Re: glunarclock

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-06-08 23:47:27

Göran Uddeborg:

> > #: src/moonproperties.c:239
> > msgid "Latitude (decimal degrees):"
> > msgstr "Latitud (grader med decimaler):"
> Blir det inte bättre att säga "decimala grader" eller "grader
> decimalt" på svenska också?  Som du skrivit känns det mer som ett krav
> på noggrannhet än talsystemets bas.

Det är inte talsystemets bas som avses, utan just att det är med
decimaler, och inte grader-minuter-sekunder.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.