Re: inställningar

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-04 15:02:00

On Mon, 4 Jun 2001, Bo Rosén wrote:
> Gramps som vanligt. Nu ska man kunna ställa in de format man man vill ha
> som standard när man sparar/skriver ut sina alster.
> Det jag översatt känns inte riktigt bra, men andra program måste ju ha
> ungefär samma strängar. så
> vad säger ni?
>
> #: glade.c:764
> msgid "Preferred Output Format"
> msgstr "Föredraget format för utdata"
>
> #: glade.c:767
> msgid "Preferred Paper Size"
> msgstr "Föredraget papersformat"

Jag tycker det låter bra, med reservation för ett extra p i
"pappersformat".

Andra alternativ man kan tänka sig är omskrivningar som "Utdataformat som
föredras" och "Pappersformat som föredras", men jag vet inte om det blir
bättre.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.