"
> "och säkerhet %s\n"
> "(eller tvärt om) för att kunna överföra\n"
> "pengar mellan de valda kontona."

Kanske security->värdepapper.  Kanske funds->medel.

Skall försöka hinna titta på resten senare.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.