Re: Disc label, alignemnt?

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-10 16:29:06

Jörgen Tegnér:

> har kommit en bra bit med översättningen av parted nu. Jag behöver
> hjälp med minst två termer dock, disk label och alignment.

"Disk label" är vissa systems motsvarighet till partitionstabell. Jag
tror mig minnas ha hört "disketikett", även om det är ett lika korkat
namn som originalet.

> "Partition %d isn't aligned to cylinder boundaries.  Need to add support for "
> "this."

"Partition %d ligger inte på jämn cylindergräns. [...]"

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.